Bài 102: Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000

Bài 102: Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000 trang 108 VBT toán lớp 3 tập 2 Cánh Diều.

1: >, <, =
5 689 …… 5 690                 
6 000 + 4 000 …… 9 000
7 100 …… 7 099                  

7 000 + 2 000 …… 9 000
4 000 …… 3 600 + 400        

8 000 + 2 000 …… 11 000

Lời giải:
5 689 < 5 690                      
6 000 + 4 000 > 9 000
7 100 > 7 099                      
7 000 + 2 000 = 9 000
4 000 = 3 600 + 400            
8 000 + 2 000 < 11 000

2: Sắp xếp các số 4 768, 5 189, 4 827, 5 786 theo thứ tự:
a) Từ bé đến lớn: …………………………………
b) Từ lớn đến bé: …………………………………

Lời giải:
Em so sánh các số đã cho em được:
4 768 < 4 827 < 5 189 < 5 786.
Vậy: Sắp xếp các số 4 768, 5 189, 4 827, 5 786 theo thứ tự:
a) Từ bé đến lớn: 4 768; 4 827; 5 189; 5 786.
b) Từ lớn đến bé: 5 786; 5 189; 4 827; 4 768.

3: a) Viết các số 2 894, 7 205, 5 668, 3 327 thành tổng của nghìn, trăm, chục, đơn vị (theo mẫu):
Mẫu: 2 894 = 2 000 + 800 + 90 + 4
7 205 = ……………………………………………………
5 668 = ……………………………………………………
3 327 = ……………………………………………………

b) Viết tổng các số sau thành số (theo mẫu):
Mẫu: 3 000 + 500 + 20 + 7 = 3 527
4 000 + 700 + 40 + 2 = …………
2 000 + 600 + 40 + 8 = …………
5 000 + 500 + 50 + 5 = …………
3 000 + 900 + 8 = ………….

Lời giải:
a) 2 894 = 2 000 + 800 + 90 + 4
7 205 = 7 000 + 200 + 5
5 668 = 5 000 + 600 + 60 + 8
3 327 = 3 000 + 300 + 20 + 7

b) 4 000 + 700 + 40 + 2 = 4 742
2 000 + 600 + 40 + 8 = 2 648
5 000 + 500 + 50 + 5 = 5 555
3 000 + 900 + 8 = 3 908

4: Tính nhẩm:
6 000 + 3 000 – 5 000 = …………………
                                   = …………………

7 000 – (1 500 + 4 500) = …………………
                                      = …………………

8 000 – 3 000 – 2 000 = …………………
                                   = …………………

6 000 + 2 000 – 3 000 = …………………
                                    = ………………

Lời giải:
6 000 + 3 000 – 5 000 = 9 000 – 5 000
                                          = 4 000

8 000 – 3 000 – 2 000 = 5 000 – 2 000
                                          = 3 000

7 000 – (1 500 + 4 500) = 7 000 – 6 000
                                         = 1 000

6 000 + 2 000 – 3 000 = 8 000 – 3 000
                                          = 5 000

5: Đặt tính rồi tính:

23 × 3
………………
………………
………………
114 × 6
………………
………………
………………
4 325 × 2
………………
………………
………………
12 318 × 3
………………
………………
………………
93 : 3
………………
………………
………………
558 : 5
………………
………………
………………
………………
9 216 : 4
………………
………………
………………
………………
………………
84 273 : 6
………………
………………
………………
………………
………………
………………

Lời giải:

Bumbii Bài 102: Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000 trang 108 VBT toán lớp 3 tập 2 Cánh Diều.  Hình 1

6: Tính giá trị của các biểu thức sau:
a) 250 – 550 : 5 = ………………… = …………………
b) 350 : 7 – 6 = ………………… = …………………
c) 450 – (50 + 350) = ………………… = …………………
d) (500 + 40) × 2 = ………………… = …………………

Lời giải:
a) 250 – 550 : 5 = 250 – 110 = 140
b) 350 : 7 – 6 = 50 – 6 = 42
c) 450 – (50 + 350) = 450 – 400 = 50
d) (500 + 40) × 2 = 540 × 2 = 1080

7: Ở một bảo tàng sinh vật biển, buổi sáng có 120 lượt khách tham quan, buổi chiều có nhiều hơn buổi sáng 30 lượt khách. Hỏi cả ngày hôm đó bảo tàng đã đón bao nhiêu lượt khách tham quan?

Bumbii Bài 102: Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000 trang 108 VBT toán lớp 3 tập 2 Cánh Diều.  Hình 2

Lời giải:

Bài giải
Số lượt khách tham quan vào buổi chiều là:
120 + 30 = 150 (lượt)
Tổng số lượt khách tham quan cả ngày hôm đó là:
120 + 150 = 270 (lượt)
Đáp số: 270 lượt khách.

8: Năm nay con 8 tuổi, tuổi của mẹ gấp 4 lần tuổi của con. Hỏi mẹ hơn con bao nhiêu tuổi?

Bumbii trang 108 VBT toán lớp 3 tập 2 Cánh Diều.  Hình 3

Lời giải:

Bài giải
Năm nay tuổi của mẹ là:
8 × 4 = 32 (tuổi)
Mẹ hơn con số tuổi là:
32 – 8 = 24 (tuổi)
Đáp số: 24 tuổi.

Xem bài giải trước: Bài 101: Bài kiểm tra số 4
Xem bài giải tiếp theo: Bài 103: Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo)
Xem bài giải khác: Giải VBT Toán Lớp 3 Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x