Bài 4: So sánh số

Bài 4: So sánh số trang 24 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Lớn hơn, dấu >

Đề bài 1: Tập viết dấu >

Bumbii Bài 4: So sánh số trang 24 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
Em quan sát mẫu, rồi tập viết dấu > như trên.

Đề bài 2: Tìm số thích hợp.

Bumbii Bài 4: So sánh số trang 24 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
Em vận dụng kiến thức đã học ở bài 3: Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau để tìm số thích hợp như sau:

Bumbii Bài 4: So sánh số trang 24 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 3: So sánh (theo mẫu)

Bumbii Bài 4: So sánh số trang 24 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
Các em học sinh quan sát và đếm số vật trong mỗi hình vẽ sau đó điền số phù hợp vào ô trống và thực hiện so sánh để điền dấu thích hợp.

Bumbii Bài 4: So sánh số trang 24 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 4: Đường Mai về nhà qua các ô có số lớn hơn 4. Tìm đường Mai về nhà.

Bumbii Bài 4: So sánh số trang 24 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
Các em học sinh quan sát hình vẽ và tìm các ô có số lớn hơn 4 để tìm đường Mai về nhà, bắt đầu bằng số 5 ở vị trí bạn Mai đang đứng.

Các số lớn hơn 4 là: 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Vậy đường Mai về nhà là:

Bumbii Bài 4: So sánh số trang 24 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bé hơn, dấu <

Đề bài 1: Tập viết dấu <

Bumbii Bài 4: So sánh số trang 24 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
Em quan sát mẫu, rồi tập viết dấu < như trên.

Đề bài 2: Tìm số thích hợp.

Bumbii Bài 4: So sánh số trang 24 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
Các em học sinh quan sát mỗi hình vẽ và chọn số phù hợp để điền vào ô trống để được so sánh đúng.

Bumbii Bài 4: So sánh số trang 24 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 3: So sánh (theo mẫu)

Bumbii Bài 4: So sánh số trang 24 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
Các em học sinh quan sát và đếm số vật trong mỗi hình vẽ sau đó điền số phù hợp vào ô trống và thực hiện so sánh để điền dấu đúng.

Bumbii Bài 4: So sánh số trang 24 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 4: Cho mỗi chuồng một xe cỏ để số dê trong chuồng ít hơn số bó cỏ.

Bumbii Bài 4: So sánh số trang 24 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
Các em học sinh quan sát và đếm số bó cỏ và số dê có trong hình sau đó so sánh để chọn xe cỏ thích hợp cho mỗi chuồng dê.

Xe cỏ 1 có 3 bó cỏ. Xe cỏ 2 có 2 bó cỏ.
Chuồng 1 có 1 con dê. Chuồng 2 có 2 con dê.
Vì 1 < 2 và 2 < 3 nên để số dê trong chuồng ít hơn số bó cỏ thì:
+ Xe cỏ 2 cho vào chuồng 1.
+ Xe cỏ 1 cho vào chuồng 2.

Bumbii Bài 4: So sánh số trang 24 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bằng nhau, dấu =

Đề bài 1: Tập viết dấu =

Bumbii Bài 4: So sánh số trang 24 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
Quan sát mẫu, rồi tập viết dấu = như trên.

Đề bài 2: Tìm số thích hợp.

Bumbii Bài 4: So sánh số trang 24 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
Các em học sinh quan sát và đếm số vật có trong mỗi tranh sau đó nối những tranh có số vật bằng nhau.

Bumbii Bài 4: So sánh số trang 24 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 3: Câu nào đúng?
a) Số lá màu vàng nhiều hơn số lá màu xanh.
b) Số lá màu vàng bằng số lá màu xanh.

Bumbii Bài 4: So sánh số trang 24 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
Các em học sinh quan sát hình vẽ và đếm số lá mỗi màu sau đó so sánh các số và tìm câu đúng được viết trong đề bài.

Trong bức tranh có 4 chiếc lá màu vàng và 4 chiếc lá màu xanh.
Do đó, số lá màu vàng bằng số lá màu xanh.

Vậy câu b đúng.

Đề bài 4: >; <; =?

Bumbii Bài 4: So sánh số trang 24 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
Các em so sánh các số sau đó điền dấu thích hợp vào ô trống.

Bumbii trang 24 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Luyện tập

Đề bài 1: >; <; =?

Bumbii trang 24 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
Các em so sánh các số sau đó điền các dấu thích hợp vào ô trống.

Bumbii trang 24 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 2: Số?

Bumbii trang 24 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
Các em quan sát các câu sau đó tìm số thích hợp điền vào bong bóng để được các so sánh đúng.

Bumbii trang 24 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 3: Tàu nào chở nhiều thùng hàng nhất?

Bumbii trang 24 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
Các em học sinh đếm số thùng hàng mỗi thùng chở được sau đó so sánh để tìm ra tàu chở nhiều thùng hàng nhất.

Tàu A chở 5 thùng hàng.
Tàu B chở 6 thùng hàng.
Tàu C chở 4 thùng hàng.
Ta có 4 < 5 < 6

Vậy tàu B chở nhiều thùng hàng nhất.

Đề bài 4: Số?

Bumbii trang 24 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

a) Có \(\fbox{ ? }\) quả màu đỏ và \(\fbox{ ? }\) quả màu xanh: \(\fbox{ ? }\) < \(\fbox{ ? }\)
b) Có \(\fbox{ ? }\) quả ớt và \(\fbox{ ? }\) quả táo: \(\fbox{ ? }\) > \(\fbox{ ? }\)

Hướng dẫn:
Các em học sinh đếm số lượng mỗi quả theo yêu cầu đề bài sau đó điền các số thích hợp vào ô trống.
a) Có \(\fbox{ 4 }\) quả màu đỏ và \(\fbox{ 5 }\) quả màu xanh: \(\fbox{ 4 }\) < \(\fbox{ 5 }\)
b) Có \(\fbox{ 5 }\) quả ớt và \(\fbox{ 4 }\) quả táo: \(\fbox{ 5 }\) > \(\fbox{ 4 }\)

Xem bài giải trước: Bài 3: Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau
Xem bài giải tiếp theo: Bài 5: Mấy và mấy
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x