Bài 4F. Các kiểu dữ liệu số và câu lệnh vào – ra đơn giản

Các kiểu dữ liệu số và câu lệnh vào – ra đơn giản trang 64 SGK Tin Học lớp 10Cánh Diều, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính. Bài 4. Các kiểu dữ liệu số và câu lệnh vào – ra đơn giản.

KHỞI ĐỘNG

Khi yêu cầu máy tính giải quyết một bài toán, ta cần phải cung cấp dữ liệu vào cho máy tính và yêu cầu máy tính trả kết quả ra. Theo em, ngôn ngữ lập trình có cần các câu lệnh đưa dữ liệu vào và xuất dữ liệu ra không?

Đáp án:

Ngôn ngữ lập trình có cần có câu lệnh đưa dữ liệu vào và xuất dữ liệu ra. Khi máy tính thực hiện chương trình (giải quyết một bài toán), đó là quá trình xử lí thông tin nên cần có dữ liệu vào và dữ liệu trả ra.

KIỂU DỮ LIỆU SỐ NGUYÊN VÀ SỐ THỰC

Hoạt động 1

Em hãy viết chương trình Python (hoặc làm việc với Python ở cửa sổ Shell), dùng câu lệnh type() để biết kiểu dữ liệu liên quan đến các phép toán: chia, chia lấy phần nguyên, chia lấy phần dư. Em có thể tham khảo dữ liệu ở Bảng 1sau đây.

Dữ liệu đầu vàoPhép toánKết quả
a = 20a/b4.0
b = 5a//d6
c = 5.0a%d2
d = 3c%d2.0

Đáp án:

CÁC CÂU LỆNH VÀO – RA ĐƠN GIẢN

Nhập dữ liệu từ bàn phím

Hoạt động 2

Khi lập trình Scratch, em đã dùng câu lệnh nào trong chương trình để yêu cầu nhập dữ liệu từ bàn phím?

Đáp án:

Dùng câu lệnh hỏi (ask) và biến trả lời để nhập dữ liệu vào chương trình. Ví dụ:

LUYỆN TẬP

Bài 1. Tam giác vuông

Viết chương trình thực hiện nhập từ bàn phím hai số nguyên dương b, c là độ dài hai cạnh góc vuông của tam giác vuông ABC, tính và đưa ra màn hình:

– Diện tích tam giác.

– Độ dài cạnh huyền.

Có thể đưa ra dòng thông báo tuỳ chọn (bằng tiếng Việt có dấu) trước mỗi dữ liệu nhập vào và trước mỗi kết quả xuất ra.

Ví dụ:

InputOutput
b = 3Diện tích tam giác: 6.0
c = 4Độ dài cạnh huyền: 5.0

Đáp án:

b = int(input('b = '))
c = int(input('c = '))
print('Diện tích tam giác: ', b*c/2)
print('Độ dài cạnh huyền: ', (b*b + c*c)**0.5)

Bài 2. Chia mận

Cô giáo đi du lịch ở Sa Pa mang về túi mận làm quà cho cả lớp. Túi mận có k quả, lớp có n học sinh. Mận được chia đều để em nào cũng nhận được một số lượng quả như nhau. Nếu còn thừa, những quả còn lại sẽ được dành cho các em nữ.

Viết chương trình: nhập n và k vào từ bàn phím, đưa ra màn hình số quả mận mỗi học sinh nhận được và số quả dành riêng cho các em nữ. Sử dụng dòng thông báo cho dữ liệu nhập vào và mỗi kết quả đưa ra.

Ví dụ:

InputOutput
Số học sinh: n = 31Mỗi học sinh được chia 3 quả mận.
Số mận: k = 123Số mận dành riêng cho các em nữ là 30.

Đáp án:

n = int(input('Số học sinh: '))
k = int(input('Số mận : '))
print('Mỗi học sinh được chia ',k//n, 'quả mận.')
print('Số mận dành riêng cho các em nữ là: ', k%n)

VẬN DỤNG

Tính số bàn học

Trường mới đẹp và rộng hơn trường cũ, số phòng học cũng nhiều hơn so với trước. Nhà trường dự định tuyển thêm học sinh cho ba lớp mới với số lượng học sinh mỗi lớp tương ứng là a, b và c. Cần mua bàn cho các lớp mới này. Mỗi bàn học có không quá hai chỗ ngồi cho học sinh. Xác định số lượng tối thiểu cần mua.

Em hãy viết chương trình giải quyết bài toán trên. Dữ liệu được nhập vào từ bàn phím. Kết quả được đưa ra màn hình.

Ví dụ:

InputOutput
a = 35Số bàn tối thiểu cần mua: 59
b = 42 
c = 39 

Đáp án:

a = int(input('a = '))
b = int(input('b = '))
c = int(input('c = '))
print('Số bàn tối thiểu cần mua: ',(a+1)//2+(b+1)//2+(c+1)//2)

CÂU HỎI TỰ KIỂM TRA

Trong các câu sau đây, những câu nào đúng?

1) Để tính toán, các ngôn ngữ lập trình bậc cao không phân biệt kiểu dữ liệu số nguyên và kiểu dữ liệu số thực.

2) Trong Python, câu lệnh n = int(input(‘n=’)) cho nhập vào một số thực từ bàn phím.

3) Trong Python, mỗi câu lệnh print() chỉ đưa ra được giá trị của một biến.

4) Trong Python, với câu lệnh print() có thể nhập dữ liệu cùng với thông báo hướng dẫn.

Đáp án: câu 4 đúng.

1) Sai. Mọi ngôn ngữ lập trình bậc cao đều phân biệt kiểu dữ liệu số nguyên và kiểu dữ liệu số thực.

2) Sai. Câu lệnh n = int(input(‘n=’)) cho nhập vào một số nguyên từ bàn phím.

3) Sai. Trong Python, mỗi câu lệnh print() có thể đưa ra được giá trị của danh sách các biến.

Xem thêm các bài khác tại Giải bài tập sách giáo khoa Tin học Lớp 10 – Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x