Bài 44: Các số có hai chữ số (từ 41 đến 70)

Bài 44: Các số có hai chữ số (từ 41 đến 70) trang 13 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 Cánh Diều.

Bài 1: Viết số vào chỗ chấm:
a, Bốn mươi: …
Bốn mươi mốt: …
Bốn mươi hai: …
Bốn mươi ba: …
Bốn mươi tư: …
Bốn mươi lăm: …
Bốn mươi sáu: …
Bốn mươi bảy: …
Bốn mươi tám: …
Bốn mươi chín: …
Năm mươi: …

b, Năm mươi: …
Năm mươi mốt: …
Năm mươi hai: …
Năm mươi ba: …
Năm mươi tư: …
Năm mươi lăm: …
Năm mươi sáu: …
Năm mươi bảy: …
Năm mươi tám: …
Năm mươi chín: …
Sáu mươi: …

c, Sáu mươi: …
Sáu mươi mốt: …
Sáu mươi hai: …
Sáu mươi ba: …
Sáu mươi tư: …
Sáu mươi lăm: …
Sáu mươi sáu: …
Sáu mươi bảy: …
Sáu mươi tám: …
Sáu mươi chín: …
Bảy mươi: …

Hướng dẫn:
Em viết các số như sau:
a, Bốn mươi: 40
Bốn mươi mốt: 41
Bốn mươi hai: 42
Bốn mươi ba: 43
Bốn mươi tư: 44
Bốn mươi lăm: 45
Bốn mươi sáu: 46
Bốn mươi bảy: 47
Bốn mươi tám: 48
Bốn mươi chín: 49
Năm mươi: 50

b, Năm mươi: 50
Năm mươi mốt: 51
Năm mươi hai: 52
Năm mươi ba: 53
Năm mươi tư: 54
Năm mươi lăm: 55
Năm mươi sáu: 56
Năm mươi bảy: 57
Năm mươi tám: 58
Năm mươi chín: 596
Sáu mươi: 60

c, Sáu mươi: 60
Sáu mươi mốt: 61
Sáu mươi hai: 62
Sáu mươi ba: 63
Sáu mươi tư: 64
Sáu mươi lăm: 65
Sáu mươi sáu: 66
Sáu mươi bảy: 67
Sáu mươi tám: 68
Sáu mươi chín: 69
Bảy mươi: 70

Bài 2: Viết các số còn thiếu rồi đọc các số đó: 

Bumbii Bài 44: Các số có hai chữ số (từ 41 đến 70) trang 13 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 Cánh Diều. Hình 1

Hướng dẫn:
Đếm các số từ 41 đến 70, rồi điền các số còn thiếu và đọc các số đó:

Bumbii Bài 44: Các số có hai chữ số (từ 41 đến 70) trang 13 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 Cánh Diều. Hình 2

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
a, Có tất cả … quả dâu tây.

Bumbii Bài 44: Các số có hai chữ số (từ 41 đến 70) trang 13 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 Cánh Diều. Hình 3

b, Có tất cả … viên ngọc trai.

Bumbii trang 13 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 Cánh Diều. Hình 4

Hướng dẫn:
a, Quan sát hình, đếm tất cả các quả dâu tây có trong hình:
Có tất cả 47 quả dâu tây.

b, Quan sát hình, đếm tất cả các viên ngọc trai có trong hình:
Có tất cả 48 viên ngọc trai

Xem bài trước: Bài 43: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40)
Xem bài tiếp theo: Bài 45: Các số có hai chữ số (từ 71 đến 99)
Xem các bài giải khác: Giải bài tập toán lớp 1 Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x