Bài 5: Giải bài toán có ba bước tính

Bài 5: Giải bài toán có ba bước tính trang 19 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hoạt động

1. Mai đến cửa hàng văn phòng phẩm mua 5 quyền vở, mỗi quyền giá 8 000 đồng và mua 2 hộp bút chì màu, mỗi hộp giá 25 000 đồng. Hỏi Mai phải trả cô bán hàng tất cả bao nhiêu tiền?

Trả lời:

Bài giải
Số tiền mua 5 quyền vở là:
8 000 x 5 = 40 000 (đồng)
Số tiền mua 2 hộp bút chì màu là:
25 000 x 2 = 50 000 (đồng)
Số tiền Mai phải trả cô bán hàng tất cả là:
40 000 + 50 000 = 90 000 (đồng)
Đáp số: 90 000 đồng.

2. Chia 40 quả táo vào các túi, mỗi túi 8 quả và chia 36 quả cam vào các túi, mỗi túi 6 quả. Hỏi số túi táo hay túi cam có nhiều hơn và nhiều hơn máy túi?

Trả lời:

Bài giải
Số túi táo là:
40 : 8 = 5 (túi)
Số túi cam là:
36 : 6 = 6 (túi)
Vậy số túi cam nhiều hơn túi táo và nhiều hơn là:
6 – 5 = 1 (túi)
Đáp số: 1 túi

Luyện tập

1. Đàn vịt nhà bác Đào có 1 200 con. Đàn vịt nhà bác Mận có ít hơn đàn vịt nhà bác Đào 300 con. Đàn vịt nhà bác Cúc có nhiều hơn đàn vịt nhà bác Đào 500 con. Hỏi số vịt của nhà bác Đào, bác Mận và bác Cúc có tất cả bao nhiêu con?

Trả lời:

Bài giải
Số vịt của nhà bác Mận là:
1 200 – 300 = 900 (con)
Số vịt của nhà bác Cúc là:
900 + 500 = 1 400 (con)
Số vịt của nhà bác Đào, bác Mận và bác Cúc có tất cả là:
1 200 + 900 + 1 400 = 3 500 (con)
Đáp số: 3 500 con.

2. Một thùng nước mắm có 120 l. Lần đầu bán được 25 l nước mắm, lần thứ hai bán được gấp đôi số lít nước mắm ở lần đầu, lần thứ ba bán được 35 l nước mắm. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít nước mắm?

Trả lời:

Bài giải
Số lít nước mắm lần thứ hai bán được là:
25 x 2 = 50 (l)
Số lít nước mắm cả ba lần bán được là:
25 + 50 + 35 = 110 (l)
Số lít nước mắm còn lại trong thùng là:
120 – 110 = 10 (l)
Đáp số: 10 lít.

3. Đặt đề toán theo tóm tắt sau rồi giải.

Bumbii Bài 5: Giải bài toán có ba bước tính trang 19 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. 3. Đặt đề toán theo tóm tắt sau rồi giải.

Trả lời:

Đặt đề toán:
Sáng nay bạn Hân ra vườn hái được 12 quả sầu riêng. Số quả bưởi hái được nhiều gấp đôi số quả sầu riêng. Số quả xoài hái được nhiều hơn số quả sầu riêng là 13 quả. Hỏi sáng nay bạn Hân hái được tất cả bao nhiêu quả sầu riêng, bưởi và xoài?

Bài giải
Số quả bưởi bạn Hân hái được là:
12 x 2 = 24 (quả)
Số quả xoài bạn Hân hái được là:
24 + 13 = 37 (quả)
Số quả bạn Hân hái được tất cả là:
12 + 24 + 37 = 73 (quả)
Đáp số: 73 quả

4. Tóm tắt bài toán rồi giải.
Một cửa hàng ngày thứ Sáu bán được 12 máy tính, ngày thứ Bảy bán được nhiều hơn ngày thứ Sáu 5 máy tính, ngày Chủ nhật bán được nhiều hơn ngày thứ Bảy 10 máy tính. Hỏi cả ba ngày, cửa hàng đó bán được bao nhiêu máy tính?

Trả lời:

Tóm tắt:

Bumbii Bài 5: Giải bài toán có ba bước tính trang 19 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. 4. Tóm tắt bài toán

Bài giải
Số máy ngày thứ Bảy cửa hàng bán được là:
12 + 5 = 17 (máy)
Số máy ngày Chủ nhật cửa hàng bán được là:
17 + 10 = 27 (máy)
Số máy cả ba ngày cửa hàng bán được là:
12 + 17 + 27 = 56 (máy)
Đáp số: 56 máy

Xem bài giải trước: Bài 4: Biểu thức chứa chữ
Xem bài giải tiếp theo: Bài 6: Luyện tập chung
Xem các bài giải khác: Giải Bài Tập SGK Toán Lớp 4 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

1.5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Đinh Phan Huy hoàng
Đinh Phan Huy hoàng
9 tháng trước

Huy hoàng

1
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x