Bài 29: Hai đường thẳng song song

Bài 29: Hai đường thẳng song song trang 100 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Tiết 1

Đề Bài 1: Viết song song hoặc không song song vào chỗ chấm cho thích hợp.
Trong hình vẽ bên:

Bumbii Bài 29: Hai đường thẳng song song trang 100 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Cạnh MQ ……………………….. với cạnh MN.
Cạnh MQ ……………………….. với cạnh NP.
Cạnh MQ ……………………….. với cạnh QP.

Hướng dẫn giải:
Quan sát hình vẽ bên, ta có:
Cạnh MQ không song song với cạnh MN.
Cạnh MQ song song với cạnh NP.
Cạnh MQ không song song với cạnh QP.

Đề Bài 2: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.
Trong hình bên, các hình MNPQ, PQRS và MNSR đều là hình chữ nhật.

Bumbii Bài 29: Hai đường thẳng song song trang 100 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Vậy cạnh RS song song với các cạnh ……………………………..

Hướng dẫn giải:
Quan sát hình, em viết vào chỗ chấm như sau:
Trong hình bên, các hình MNPQ, PQRS và MNSR đều là hình chữ nhật.
Vậy cạnh RS song song với các cạnh QP, MN.

Đề Bài 3: Tô đậm vào một hình ảnh về hai đường thẳng song song có trong bức tranh sau của Rô-bốt.

Bumbii Bài 29: Hai đường thẳng song song trang 100 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Lời giải
Quan sát bức tranh, em thấy có rất nhiều hình ảnh về hai đường thằng song song, em có thể chọn tô màu một trong các hình ảnh bên dưới.

Bumbii Bài 29: Hai đường thẳng song song trang 100 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Hình nào dưới đây có hai cặp cạnh song song với nhau?

Bumbii Bài 29: Hai đường thẳng song song trang 100 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Hình có hai cặp cạnh song song với nhau là hình B:

Bumbii Bài 29: Hai đường thẳng song song trang 100 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Em khoanh vào B.

Tiết 2

Đề Bài 1: Đ,S?
Trong hình vẽ bên có ABCD là hình vuông.

Bumbii Bài 29: Hai đường thẳng song song trang 100 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

a) Hai đoạn thẳng AB và DC song song với nhau. \(\fbox{ ? }\)
b) Hai đoạn thẳng AD và AC song song với nhau. \(\fbox{ ? }\)
c) Hai đoạn thẳng AC và BD vuông góc với nhau.
\(\fbox{ ? }\)

Hướng dẫn giải:
Quan sát hình vuông ABCD, em điền đúng, sai như sau:
a) Hai đoạn thẳng AB và DC song song với nhau. \(\fbox{ Đ }\)
b) Hai đoạn thẳng AD và AC song song với nhau. \(\fbox{ S }\)
c) Hai đoạn thẳng AC và BD vuông góc với nhau. \(\fbox{ Đ }\)

Đề Bài 2: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.
Nam dùng qua tính xếp thành 5 chữ cái như sau:

Bumbii Bài 29: Hai đường thẳng song song trang 100 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

– Chữ cái có ít nhất một cặp que tính được xếp song song là chữ …..
– Chữ cái có ít nhất một cặp que tính được xếp vuông góc là chữ …..

Hướng dẫn giải:
Quan sát hình vẽ 5 chữ cái, em điền vào chỗ chấm như sau:
– Chữ cái có ít nhất một cặp que tính được xếp song song là chữ H, N, O.
– Chữ cái có ít nhất một cặp que tính được xếp vuông góc là chữ H, O.

Đề Bài 3: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.
Cho hình vẽ bên. Biết nhà của Việt và nhà của Nam ở hai đường song song với nhau. Hỏi trong các ngôi nhà A, B, C, D, đâu là nhà của Nam?

Bumbii trang 100 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Ngôi nhà của Nam là ngôi nhà …………………………

Hướng dẫn giải:
Quan sát hình, em điền vào chỗ chấm như sau:
Ngôi nhà của Nam là ngôi nhà A.

Đề Bài 4: Viết tên các hình vào chỗ chấm cho thích hợp.
Cho các hình dưới đây.

Bumbii trang 100 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

a) Các hình có ít nhất một cặp cạnh song song với nhau là hình:
………………………………………………

b) Các hình có ít nhất một cặp cạnh vuông góc với nhau là hình:
………………………………………………

Hướng dẫn giải:
Quan sát hình, em điền vào chỗ chấm như sau:
a) Các hình có ít nhất một cặp cạnh song song với nhau là hình:
A, C, D

b) Các hình có ít nhất một cặp cạnh vuông góc với nhau là hình:
A, B, C, D, E

Xem bài giải trước: Bài 28: Thực hành vẽ hai đường thẳng vuông góc
Xem bài giải tiếp theo: Bài 30: Thực hành vẽ hai đường thẳng song song
Xem các bài giải khác: Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x