Bài 39 Bảng nhân 2

Bài 39 Bảng nhân 2 trang 9 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Tính nhẩm.

2 × 2 = ……      2 × 3 = ……      2 × 4 = ……

2 × 7 = ……      2 × 8 = ……      2 × 6 = ……

2 × 9 = ……      2 × 5 = ……      2 × 10 = ……

Trả lời:

Em dựa vào bảng nhân 2 để điền vào bên dưới:

2 × 2 = 4      2 × 3 = 6      2 × 4 = 8

2 × 7 = 14     2 × 8 = 16     2 × 6 = 12

2 × 9 = 18     2 × 5 = 10     2 × 10 = 20

2: Số?

Thừa số222222
Thừa số456789
Tích8

Trả lời:

Em dựa vào bảng nhân 2, lấy thừa số nhân với thừa số ở mỗi cột em được kết quả và điền vào bảng sau:

Thừa số222222
Thừa số456789
Tích81012141618

3:

a) Số?

Bông hoaABCDEGHI
Tích16

b) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Trong bốn bông hoa C, D, E, G:

Bông hoa …… ghi tích lớn nhất.

Bông hoa …… ghi tích bé nhất.

Trả lời:

a) Em thực hiện phép tích nhân trong các bông qua để được tích và điền vào bảng.

Mẫu: 2 × 8 = 16 nên tích A = 16

2 × 5 = 10 nên tích B = 10

2 × 6 = 12 nên tích C = 12

2 × 3 = 6 nên tích D = 6

2 × 10 = 20 nên tích E = 20

2 × 7 = 14 nên tích G = 14

2 × 4 = 8 nên tích H = 8

2 × 9 = 18 nên tích I = 18

Bông hoaABCDEGHI
Tích16101262014818

b) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Tích của bốn bông hoa C, D, E, G lần lượt là: 12, 6, 20, 14, Vì 20 > 14 > 12 > 6 tức là E>G>C>D nên:

Bông hoa E ghi tích lớn nhất. 

Bông hoa D ghi tích bé nhất.

Tiết 2

1: Số?

Trả lời:

a) Phân tích mẫu em thấy: 2 nhân số trên mũi tên sẽ được kết quả ghi trên bông hoa:

2 × 4 = 8 nên bông hoa ghi số 8

2 × 2 = 4 nên bông hoa ghi số 4

2 × 5 = 10 nên bông hoa ghi số 10

2 × 6 = 12 nên bông hoa ghi số 12

2 × 9 = 18 nên bông hoa ghi số 18

2 × 8 = 16 nên bông hoa ghi số 16

b) Em thực hiện các phép tính theo chiều mũi tên:

2 × 6 = 12 nên bông hoa thứ nhất ghi số 12

12 – 10 = 2 nên bông hoa thứ hai ghi số 2

2 × 7 = 14 nên bông hoa thứ ba ghi số 14

2: Đếm thêm 2 rồi viết số thích hợp vào ô trống.

Trả lời:

Đếm thêm 2 tức là lấy số liền trước cộng thêm 2 để được số tiếp theo.

Đoàn tàu A:

Có 2 + 2 = 4 nên toa thứ hai ghi số 4

4 + 2 = 6 nên toa thứ ba ghi số 6

6 + 2 = 8 nên toa thứ tư ghi số 8

Tương tự như vậy, các số cần điền lần lượt là: 10, 12, 14, 16, 18, 20

Đoàn tàu B:

Có 1 + 2 = 3 nên toa thứ hai ghi số 3

3 + 2 = 5 nên toa thứ ba ghi số 5

5 + 2 = 7 nên toa thứ tư ghi số 7

Tương tự như vậy, các số cần điền lần lượt là: 9, 11, 13, 15, 17, 19

3: Số? 

Lập ba phép nhân thích hợp từ các thừa số và tích trong bảng.

Thừa sốThừa sốTích
2
2
2
4
7
8
14
16
8

Các phép nhân lập được là:

Trả lời:

Em lấy thứ số thứ nhất là 2 lần lượt nhân với thừa số còn lại là 4, 7, 8. Em lập được các phép nhân sau:

4: Số?

Trả lời:

 Quan sát bức tranh và đếm, em thấy:

a) Có 4 con thỏ, 10 con gà, 6 con vịt.

b) Có 6 con vịt, mỗi con có 2 chân, tức là 2 chân được lấy 6 lần, nên ta có phép nhân: 

2 × 6 = 12 

c) Có 10 con gà, mỗi con gà có 2 chân, tức là 2 chân được lấy 10 lần, nên ta có phép nhân: 2 × 10 = 20

d) Có 4 con thỏ, mỗi con thỏ có 2 tai, tức là 2 tai được lấy 4 lần nên ta có phép nhân:

2 × 4 = 8

e) Có 8 con gà con, mỗi con gà có 2 chân, tức là 2 chân được lấy 8 lần, nên ta có phép nhân: 2 × 8 = 16

Bài 39 Bảng nhân 2

Xem bài giải trước: Bài 38. Thừa số, tích
Xem bài giải tiếp theo: Bài 40. Bảng nhân 5
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-2-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x