Bài 57: Ôn tập về hình học và đo lường

Bài 57: Ôn tập về hình học và đo lường trang 117 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều.

1: Dùng ê ke kiểm tra rồi nêu tên góc vuông, góc không vuông trong các hình sau:

Bumbii Bài 57: Ôn tập về hình học và đo lường trang 117 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều. 1

Trả lời: ……………………………………………
………………………………………………………

Lời giải:

Sử dụng ê ke để kiểm tra, ta thấy:
– Các góc vuông là:
Góc vuông đỉnh N và góc vuông đỉnh I.

– Các góc không vuông là:
Góc đỉnh O và fóc đỉnh Y.

2: Đo độ dài các cạnh rồi tính chu vi mỗi hình sau:

Bumbii Bài 57: Ôn tập về hình học và đo lường trang 117 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều. 2

Lời giải:
* Hình chữ nhật ABCD có độ dài các cạnh AB = 3 cm; BC = 6 cm.
Chu vi hình chữ nhật ABCD là:
(3 + 6) × 2 = 18 (cm).

* Hình tam giác LMN có độ dài các cạnh LM = 3 cm; MN = 4 cm; LN = 5 cm.
Chu vi hình tam giác LMN là:
3 + 4 + 5 = 12 (cm)

3: Bạn Voi làm thí nghiệm rót lần lượt mật ong, nước lọc và dầu ăn vào bình đo như hình sau:

Bumbii Bài 57: Ôn tập về hình học và đo lường trang 117 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều. 3

a) Có bao nhiêu mi-li-lít mật ong?
Trả lời: …………………………………………

b) Có bao nhiêu mi-li-lít dầu ăn?
Trả lời: …………………………………………

c) Bình đo đang đựng tất cả bao nhiêu mi-li-lít gồm mật ong, nước lọc và dầu ăn?
Trả lời: …………………………………………

Lời giải:
Quan sát hình vẽ, ta thấy:
a) Có 200 mi – li – lít mật ong.

b) Số mi – li – lít dầu ăn là:
440 – 200 – 150 = 90 (ml)

c) Bình đo đang đựng tất cả 440 mi – li – lít gồm mật ong, nước lọc và dầu ăn.

4: a) Dụng cụ nào dưới đây dùng để xác định khối lượng?

Bumbii Bài 57: Ôn tập về hình học và đo lường trang 117 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều. 4

Trả lời: ……………………………………………
b) Mỗi dụng cụ còn lại dùng để đo đại lượng nào?
…………………………………………………………

Lời giải:
a) Các dụng cụ dùng để xác định khối lượng là:
4 loại cân bên dưới.

Bumbii Bài 57: Ôn tập về hình học và đo lường trang 117 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều. 5

b) Ê-ke dùng để đo độ dài và để kiểm tra góc vuông.
Đồng hồ dùng để đo giờ.
Cốc dùng để đo dung tích.

5: Vẽ đoạn thẳng AB dài 4 cm. Vẽ đoạn thẳng CD dài gấp 2 lần đoạn thẳng AB. Vẽ đoạn thẳng MN bằng độ dài đoạn thẳng AB giảm đi 2 lần.

Lời giải:
Độ dài đoạn thẳng CD là:
4 × 2 = 8 (cm)
Độ dài đoạn thẳng MN là:
4 : 2 = 2 (cm)
Em vẽ các đoạn thẳng như sau:

Bumbii trang 117 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều. 6

6: Có 120 g nấm hương khô, sau khi ngâm nước số nấm hương đó cân nặng 407 g. Hỏi sau khi ngâm nước lượng nấm hương đó nặng thêm bao nhiêu gam?

Bumbii trang 117 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều. 7

Lời giải:

Bài giải
Sau khi ngâm nước lượng nấm hương đó nặng thêm:
407 – 120 = 287 (g)
Đáp số: 287 gam.

Xem bài giải trước: Bài 56: Ôn tập về phép nhân, phép chia trong phạm vi 1 000
Xem bài giải tiếp theo: Bài 58: Ôn tập chung
Xem bài giải khác: Giải VBT Toán Lớp 3 Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

3.3 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x