Bài 28: Thực hành vẽ hai đường thẳng vuông góc

Bài 28: Thực hành vẽ hai đường thẳng vuông góc trang 97 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Tiết 1

Đề Bài 1: Vẽ đường thẳng MN đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng PQ cho trước trong từng trường hợp sau.
a) Điểm O ở trên đường thẳng PQ.

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 97, 98 Bài 28 Tiết 1 Kết nối tri thức

b) Điểm O ở ngoài đường thẳng PQ.

Bumbii Bài 28: Thực hành vẽ hai đường thẳng vuông góc trang 97 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
a) Vẽ đường thẳng MN đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng PQ.
Điểm O nằm ở trên đường thẳng PQ.

Bumbii Bài 28: Thực hành vẽ hai đường thẳng vuông góc trang 97 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

b) Vẽ đường thẳng MN đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng PQ.
Điểm O nằm ở ngoài đường thẳng PQ.

Bumbii Bài 28: Thực hành vẽ hai đường thẳng vuông góc trang 97 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề Bài 2: Cho đường tròn tâm O, bán kính OM. Hãy vẽ đường kính AB vuông góc với bán kính OM.

Bumbii Bài 28: Thực hành vẽ hai đường thẳng vuông góc trang 97 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Em dùng ê ke hoặc thước thẳng vẽ đường kính AB vuông góc với bán kính OM như sau:

Bumbii Bài 28: Thực hành vẽ hai đường thẳng vuông góc trang 97 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề Bài 3: a) Cho hình vuông MNPQ và điểm E trên cạnh NP.

Bumbii Bài 28: Thực hành vẽ hai đường thẳng vuông góc trang 97 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hãy vẽ đường thẳng đi qua điểm E và vuông góc với NP, cắt cạnh QM tại điểm G.
b) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.
Bằng cách vẽ ở trên, ta được các hình tứ giác ở trong hình vuông MNPQ đều là hình chữ nhật.
Các hình chữ nhật đó là: …………………

Hướng dẫn giải:
a) Em dùng ê ke hoặc thước thẳng ẽ đường thẳng đi qua điểm E và vuông góc với NP, cắt cạnh QM tại điểm G như sau:

Bumbii trang 97 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

b) Bằng cách vẽ ở trên, ta được các hình tứ giác ở trong hình vuông MNPQ đều là hình chữ nhật.
Các hình chữ nhật đó là: MNEG, GEPQ.

Đề Bài 4: Vẽ một đường thẳng vào hình dưới đây đề khi cắt theo đường thẳng đó ta sẽ nhận được 1 hình chữ nhật.

Bumbii trang 97 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Em vẽ một đường thẳng như hình bên dưới:

Bumbii Bài 28: Thực hành vẽ hai đường thẳng vuông góc trang 97 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Tiết 2

Đề Bài 1: Vẽ đường thẳng AB đi qua điểm H và vuông góc với đường thẳng MN cho trước.
a)

Bumbii Bài 28: Thực hành vẽ hai đường thẳng vuông góc trang 97 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

b)

Bumbii Bài 28: Thực hành vẽ hai đường thẳng vuông góc trang 97 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Em vẽ đường thẳng AB đi qua điểm H và vuông góc với đường thẳng MN như sau:
a)

Bumbii Bài 28: Thực hành vẽ hai đường thẳng vuông góc trang 97 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

b)

Vở bài tập Toán lớp 4 Kết nối tri thức Bài 28: Thực hành vẽ hai đường thẳng vuông góc

Đề Bài 2: a) Vẽ đoạn thẳng MN vuông góc với đoạn thẳng MC (điểm N ở trên đoạn thẳng CD). Vẽ đoạn thẳng NP vuông góc với cạnh AB (điểm P ở trên đoạn thẳng AB).

Bumbii Bài 28: Thực hành vẽ hai đường thẳng vuông góc trang 97 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

b) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Cắt hình chữ nhật ABCD (ở câu a) thành bốn phần theo các đoạn thẳng CM, MN và NP. Với các phần đó, ta không thể ghép được hình nào trong số các hình dưới đây?

Bumbii Bài 28: Thực hành vẽ hai đường thẳng vuông góc trang 97 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
a) Vẽ đoạn thẳng MN vuông góc với đoạn thẳng MC (điểm N ở trên đoạn thẳng CD). Vẽ đoạn thẳng NP vuông góc với cạnh AB (điểm P ở trên đoạn thẳng AB).

Bumbii Bài 28: Thực hành vẽ hai đường thẳng vuông góc trang 97 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

b) Cắt hình chữ nhật ABCD (ở câu a) thành bốn phần theo các đoạn thẳng CM, MN và NP.
Em đặt tên 4 phần cắt được như sau:

Bumbii Bài 28: Thực hành vẽ hai đường thẳng vuông góc trang 97 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Với các phần đó, ta không thể ghép được hình: A, B và D.
Không thể ghép được hình C.

Bumbii Bài 28: Thực hành vẽ hai đường thẳng vuông góc trang 97 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề Bài 3: a) Vẽ hình (theo mẫu).

Bumbii trang 97 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

b) Viết vuông góc hoặc không vuông góc vào chỗ chấm cho thích hợp.
Hai đường kẻ màu xanh trong hình trên …………….. với nhau.

Hướng dẫn giải:
a) Vẽ hình (theo mẫu).

Bumbii trang 97 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

b) Em dùng ê ke để kiểm tra góc vuông và điền như sau:
Hai đường kẻ màu xanh trong hình trên vuông góc với nhau.

Xem bài giải trước: Bài 27: Hai đường thẳng vuông góc
Xem bài giải tiếp theo: Bài 29: Hai đường thẳng song song
Xem các bài giải khác: Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

3 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x