Bài 1: Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000

Bài 1: Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000 trang 6 SGK toán lớp 4 tập 1 Cánh Diều.

1. Trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”

Hai bạn, mỗi bạn viết một số bất kì, chẳng hạn: 12 315 và 30 820.
Thực hiện cộng, trừ hai số vừa viết.
Nhân số vừa viết với 2, chia số vừa viết cho 2.

Trả lời:

Em và bạn, mỗi bạn có thể viết một số bắt kì, chẳng hạn như đề bài là số 12 315 và 30 820.
Em cộng hai số vừa viết: 12 315 + 30 820 = 43 135.
Em trừ hai số vừa viết (lấy số lớn trừ cho số nhỏ): 30 820 – 12 315 = 18 505.
Em nhân số vừa viết với 2: 12 315 x 2 = 24 630; 30 820 x 2 = 61 640
Em chia số vừa viết cho 2: 12 315 : 2 = 6 157 dư 1 ; 30 820 : 2 = 15 410.

2. a) Số?

Bumbii Bài 1: Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000 trang 6 SGK toán lớp 4 tập 1 Cánh Diều. 2. Số Tia số

b) Làm tròn số 26 358 đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn.

c) Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:
29 999; 90 000; 20 990; 29 909

Trả lời:

a) Quan sát tia số em thấy mỗi vạch nhỏ tương ứng 10 đơn vị. Do đó em điền được như sau:

Bumbii Bài 1: Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000 trang 6 SGK toán lớp 4 tập 1 Cánh Diều. 2. Số Tia số đáp án

b) Làm tròn số 26 358 đến:

Hàng chục: 26 360
Hàng trăm: 26 400
Hàng nghìn: 26 000
Hàng chục nghìn: 30 000

c) Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn:
20 990; 29 909; 29 999; 90 000.

3. Đặt tính rồi tính:
27 369 + 34 425
90 714 – 61 533
15 273 x 3
36 472 : 4

Trả lời:

\[ \begin{array}{rr} &27369 \\ + & \\ &34425\\ \hline &61794\\ \end{array} \]

\[ \begin{array}{rr} &90714 \\ – & \\ &61533\\ \hline &29181\\ \end{array} \]

\[ \begin{array}{rr} &15273 \\ \times& \\ &3\\ \hline &45819\\ \end{array} \]

4. Số điểm cao nhất trong trò chơi tung bóng vào lưới hiện nay là 25 928 điểm. Kiên còn thiếu 2 718 điểm nữa là bằng số điểm đó. Hỏi Kiên đang có bao nhiêu điểm?

Trả lời:

Bài giải
Số điểm Kiên đang có là:
25 928 – 2 718 = 23 210 (điểm)
Đáp số: 23 210 điểm.

5. a) Chọn hai biểu thức có cùng giá trị:

Bumbii Bài 1: Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000 trang 6 SGK toán lớp 4 tập 1 Cánh Diều. 5. a) Chọn hai biểu thức có cùng giá trị:

b) Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:
32 x (15 – 6)
244 – 124 : 4
180 : (383 x 2)

Trả lời:

a) Em nối như sau:

Bumbii Bài 1: Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000 trang 6 SGK toán lớp 4 tập 1 Cánh Diều. 5. a) Chọn hai biểu thức có cùng giá trị: em nối

b) Em tính giá trị các biểu thức lưu ý tính trong ngoặc trước. Trường hợp không có dấu ngoặc thì tính theo thứ tự nhân chia trước, cộng trừ sau:

32 x (15 – 6) = 32 x 9 = 288
244 – 124 : 4 = 244 – 31 = 213
180 : (3 x 2) = 180 : 6 = 30

6. Tìm các số La Mã còn thiếu:

Bumbii trang 6 SGK toán lớp 4 tập 1 Cánh Diều. 6. Tìm các số La Mã còn thiếu:

Trả lời:

Quan sát hình em thấy các số La Mã tăng dần 1 đơn từ đầu đến đuôi của chú sâu. Do đó các số La Mã còn thiếu là:
VII, VIII, IX, X, XI, XII; XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX.

7. Hiền, Hải và Đức mua các lọai bánh ở một tiệm bánh ngọt như sau:

  • Hiền mua 4 hộp bánh, mỗi hộp có 3 chiếc bánh vị cam hết 36 000 đồng.
  • Hải mua 5 hộp bánh, mỗi hộp có 2 chiếc bánh vị dâu hết 50 000 đồng.
  • Đức mua 3 hộp bánh, mỗi hộp có 4 chiếc bánh vị sô-cô-la hết 48 000 đồng.

Theo em, trong các loại bánh trên, chiếc bánh loại nào giá bán cao nhất, chiếc bánh loại nào giá bán thấp nhất?

Trả lời:

Số chiếc bánh vị cam bạn Hiền mua là: 4 x 3 = 12.
Giá tiền chiếc bánh vị cam là: 36 000 : 12 = 3 000 đồng.

Số chiếc bánh vị dâu bạn Hải mua là: 5 x 2 = 10.
Giá tiền chiếc bánh vị dâu là: 50 000 : 10 = 5 000 đồng.

Số chiếc bánh vị sô-cô-la bạn Đức mua là: 3 x 4 = 12.
Giá tiền chiếc bánh vị sô-cô-la là: 48 000 : 12 = 4 000 đồng.

Như vậy, trong các loại bánh trên, chiếc bánh vị dâu giá bán cao nhất, chiếc bánh vị cam giá bán thấp nhất.
Bài 1: Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000

Xem bài giải tiếp theo: Bài 2: Ôn tập về hình học và đo lường
Xem các bài giải khác: Giải Bài Tập SGK Toán Lớp 4 Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x