Bài 2: Ôn tập về hình học và đo lường

Bài 2: Ôn tập về hình học và đo lường trang 8 SGK toán lớp 4 tập 1 Cánh Diều.

1. Trò chơi “Đố bạn”
– Kể tên các hình đã học.
– Nêu cách tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông.
– Nêu cách tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông.
– Kể tên các đơn vị đo độ dài, khối lượng, dung tích , diện tích đã học.

Trả lời:
– Các hình đã học: hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông.
– Cách tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông:
+ Để tìm chu vi của các hình tam giác ta tính tổng độ dài các cạnh của hình tam giác đó.
+ Để tìm chu vi của các hình tứ giác ta tính tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác đó.
+ Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.
+ Muốn tính chu vi hình vuông, ta lấy độ dài cạnh nhân với 4.
Cách tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông:
+ Muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo).
+ Muốn tính diện tích hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó.

– Tên các đơn vị đo độ dài, khối lượng, dung tích , diện tích đã học.
+ Các đơn vị đo độ dài: mm, cm, dm, m, dam, hm, km
+ Các đơn vị đo khối lượng: tấn, tạ, yến, kg, hg, dag, g
+ Các đơn vị đo dung tích: lít, cm3, mm3, dm3, m3 …
+ Các đơn vị đo diện tích: mm2, cm2, dm2, m2, …

2. a) Dùng ê-ke để kiểm tra rồi nêu tên góc vuông, góc không vuông trong các hình sau:

Bumbi Bài 2: Ôn tập về hình học và đo lường trang 8 SGK toán lớp 4 tập 1 Cánh Diều. 2. a) Dùng ê-ke để kiểm tra rồi nêu tên góc vuông, góc không vuông

b) Đo độ dài các cạnh sau rồi tính chu vi, diện tích mỗi hình sau:

Bumbi Bài 2: Ôn tập về hình học và đo lường trang 8 SGK toán lớp 4 tập 1 Cánh Diều. b) Đo độ dài các cạnh sau rồi tính chu vi, diện tích

Trả lời:

a) Các góc vuông trong hình trên là:
+ Góc vuông đỉnh N, cạnh NO, NM
+ Góc vuông đỉnh I, cạnh IH, IK
+ Góc vuông đỉnh B, cạnh BA, BC
Góc không vuông là:
Góc nhọn đỉnh S, cạnh SR, ST.

b) Hình chữ nhật ABCD có độ dài các cạnh là:
AB = CD = 6 cm.
AD = BC = 3 cm.
Chu vi hình chữ nhật ABCD là:
(6 + 3) × 2 = 18 (cm)
Diện tích hình chữ nhật ABCD là:
6 × 3 = 18 (cm2)

Hình vuông DHIK có độ dài cạnh là:
GH = HI = IK = KG = 3 cm
Chu vi hình vuông GHIK là:
3 × 4 = 12 (cm)
Diện tích hình vuông GHIK là:
3 × 3 = 9 (cm2)

3. Sơn mỗi mặt của từng khối hình bên bằng một màu khác nhau. Theo em cần bao nhiêu màu sơn để sơn hết các mặt của từng khối hình đó.

Bumbi Bài 2: Ôn tập về hình học và đo lường trang 8 SGK toán lớp 4 tập 1 Cánh Diều. 3. Sơn mỗi mặt của từng khối hình bên bằng một màu khác nhau.

Trả lời:
Khối hộp chữ nhật và khối lập phương đều có 6 mặt, vì mỗi mặt này đều được sơn bằng một màu khác nhau nên cần 6 màu để sơn hết các mặt của hình khối đó.

4. Đọc nhiệt độ ghi trên mỗi nhiệt kế sau:

Bumbi Bài 2: Ôn tập về hình học và đo lường trang 8 SGK toán lớp 4 tập 1 Cánh Diều. 4. Đọc nhiệt độ ghi trên mỗi nhiệt kế sau:

Trả lời:
Nhiệt kế A: 10oC
Nhiệt kế B: 25oC
Nhiệt kế C: 40oC
Nhiệt kế D: 22oC

5. Chọn thẻ ghi cân nặng thích hợp với mỗi hình vẽ sau:

Bumbi  trang 8 SGK toán lớp 4 tập 1 Cánh Diều. 5. Chọn thẻ ghi cân nặng thích hợp với mỗi hình vẽ sau:

Trả lời:
Em cộng các cân nặng ghi trên bao bì, em nối được như sau:

Bumbi  trang 8 SGK toán lớp 4 tập 1 Cánh Diều. 5. Chọn thẻ ghi cân nặng thích hợp với mỗi hình vẽ

6.Chọn đáp án đúng.
Hệ thống xử lí nước thải trong một cơ sở sản xuất mỗi ngày xử lí 36 000 l nước thải được chứa trong 4 chiếc bể như nhau. Mỗi bể chứa số lít nước thải là:
A. 4 000 l
B. 6 000 l
C. 9 000 l
D. 12 000 l

Trả lời:
Mỗi bể chứa số lít nước thải là:
36 000 : 4 = 9 000 (l)
Đáp số: 9 000 l nước thải
Đáp án đúng là: C

7. Quan sát sơ đồ các gian hàng của một Hội chợ về sản phẩm thủ công mĩ nghệ và cho biết gian hàng nào có diện tích lớn nhất.

Bumbi  trang 8 SGK toán lớp 4 tập 1 Cánh Diều. các gian hàng của một Hội chợ về sản phẩm thủ công mĩ nghệ

Trả lời:
Gian hàng gốm sứ chiếm diện tích: 16 ô vuông
Gian hàng sơn mài chiếm diện tích: 8 ô vuông
Gian hàng điêu khắc chiếm diện tích: 6 + 6 = 12 ô vuông
Gian hàng mây tre chiếm diện tích: 2 + 2 = 4 ô vuông
Gian hàng đồ gỗ chiếm diện tích: 12 ô vuông
Vậy gian hàng gốm sứ có diện tích lớn nhất.

Xem bài giải trước: Bài 1: Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000
Xem bài giải tiếp theo: Bài 3: Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất
Xem các bài giải khác: Giải Bài Tập SGK Toán Lớp 4 Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x