Bài 55 Đề -xi-mét, mét, ki-lô-mét

Bài 55 Đề -xi-mét, mét, ki-lô-mét trang 60 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 2 dm = ………cm       3 m = …………dm

  7 m = …………cm       4 dm = ………cm

  6 m = …………dm       9 m = ……………cm

b) 20 dm = ………m       30 cm = ………dm

  50 dm = ………m       80 cm = ………dm

  100 dm = ………m      40 cm = ………dm

Trả lời:

a) Em có 1 dm = 10 cm, vậy 2 dm = 20 cm.

1 m = 10 dm nên 3 m = 30 dm

1 m = 100 cm nên 7 m = 700 cm

Tương tự, em điền được như sau:

2 dm = 20 cm       3 m = 30 dm

7 m = 700 cm       4 dm = 40 cm

6 m = 60 dm        9 m = 900 cm

b) Em có 1 m = 10 dm hay 10 dm = 1m nên 20 dm = 2 m, 50 dm = 5 m, 100 dm = 10 m.

1 dm = 10 cm hay 10 cm = 1 dm, vậy 30 cm = 3 dm, 80 cm = 8 dm, 40 cm = 4 dm

Như vậy em điền được như sau:

20 dm = 2 m        30 cm = 3 dm

  50 dm = 5 m        80 cm = 8 dm

  100 dm = 10 m      40 cm = 4 dm

2: Nối đồ vật với số đo độ dài thích hợp trong thực tế.

Trả lời:

Quan sát tranh em thấy, kẹp giấy là ngắn nhất, cái bàn là dài nhất. 2 cm là ngắn nhất, 2 m là dài nhất. Nên em nối như sau.

3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Biết 1 sải tay của Việt dài khoảng 1m. Việt đo chiều dài bảng lớp được 3 sải tay. Vậy:

a) Bảng lớp Việt dài khoảng ………… m.

b) Bảng lớp Việt dài khoảng ………… dm.

c) Bảng lớp Việt dài khoảng …………cm.

Trả lời:

1 sải tay của Việt dài khoảng 1m. Việt đo chiều dài bảng lớp được 3 sải tay nên Bảng lớp Việt dài khoảng 3 m

Ta có: 3 m = 30 dm = 300 cm

Em điền như sau:

a) Bảng lớp Việt dài khoảng 3 m.

b) Bảng lớp Việt dài khoảng 30 dm.

c) Bảng lớp Việt dài khoảng 300 cm.

4: Em hãy đánh dấu x vào ô trống trước câu miêu tả đồ vật dài nhất. Biết 1 gang tay của Mai dài khoảng 1dm.

Trả lời:

Hộp bánh dài khoảng 4 gang tay của Mai nên ta có hộp bánh dài 4 dm

Thước kẻ dài 30 cm, tức là dài 3 dm

Bàn gấp học sinh dài khoảng 5 dm 

Ta so sánh thấy: 3 dm < 4 dm < 5 dm nên bàn gấp là dài nhất.

Em thực hiện đánh dấu vào ô trống trược bàn gấp.

Tiết 2

1:  Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

5 m + 9 m = ………m

15 m + 35 m = …………m

43 dm + 15 dm = ………dm

40 dm – 12 dm = ………dm

Trả lời:

Em thực hiện cộng, trừ các số đo độ dài và điền được kết quả như sau:

5 m + 9 m = 14 m

15 m + 35 m = 50 m

43 dm + 15 dm = 58 dm

40 dm – 12 dm = 28 dm

2: Số? 

Việt và Mai chạy tiếp sức. Việt chạy đoạn đường dài 60m từ vạch xuất phát đến vị trí của Mai. Mai chạy đoạn đường còn lại về đích dài 40m. Hỏi đoạn đường chạy tiếp sức dài bao nhiêu mét?

Bài giải

Đoạn đường chạy tiếp sức dài số mét là:

……+…… = ………(m)

Đáp số: ………m.

Trả lời:

Để biết đoạn đường chạy tiếp sức dài bao nhiêu mét em lấy đoạn đường từ xuất phát đến vị trí của Mai là 60 m cộng với đoạn đường từ vị trí của Mai đến đích là 40 m. Em trình bày như sau:

Bài giải

Đoạn đường chạy tiếp sức dài số mét là:

60 + 40 = 100 (m)

Đáp số: 100 m.

3: Chiều cao của một số công trình kiến trúc như sau:

Công trình kiến trúcChiều cao
Cột cờ Hà Nội33 m
Tháp Rùa9 m
Tháp chùa Thiên Mụ21 m
Dinh Độc Lập26 m

a) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng,

Trong các công trình kiên trúc đã cho:

 Công trình cao nhất là:

A. Cột cờ Hà Nội

B. Tháp Rùa

C. Tháp chùa Thiên Mụ

D. Dinh Độc Lập

Công trình thấp nhất là:

A. Cột cờ Hà Nội

B. Tháp Rùa

C. Tháp chùa Thiên Mụ

D. Dinh Độc Lập

b) Đánh dấu x vào ô trống trước những công trình kiến trúc cao hơn 25m.

c) Số?

Cột cờ Hà Nội cao hơn Tháp Rùa …… m.

Trả lời:

Em thấy: 9 m < 21 m < 26 m < 33 m nên số đo lớn nhất là 33 m ; số đo bé nhất là 9 m 

Em khoanh như sau:

a) + Công trình cao nhất là cột cờ Hà Nội, em khoanh vào A.

+ Công trình thấp nhất là: Tháp Rùa. Em khoanh vào C.

b) Đánh dấu x vào ô trống trước những công trình kiến trúc cao hơn 25 m.

 Vì 26 m > 25 m và 33 m > 25 m nên em đánh dấu như sau:

 c) Số đo của cột cờ Hà Nội – Số đo của Tháp Rùa: 33 – 9 = 24 m

Cột cờ Hà Nội cao hơn Tháp Rùa 24 m.

4: Số?

Biết chiều cao cột cờ của trường Rô-bốt học lớn hơn 10 m nhưng bé hơn 15 m và chiều cao đó là kết quả của một trong ba phép trừ sau:

23 m – 13 m; 30 m – 14 m; 27 m – 15 m.

Vậy chiều cao của cột cờ đó là ….. m.

Trả lời: 

Em tính kết quả của ba phép trừ:

23m – 13m = 10 m; 30m – 14m = 16 m; 27m – 15m = 12 m

Em được ba kết quả là 10, 16 và 12.

 Biết chiều cao cột cờ của trường Rô-bốt học lớn hơn 10 m nhưng bé hơn 15 m. Trong ba kết quả trên thì 10 < 12 < 15 nên chiều cao cột cờ là 12 m.

Em điền:

Vậy chiều cao của cột cờ đó là 12 m.

Tiết 3

1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

1 km = ………m

………m = 1 km

Trả lời:

1 km = 1000 m

1000 m = 1 km

2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

6 km + 9 km = ………km

25 km + 35 m = …………km

21 km – 10 km = ………km

42 km – 27 km = ………km

Trả lời: 

Em thực hiện cộng, trừ các số đo độ dài và được các kết quả như sau:

6 km + 9 km = 15 km

25 km + 35 m = 60 km

21 km – 10 km = 11 km

42 km – 27 km = 15 km

3: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Độ dài đường bộ từ Hà Nội đi đến một số tỉnh thành như sau:

Đường bộĐộ dài
Hà Nội – Thái Nguyên75 km
Hà Nội – Nam Định110 km
Hà Nội – Hải Dương60 km
Hà Nội – Hải Phòng100 km

a) Tỉnh thành xa Hà Nội nhất là: ………………………

b) Tỉnh thành gần Hà Nội nhất là: ………………………

c) Tỉnh thành xa Hà Nội hơn 100 km là: ………………………

d) Trong hai tỉnh Thái Nguyên và Hải Dương, tỉnh gần Hà Nội hơn là……………… và gần hơn ………… km. 

Trả lời: 

Em thấy: 60 km < 75 km < 100 km < 110 km nên 110 km là lớn nhất; 60 km là bé nhất 

Em làm như sau:

a) Tỉnh thành xa Hà Nội nhất là: Nam Định

b) Tỉnh thành gần Hà Nội nhất là: Hải Dương

c) Tỉnh thành xa Hà Nội hơn 100km là: Nam Định

d) Hà Nội – Hải Dương: 60 km; Hà Nội – Thái Nguyên: 75 km. 60 km < 75 km nên trong hai tỉnh Thái Nguyên và Hải Dương, tỉnh gần Hà Nội hơn là Hải Dương và gần hơn: 75 – 60 = 15 km. 

4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

 Để cứu công chúa bị giữ trong hang đại bàng, Thạch Sanh cần đi qua một khu rừng, một dãy núi sau đó phải leo qua vách đá (như hình vẽ).

Tính từ vị trí đang đứng:

a) Để đi qua dãy núi, Thạch Sanh cần đi………km.

b) Để đi đến hang cứu công chúa, Thạch Sanh cần đi………km.

Trả lời: 

Em quan sát thấy để đi qua dãy núi, Thạch Sanh cần đi đoạn đường dài 20 km và dãy núi dài 15 km nên ta có: 15 km + 20 km = 35 km

Để đi đến hang cứu công chúa, Thạch Sanh cần đi qua dãy núi và leo qua vách đá dài 3 km nữa nên ta có: 35 km + 3 km = 38 km

Em làm như sau:

a) Để đi qua dãy núi, Thạch Sanh cần đi 35 km.

b) Để đi đến hang cứu công chúa, Thạch Sanh cần đi 38 km

Bài 55 Đề -xi-mét Bài 55 Đề -xi-mét Bài 55 Đề -xi-mét

Xem bài giải trước: Bài 54. Luyện tập chung
Xem bài giải tiếp theo: Bài 56. Giới thiệu tiền Việt Nam
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-2-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x