Bài 29: Em làm được những gì?

Bài 29: Em làm được những gì? trang 67 SGK toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

1. Chọn ý trả lời đúng.

a) Số 380 105 690 đọc là:
A. Ba mươi tám triệu một trăm linh năm nghìn sáu trăm chín mươi.
B. Ba trăm tám mươi triệu một trăm năm nghìn sáu trăm chín mươi.
C. Ba trăm tám mươi triệu một trăm linh năm nghìn sáu trăm chín mươi.
D. Ba tám không một không năm sáu chín không.

b) Chữ số 8 trong số 380 105 có giá trị là:
A. 800
B. 8 000
C. 80 000
D. 8 000 000

c) Làm tròn số 380 690 đến hàng trăm nghìn thì được số:
A. 380 700
B. 400 000
C. 380 000
D. 200 000

Trả lời:

a) Số 380 105 690 đọc là:
C. Ba trăm tám mươi triệu một trăm linh năm nghìn sáu trăm chín mươi.

b) Chữ số 8 trong số 380 105 có giá trị là:
C. 80 000

c) Làm tròn số 380 690 đến hàng trăm nghìn thì được số:
B. 400 000

2. Viết mỗi số: 7 180 và 5 071 807 thành tổng theo các hàng.

Trả lời:

7 180 = 7 000 + 100 + 80

5 071 807= 5 000 000 + 70 000 + 1 000 + 800 + 7.

3. Mỗi số 325; 5 084; 1 724 610 thuộc những dãy số nào dưới đây?

Dãy số thứ nhất: 0; 1; 2; 3; 4; …
Dãy số thứ hai: 0; 2; 4; 6; 8; …
Dãy số thứ ba: 0; 5; 10; 15; 20; …

Trả lời:

Số 325 thuộc dãy số thứ nhất vì 325 là số tự nhiên; và cũng thuộc dãy số thứ ba vì có số tận cùng là 5.

Số 5 084 thuộc dãy số thứ nhất vì 5 084 là số tự nhiên; và cũng thuộc dãy số thứ hai vì có số tận cùng là số chẵn.

Số 1 724 610 thuộc cả ba dãy số vì nó là số tự nhiên chẵn và có tận cùng là 0.

4. Sắp xếp các số 7 659; 985; 20 076 597 660 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Trả lời:

Sắp xếp các số 7 659; 985; 2 007 659; 7 660 theo thứ tự từ lớn đến bé là:
2 007 659; 7 660; 7 659; 985

5. Mỗi mặt hàng dưới đây có kèm theo giá bán. Mặt hàng nào có giá cao nhất, mặt hàng nào có giá thấp nhất?

Trả lời:

Mặt hàng có giá cao nhất là tủ lạnh có giá 17 490 000 đồng.
Mặt hàng có giá thấp nhất là máy quạt có giá 895 000 đồng.

6. Chị Hai mua 3 kg cam hết 75 000 đồng. Hỏi mẹ mua 2 kg cam cùng loại và 1 kg quýt giá 45 000 đồng thì hết bao nhiêu tiền?

Trả lời:

Bài giải
Giá tiền 1 kg cam là:
75 000 : 3 = 25 000 (đồng)
Số tiền mẹ mua 2 kg cam và 1 kg quýt là:
(25 000 x 2) + 45 000 = 95 000 (đồng)
Đáp số: 95 000 đồng.

7. Có thể, chắc chắn hay không thể?
Trong hộp có ba thẻ số: 492 735; 3 600 152; 62 830. Không nhìn vào hộp, lấy ra một thẻ.
a) .?. lấy được thẻ ghi số tự nhiên.
b) .?. lấy được thẻ ghi số lẻ.
c) .?. lấy được thẻ ghi số lớn hơn 4 000 000.
Trả lời:

Trong hộp có ba thẻ số: 492 735; 3 600 152; 62 830. Không nhìn vào hộp, lấy ra một thẻ.
a) Chắc chắn lấy được thẻ ghi số tự nhiên (vì cả ba số trên là số tự nhiên).
b) Có thể lấy được thẻ ghi số lẻ (vì trong ba số trên có một số lẻ là 492 735).
c) Không thể lấy được thẻ ghi số lớn hơn 4 000 000 (vì cả ba số trên đều bé hơn 4 000 000).

8. Mỗi bạn lấy được bao nhiêu tấm thẻ có một chấm tròn?

a) Thực hành nhóm ba.
Trong hộp có 3 tấm thẻ.

Không nhìn vào hộp, các bạn thay nhau mỗi lần lấy một tấm thẻ, đếm số chấm tròn tròn rồi đặt lại thẻ vào hộp.
Nếu thẻ vừa lấy có 1 chấm tròn thì vẽ 1 vạch.

Mỗi bạn thực hiện 5 lần.

Ví dụ: Kết quả lấy được tấm thẻ có một chấm tròn của các bạn như sau:

Bình: || (2 lần); An |||; Hòa | (1 lần).

b) Giáo viên lập bảng thống kê số lần lấy được tấm thẻ có một chấm tròn của học sinh cả lớp.

Số lần012345
Số học sinh.?..?..?..?..?..?.

Có bao nhiêu học sinh lấy được 4 hoặc 5 lần?

Trả lời:

Em tự thực hành theo hướng dẫn trên.

Xem bài giải trước: Bài 28: Dãy số tự nhiên
Xem bài giải tiếp theoBài 30: Đo góc – Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Xem các bài giải khácGiải Bài Tập SGK Toán Lớp 4 Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x