Bài 43: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40)

Bài 43: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40) trang 11 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 Cánh Diều.

Bài 1: Số?

Bumbii Bài 43: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40) trang 11 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 Cánh Diều. Hình 1

Hướng dẫn:
Quan sát hình, đếm khối lập phương có trong hình và điền số:

Bumbii Bài 43: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40) trang 11 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 Cánh Diều. Hình 2

Bài 2: Viết số vào chỗ chấm (theo mẫu):
a, Hai mươi: 20
Hai mươi mốt: …
Hai mươi hai: …
Hai mươi ba: …
Hai mươi tư: …
Hai mươi lăm: …
Hai mươi sáu: …
Hai mươi bảy: …
Hai mươi tám: …
Hai mươi chín: …
Ba mươi: …

b, Ba mươi: …
Ba mươi mốt: …
Ba mươi hai: …
Ba mươi ba: …
Ba mươi tư: …
Ba mươi lăm: …
Ba mươi sáu: …
Ba mươi bảy: …
Ba mươi tám: …
Ba mươi chín: …
Bốn mươi: …

Hướng dẫn:
Em viết các số như sau:
a, Hai mươi: 20
Hai mươi mốt: 21
Hai mươi hai: 22
Hai mươi ba: 23
Hai mươi tư: 24
Hai mươi lăm: 25
Hai mươi sáu: 26
Hai mươi bảy: 27
Hai mươi tám: 28
Hai mươi chín: 29
Ba mươi: 30

b, Ba mươi: 30
Ba mươi mốt: 31
Ba mươi hai: 32
Ba mươi ba: 33
Ba mươi tư: 34
Ba mươi lăm: 35
Ba mươi sáu: 36
Ba mươi bảy: 37
Ba mươi tám: 38
Ba mươi chín: 39
Bốn mươi: 40

Bài 3: Viết các số còn thiếu rồi đọc các số đó: 

Bumbii Bài 43: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40) trang 11 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 Cánh Diều. Hình 3

Hướng dẫn:
Đếm các số từ 1 đến 40, rồi điền các số còn thiếu và đọc các số đó:

Bumbii Bài 43: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40) trang 11 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 Cánh Diều. Hình 4

Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
Có tất cả cầu thủ.

Bumbii trang 11 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 Cánh Diều. Hình 5

Hướng dẫn:
Quan sát hình, đếm tất cả số cầu thủ có trong hình:
Có tất cả 22 cầu thủ.

Xem bài trước: Bài 42: Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
Xem bài tiếp theo: Bài 44: Các số có hai chữ số (từ 41 đến 70)
Xem các bài giải khác: Giải bài tập toán lớp 1 Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x