Bài 31: Hình bình hành, hình thoi

Bài 31: Hình bình hành, hình thoi trang 105 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Tiết 1

Đề Bài 1: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Bumbii Bài 31: Hình bình hành, hình thoi trang 105 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Các hình ……………………… là hình bình hành.

Hướng dẫn giải:
Quan sát và nhận dạng hình bình hành, em điền vào chỗ chấm như sau:
Các hình A, D, E là hình bình hành.

Đề Bài 2: Hãy xác định điểm D và điểm Q để ABCD và MNPQ là hình bình hành và vẽ các hình bình hành đó.

Bumbii Bài 31: Hình bình hành, hình thoi trang 105 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Từ điểm C ta vẽ một đường thẳng song song với BA.
Từ điểm A ta vẽ một đường thẳng song song với BC.
Hai đường thẳng cắt nhau tại D.
Khi đó ta có ABCD là hình bình hành.

Từ điểm P ta vẽ một đường thẳng song song với NM.
Từ điểm M ta vẽ một đường thẳng song song với NP.
Hai đường thẳng cắt nhau tại Q.
Khi đó ta có MNPQ là hình bình hành.

Bumbii Bài 31: Hình bình hành, hình thoi trang 105 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề Bài 3: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.
Cho BMAN và ANHE đều là hình bình hành. Biết độ dài MB bằng 3 dm.

Bumbii Bài 31: Hình bình hành, hình thoi trang 105 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

a) Độ dài đoạn EH bằng ……………………………..
b) Những đoạn thẳng song song với đoạn AN là …………………………..

Hướng dẫn giải:
Vì BMAN và ANHE đều là hình bình hành nên EH = MB bằng 3 dm, AN song song với MB và EH.

Em điền vào chỗ chấm như sau:
a) Độ dài đoạn EH bằng 3 dm.
b) Những đoạn thẳng song song với đoạn AN là MB, EH.

Đề Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Bumbii Bài 31: Hình bình hành, hình thoi trang 105 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hình trên có mấy hình bình hành?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Hướng dẫn giải:
Hình bên có 3 hình bình hành. Gồm: (1), (1 + 2 + 3 + 4), (1 + 2 + 3 + 5)

Bumbii Bài 31: Hình bình hành, hình thoi trang 105 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Em khoanh vào C.

Tiết 2

Đề Bài 1: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Bumbii Bài 31: Hình bình hành, hình thoi trang 105 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Các hình ……………………………. là hình thoi.

Hướng dẫn giải:
Quan sát và nhận dạng hình bình hành, em điền vào chỗ chấm như sau:
Các hình A, C, D là hình thoi.

Đề Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Cho dãy hình theo quy luật như sau:

Bumbii Bài 31: Hình bình hành, hình thoi trang 105 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hình thích hợp với vị trí dấu “?” có dạng hình gì?
A. Hình bình hành
B. Hình chữ nhật
C. Hình thoi

Hướng dẫn giải:
Dãy hình trên được sắp xếp theo thứ tự:
Hình bình hành, hình thoi rồi tiếp tục lặp lại hình bình hành, hình thoi.
Vậy hình thích hợp cần điền là: hình thoi.

Em khoanh vào C.

Đề Bài 3: Hãy xác định điểm D và điểm I để ABCD và EGHI là hình thoi và vẽ các hình thoi đó.

Bumbii Bài 31: Hình bình hành, hình thoi trang 105 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Từ điểm C ta vẽ một đường thẳng song song với BA.
Từ điểm A ta vẽ một đường thẳng song song với BC.
Hai đường thẳng cắt nhau tại D.
Khi đó ta có ABCD là hình thoi.

Từ điểm H ta vẽ một đường thẳng song song với GE.
Từ điểm E ta vẽ một đường thẳng song song với GH.
Hai đường thẳng cắt nhau tại I.
Khi đó ta có EGHI là hình thoi.

Bumbii trang 105 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Bumbii trang 105 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hình trên có mấy hình thoi?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Hướng dẫn giải:
Hình bên có 3 hình thoi. Gồm: (1 + 7 + 4), (2 + 7 + 5), (3 + 7 + 6)

Em khoanh vào C.

Bumbii trang 105 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Tiết 3

Đề Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Cho hình thoi ABCD. Hai đường chéo AC và BD của hình thoi cắt nhau tại điểm O.

Bumbii trang 105 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

a) Dùng ê ke để kiểm tra xem hai đường chéo có vuông góc với nhau hay không?
A. Hai đường chéo vuông góc với nhau.
B. Hai đường chéo không vuông góc với nhau.

b) Dùng thước thẳng để kiểm tra xem hai đường chéo có cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường hay không?
A. Hai đường chéo không cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
B. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Hướng dẫn giải:
a) Dùng ê ke kiểm tra thấy hai đường chéo có vuông góc với nhau.
Em khoanh vào A.

b) Dùng thước thẳng kiểm tra thấy hai đường chéo có cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
Em khoanh vào B.

Đề Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Bạn Mai có 3 hạt vòng dạng hình thoi và 3 hạt vòng dạng hình chữ nhật. Bạn Mai không thể xâu được chuỗi vòng nào trong các chuỗi vòng dưới đây?

Bumbii trang 105 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Bạn Mai không thể xâu được chuỗi vòng ở hình B vì hình B cần 4 hạt vòng dạng hình thoi.

Em khoanh vào B.

Đề Bài 3: Em hãy tô màu các hình thoi có trong những hình dưới đây.

Bumbii trang 105 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Em nhận dạng hình thoi và tô màu như sau:

Bumbii trang 105 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề Bài 4: Em hãy vẽ rồi trang trí một hình mà trong hình đó có sử dụng các hình thoi và các hình bình hành nhé!

Bumbii trang 105 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Em tự vẽ và trang trí theo yêu cầu đề bài.

Xem bài giải trước: Bài 30: Thực hành vẽ hai đường thẳng song song
Xem bài giải tiếp theo: Bài 32: Luyện tập chung
Xem các bài giải khác: Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x