Bài 5: Giải bài toán có ba bước tính

Bài 5: Giải bài toán có ba bước tính trang 17 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Tiết 1

Đề bài 1: Mai đến cửa hàng bán hoa mua 9 bông hoa hồng, mỗi bông giá 6 000 đồng và mua 2 bó hoa cúc, mỗi bó giá 30 000 đồng. Hỏi Mai phải trả cô bán hàng tất cả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:
Em đọc đề toán rồi tóm tắt như sau:

Tóm tắt
1 bông hoa hồng: 6 000 đồng
1 bó hoa cúc: 30 000 đồng
Mua 9 bông hoa hồng, 2 bó hoa cúc: …. đồng?

3 bước tính để giải bài toán như sau:
– Tính giá tiền 9 bông hoa hồng = giá tiền mỗi bông hoa x 9
– Tính giá tiền 2 bó hoa cúc = giá tiền mỗi bó hoa x 2
– Tính số tiền Mai phải trả = giá tiền 9 bông hoa hồng + giá tiền 2 bó hoa cúc

Bài giải
Giá tiền của 9 bông hoa hồng là:
6 000 x 9 = 54 000 (đồng)
Giá tiền của 2 bó hoa cúc là:
30 000 x 2 = 60 000 (đồng)
Mai phải trả cô bán hàng số tiền là:
54 000 + 60 000 = 114 000 (đồng)
Đáp số: 114 000 đồng

Đề bài 2: Chia 48 cái bánh nướng vào các hộp, mỗi hộp 4 cái và chia 28 cái bánh dẻo vào các hộp, mỗi hộp 2 cái. Hỏi số hộp bánh nướng hay số hộp bánh dẻo có nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu hộp?

Hướng dẫn giải:
Em giải bài toán bằng 3 bước tính sau:
– Tính số hộp bánh nướng = tổng số bánh nướng : số cái bánh ở mỗi hộp
– Tính số hộp bánh dẻo = tổng số bánh dẻo : số cái bánh ở mỗi hộp
– So sánh số hộp bánh dẻo và số hộp bánh nướng rồi kết luận

Bài giải
Số hộp bánh nướng là:
48 : 4 = 12 (hộp)
Số hộp bánh dẻo là:
28 : 2 = 14 (hộp)
Vậy số hộp bánh dẻo nhiều hơn số hộp bánh nướng và nhiều hơn số hộp là:
14 – 12 = 2 (hộp)
Đáp số: 2 hộp

Đề bài 3: Tính chu vi hình tam giác ABC, biết AB = 15 cm, cạnh AC dài gấp 2 lần cạnh AB, cạnh AB ngắn hơn cạnh BC là 10 cm.

Hướng dẫn giải:
Em giải bài toán bằng 3 bước tính sau:
– Độ dài đoạn AC = độ dài cạnh AB x 2
– Độ dài đoạn BC = độ dài cạnh AB + 10 cm
– Chu vi hình tam giác ABC = độ dài cạnh AB + độ dài cạnh AC + độ dài cạnh BC.

Bài giải
Độ dài cạnh AC là:
15 x 2 = 30 (cm)
Độ dài cạnh BC là:
15 + 10 = 25 (cm)
Chu vi hình tam giác ABC là:
15 + 30 + 25 = 70 (cm)
Đáp số: 70 cm

Tiết 2

Đề bài 1: Đàn vịt thứ nhất có 1 500 con. Đàn vịt thứ hai có nhiều hơn đàn vịt thứ nhất 400 con. Đàn vịt thứ ba có ít hơn đàn vịt thứ hai 300 con. Hỏi cả ba đàn vịt có tất cả bao nhiêu con?

Hướng dẫn giải:
Em giải bài toán bằng 3 bước tính sau:
– Số vịt của đàn vịt thứ hai = số vịt của đàn vịt thứ nhất + 400 con
– Số vịt của đàn vịt thứ ba = số vịt của đàn vịt thứ hai – 300 con
– Số vịt của cả ba đàn vịt = số vịt của đàn vịt thứ nhất + số vịt của đàn vịt thứ hai + số vịt của đàn vịt thứ ba.

Bài giải
Đàn vịt thứ hai có số con là:
1 500 + 400 = 1 900 (con)
Đàn vịt thứ ba có số con là:
1 900 – 300 = 1 600 (con)
Cả ba đàn vịt có số con là:
1 500 + 1 900 + 1 600 = 5 000 (con)
Đáp số: 5 000 con vịt

Đề bài 2: Một cửa hàng có 350 m vải hoa. Lần thứ nhất bán được 75 m vải hoa, lần thứ hai bán được gấp đôi số mét vải hoa ở lần thứ nhất, lần thứ ba bán nốt số vải hoa còn lại thì vừa hết. Hỏi lần thứ ba bán bao nhiêu mét vải hoa?

Hướng dẫn giải:
Em giải bài toán bằng 3 bước tính sau:
– Số mét vải bán được trong lần thứ hai = số mét vải hoa bán được trong lần thứ nhất x 2
– Số mét vải hoa bán được trong cả 2 lần = số mét vải hoa bán được trong lần thứ nhất + số mét vải hoa bán được trong lần thứ hai
– Số mét vải hoa bán được trong lần 3 = số mét vải hoa cửa hàng có – số mét vải hoa đã bán trong cả 2 lần

Bài giải
Lần thứ hai cửa hàng bán được số mét vải hoa là:
75 x 2 = 150 (m)
Cả 2 lần cửa hàng bán số mét vải hoa là:
75 + 150 = 225 (m)
Lần thứ ba cửa hàng bán được số mét vải hoa là:
350 – 225 = 125 (m)
Đáp số: 125 mét vải hoa

Đề bài 3: Đặt đề bài theo tóm tắt sau rồi giải:

Bumbii Bài 5: Giải bài toán có ba bước tính trang 17 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Dựa vào tóm tắt em viết đề bài như sau:
Đề bài: Một trang trại có 16 con ngỗng, số con vịt nhiều gấp đôi số con ngỗng, số con gà nhiều hơn số con vịt là 15 con. Hỏi trang trại đó có tất cả bao nhiêu con?

Em giải bài toán bằng 3 bước tính sau:
– Số con vịt = số con ngỗng x 2
– Số con gà = số con vịt + 15 con
– Tổng số con = số con ngỗng + số con vịt + số con gà

Bài giải
Số con vịt có trong trang trại là:
 18 x 2 = 36 (con)
Số con gà có trong trang trại là:
36 + 15 = 51 (con)
Trong trang trại có tất cả số con là: 
18 + 36 + 51 = 105 (con) 
Đáp số: 105 con

Đề bài 4: Tóm tắt bài toán rồi giải.
Một cửa hàng, ngày thứ Sáu bán được 12 máy tính, ngày thứ Bảy bán được nhiều hơn ngày thứ Sáu 5 máy tính, ngày Chủ nhật bán được nhiều hơn ngày thứ Bảy 10 máy tính. Hỏi ngày Chủ nhật cửa hàng đó bán được bao nhiêu máy tính?

Hướng dẫn giải:
Đọc đề toán em viết tóm tắt như sau:

Tóm tắt

Bumbii Bài 5: Giải bài toán có ba bước tính trang 17 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

– Số máy tính ngày thứ Bảy bán được = số máy tính ngày thứ Sáu bán được + 5 máy tính
– Số máy tính ngày thứ Chủ nhật bán được = số máy tính ngày thứ Bảy bán được + 10 máy tính

Em giải bài toán bằng 2 bước tính sau:

Bài giải
Số máy tính bán được ngày thứ Bảy là:
 12 + 5 = 17 (máy tính)
Số máy tính bán được ngày Chủ nhật là:
 17 + 10 = 27 (máy tính)
Đáp số: 27 máy tính

Xem bài giải trước: Bài 4: Biểu thức chứa chữ
Xem bài giải tiếp theo: Bài 6: Luyện tập chung
Xem các bài giải khác: Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x