Bài 5: Mấy và mấy

Bài 5: Mấy và mấy trang 32 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hoạt động tiết 1

Đề bài 1: Số?

Bumbii Bài 5: Mấy và mấy trang 32 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
Quan sát mỗi tranh sau đó đếm số lượng chú có trong mỗi bể và đếm số lượng tất cả chú cá có trong hai bể sau đó điền số thích hợp vào ô trống.

Bumbii Bài 5: Mấy và mấy trang 32 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 2: Số?

Bumbii Bài 5: Mấy và mấy trang 32 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
Đếm số lượng chấm tròn có trên cả hai thẻ mà Rô-bốt đang cầm và điền số thích hợp vào ô trống.

Bumbii Bài 5: Mấy và mấy trang 32 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hoạt động tiết 2

Đề bài 1: Số?

Bumbii Bài 5: Mấy và mấy trang 32 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
Quan sát bức tranh và điền số thích hợp vào mỗi ô trống.

Bumbii Bài 5: Mấy và mấy trang 32 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 2: Số?
Lấy 6 que tính. Tách 6 que tính đó thành hai nhóm.
Tìm số que tính ở mỗi nhóm (theo mẫu).

Bumbii Bài 5: Mấy và mấy trang 32 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
Lấy 6 que tính từ hộp đồ dùng, sau đó chia số que tính thành 2 nhóm và điền các số thích hợp vào ô trống (theo mẫu).

Bumbii Bài 5: Mấy và mấy trang 32 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Luyện tập

Đề bài 1: Số?

Bumbii  trang 32 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
Đếm số chấm tròn ở mỗi thẻ rồi viết số tương ứng vào ô trống như sau:

Bumbii  trang 32 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 2: Số?

Bumbii  trang 32 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
Đếm số cái bánh trên mỗi chiếc đĩa rồi viết số thích hợp vào ô trống như sau:

Bumbii  trang 32 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 3: Số?

Bumbii  trang 32 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn:
Quan sát hình vẽ và đếm số bi vàng, bi đỏ có trong mỗi hộp rồi điền số thích hợp vào ô trống như sau:

Bumbii  trang 32 SGK toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Xem bài giải trước: Bài 4: So sánh số
Xem bài giải tiếp theo: Bài 6: Luyện tập chung
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x