Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số

Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số trang 72 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hoạt Động

Bài 1

Tính:

Bumbii Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số trang 72 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Thực hiện cộng lần lượt từ phải sang trái.

Bumbii Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số trang 72 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 2

Đặt tính rồi tính:
35 + 6                  47 + 8
89 + 2                  63 + 9

Hướng dẫn giải

Bumbii Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số trang 72 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 3

Mỗi chum đựng số lít nước là kết quả của phép tính ghi trên chum. Hỏi chum nào đựng nhiều nước nhất?

Bumbii Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số trang 72 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Thực hiện lần lượt ba phép cộng với số đo lít ghi trên các chum, so sánh kết quả, từ đó tìm được chum đựng nhiều nước nhất.

Ta có:  
59 l + 9 l = 68 l
61 l + 9 l = 70 l
57 l + 4 l = 61 l

Mà: 61 < 68 < 70
Vậy chum B đựng nhiều nước nhất.

Luyện Tập Tiết 1

Bài 1

a) Tìm số thích hợp

Bumbii Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số trang 72 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

b) Đặt tính rồi tính.
35 + 5                     69 + 4
19 + 3                     29 + 6

Hướng dẫn giải

a) Em thực hiện các phép tính ghi trên mỗi toa tàu và điền kết quả như sau:

Bumbii Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số trang 72 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

b) Em đặt tính và tính như sau:

Bumbii Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số trang 72 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 2

Tính rồi tìm lá của mỗi loại quả.

Bumbii Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số trang 72 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Thực hiện các phép tính gắn với các loại quả, sau đó nối với kết quả để tìm lá cây ứng với quả đó.

Ta có:       
19 + 7 = 26 ;
89 + 3 = 92 ;                         
69 + 1 = 70.

Vậy ta có kết quả như sau:

Bumbii Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số trang 72 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 3

Trên bàn có 18 vỏ ốc màu trắng và 5 vỏ ốc màu xanh. Hỏi trên bàn có tất cả bao nhiêu vỏ ốc?

Bumbii Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số trang 72 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Để tìm số vỏ ốc có tất cả ta lấy số vỏ ốc màu trắng cộng với số vỏ ốc màu xanh.

Bài giải
Trên bàn có tất cả số vỏ ốc là:
18 + 5 = 23 (vỏ ốc)
Đáp số: 23 vỏ ốc.

Bài 4

Tìm số thích hợp.

Bumbii Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số trang 72 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Quan sát các số đã cho ta thấy quy luật của bài này: Số ở trên bằng tổng của hai số ở dưới:
4 +5 = 9 ; 5 + 7 = 12.

Tương tự, ta có:
7 + 2 = 9.
9 + 12 = 21  
12 + 9 = 21.

Vậy ta có kết quả như sau:

Bumbii Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số trang 72 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Luyện Tập Tiết 2

Bài 1

Đặt tính rồi tính.

83 + 9                  57 + 4
62 + 8                  9 + 5

Hướng dẫn giải

Em đặt tính và tính như sau:

Bumbii Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số trang 72 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 2

Buổi sáng, bác Mạnh thu hoạch được 87 bao thóc. Buổi chiều, bác Mạnh thu hoạch được nhiều hơn buổi sáng 6 bao thóc. Hỏi buổi chiều bác Mạnh thu hoạch được bao nhiêu bao thóc?

Bumbii trang 72 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Để tìm số bao thóc buổi chiều bác Mạnh thu hoạch được ta lấy số bao thóc buổi sáng bác Mạnh thu hoạch được cộng với số bao thóc buổi chiều thu hoạch được nhiều hơn buổi sáng.

Bài giải
Buổi chiều bác Mạnh thu hoạch được số bao thóc là:
87 + 6 = 93 (bao)
Đáp số: 93 bao thóc.

Bài 3

Chú gà bới đất làm mất kết quả của các phép tính mà Việt vừa viết. Hãy tìm lại kết quả giúp bạn Việt nhé!

Bumbii trang 72 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Em tính các phép tính mà Việt vừa viết.
Em được kết quả như sau:

Bumbii trang 72 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 4

Chọn kết quả đúng.

a) 28 + 9 + 2 = ?
A. 37             B. 39           C. 30

b) 45 + 5 + 8 = ?
A. 58            B. 48          C. 68

Hướng dẫn giải

Thực hiện tính theo thứ tự từ trái sang phải như sau:

a) 28 + 9 + 2 = 37 + 2 = 39.
Em chọn B.

b) 45 + 5 + 8  = 50 + 8 = 58.
Chọn A.

Bài 5

Tính tổng các số trên những hạt dẻ mà chú sóc nhặt được trên đường về nhà.

Bumbii trang 72 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Theo hình vẽ, chú sóc đi về nhà theo đường như sau:

Bumbii trang 72 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Dựa vào hình trên, ta thấy chú sóc nhặt được ba hạt dẻ ghi số 38, 9 và 5.

Tổng các số trên ba hạt dẻ mà sóc nhặt được là:
38 + 9 + 5 = 52
Vậy tổng các số trên những hạt dẻ mà chú sóc nhặt được trên đường về nhà 52 hạt dẻ.

Xem bài giải trước: Bài 18. Luyện tập chung
Xem bài giải tiếp theo: Bài 20. Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x