Bài 52: Ôn tập chung

Bài 52: Ôn tập chung trang 116 SGK toán lớp 4 tập 1 Cánh Diều. Bài 1: Chọn đáp án…

Continue Reading

Bài 51: Em vui học Toán

Bài 51: Em vui học Toán trang 113 SGK toán lớp 4 tập 1 Cánh Diều. Bài 1: Dự…

Continue Reading

Bài 50: Em ôn lại những gì đã học

Bài 50: Em ôn lại những gì đã học trang 111 SGK toán lớp 4 tập 1 Cánh Diều.…

Continue Reading

Bài 49: Biểu thức có chứa chữ

Bài 49: Biểu thức có chứa chữ trang 109 SGK toán lớp 4 tập 1 Cánh Diều. Bài 1: Số?a)…

Continue Reading

Bài 48: Luyện tập

Bài 48: Luyện tập trang 106 SGK toán lớp 4 tập 1 Cánh Diều. Bài 1: a) Ước lượng…

Continue Reading

Bài 47: Ước lượng tính

Bài 47: Ước lượng tính trang 104 SGK toán lớp 4 tập 1 Cánh Diều. Bài 1: a) Làm tròn…

Continue Reading

Bài 46: Luyện tập chung

Bài 46: Luyện tập chung trang 102 SGK toán lớp 4 tập 1 Cánh Diều. Bài 1: Quan sát thương…

Continue Reading

Bài 45: Luyện tập

Bài 45: Luyện tập trang 100 SGK toán lớp 4 tập 1 Cánh Diều. Bài 1: Đặt tính rồi tính…

Continue Reading

Bài 44: Thương có chữ số 0

Bài 44: Thương có chữ số 0 trang 98 SGK toán lớp 4 tập 1 Cánh Diều. Bài 1: Đặt…

Continue Reading

Bài 43: Luyện tập

Bài 43: Luyện tập trang 97 SGK toán lớp 4 tập 1 Cánh Diều. Bài 1: Tính (theo mẫu): Lời…

Continue Reading