Bài 30: Thực hành vẽ hai đường thẳng song song

Bài 30: Thực hành vẽ hai đường thẳng song song trang 103 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Tiết 1

Đề Bài 1: Vẽ đường thẳng AB đi qua điểm O và song song với đường thẳng CD cho trước.

Bumbii Bài 30: Thực hành vẽ hai đường thẳng song song trang 103 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Em dùng thước thẳng vẽ đường thẳng AB đi qua điểm O và song song với đường thẳng CD như sau:

Bumbii Bài 30: Thực hành vẽ hai đường thẳng song song trang 103 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề Bài 2: a) Cho hình tam giác ABC có góc đỉnh A là góc vuông. Qua đỉnh B, hãy vẽ đường thẳng BM song song với cạnh AC. Qua đỉnh C, hãy vẽ đường thẳng CN song song với cạnh AB. Hai đường thẳng BM và CN cắt nhau tại điểm D.

Bumbii Bài 30: Thực hành vẽ hai đường thẳng song song trang 103 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

b) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.
Các cặp cạnh song song với nhau có trong hình tứ giác ABDC là:
……………………………………

Hướng dẫn giải:

a) Qua đỉnh B, em vẽ đường thẳng BM song song với cạnh AC. Qua đỉnh C, em vẽ đường thẳng CN song song với cạnh AB. Hai đường thẳng BM và CN cắt nhau tại điểm D như sau:

Bumbii Bài 30: Thực hành vẽ hai đường thẳng song song trang 103 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

b) Quan sát hình đã vẽ, em điền vào chỗ chấm như sau:
Các cặp cạnh song song với nhau có trong hình tứ giác ABDC là:
AB và CD, AC và BD

Đề Bài 3: a) Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D đều là góc vuông. Vẽ đường thẳng đi qua B và song song với cạnh AD, cắt cạnh DC tại điểm E.

Bumbii Bài 30: Thực hành vẽ hai đường thẳng song song trang 103 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

b) Quan sát hình vẽ được ở câu a rồi trả lời câu hỏi.
Góc đỉnh E của hình tứ giác BEDA ở trên có là góc vuông hay không?
Trả lời: ……………………………………

Hướng dẫn giải:
a) Em vẽ đường thẳng đi qua B và song song với cạnh AD, cắt cạnh DC tại điểm E như sau:

Bumbii Bài 30: Thực hành vẽ hai đường thẳng song song trang 103 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

b) Quan sát hình đã vẽ, em điền vào chỗ chấm như sau:
Trả lời: Góc đỉnh E của hình tứ giác BEDA ở trên có là góc vuông.

Tiết 2

Đề Bài 1: Vẽ đường thẳng MN đi qua điểm K và song song với đường thẳng PQ cho trước.

Bumbii Bài 30: Thực hành vẽ hai đường thẳng song song trang 103 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Em vẽ đường thẳng MN đi qua điểm K và song song với đường thẳng PQ như sau:

Bumbii Bài 30: Thực hành vẽ hai đường thẳng song song trang 103 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề Bài 2: a) Vẽ đường tròn tâm O và vẽ các bán kính OA, OB sao cho đoạn thẳng OA vuông góc với đoạn thẳng OB.
b) Vẽ đường thẳng đi qua điểm B và song song với đoạn thẳng OA.

Hướng dẫn giải:
a) Em vẽ đường tròn tâm O và vẽ các bán kính OA, OB sao cho đoạn thẳng OA vuông góc với đoạn thẳng OB như sau:

Bumbii Bài 30: Thực hành vẽ hai đường thẳng song song trang 103 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

b) Vẽ đường thẳng đi qua điểm B và song song với đoạn thẳng OA.

Bumbii trang 103 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề Bài 3: Vẽ đoạn thẳng BC song song với đoạn thẳng AD (điểm B nằm trên đoạn thẳng AN).

Bumbii trang 103 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Em vẽ đoạn thẳng BC song song với đoạn thẳng AD (điểm B nằm trên đoạn thẳng AN) như sau:

Bumbii trang 103 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Xem bài giải trước: Bài 29: Hai đường thẳng song song
Xem bài giải tiếp theo: Bài 31: Hình bình hành, hình thoi
Xem các bài giải khác: Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x