Bài 101: Bài kiểm tra số 4

Bài 101: Bài kiểm tra số 4 trang 105 VBT toán lớp 3 tập 2 Cánh Diều.

1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

a) 3 × ô trống = 12
Số thích hợp điền vào ô trống là:
A. 9
B. 4
C. 15
D. 36

b) 800 –  ô trống  = 70
Số thích hợp điền vào ô trống là:
A. 870
B. 770
C. 703
D. 730

c)  ô trống : 16 = 8
Số thích hợp điền vào ô trống là:
A. 2
B. 3
C. 128
D. 182

d)  ô trống + 291 = 401
Số thích hợp điền vào ô trống là:
A. 101
B. 215
C. 110
D. 692

Lời giải:
a) Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết
Số cần tìm là:
12 : 3 = 4
Em khoanh vào B.

b) Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu
Số cần tìm là:
800 – 70 = 730
Em khoanh vào D.

c) Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia
Số cần tìm là:
8 × 16 = 128
Em khoanh vào C.

d) Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.
Số cần tìm là:
401 – 291 = 110
Em khoanh vào C.

2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Bumbii Bài 101: Bài kiểm tra số 4 trang 105 VBT toán lớp 3 tập 2 Cánh Diều.  Hình 1

Diện tích tờ giấy hình con cá là:
A. 3 cm2
B. 4 cm2
C. 6 cm2
D. 5 cm2

Lời giải:
Em đếm số ô vuông tạo nên có cá, cứ hai hình tam giác (nữa hình vuông) sẽ tạo thành một hình vuông
Như vậy hình trên gồm: 4 hình vuông cạnh 1 cm
Do đó: Diện tích tờ giấy hình con cá là 4 cm2

Em khoanh vào B.

3: Đặt tính rồi tính

1 526 × 2
…………………
…………………
…………………
21 805 × 4
…………………
…………………
…………………
7 085 : 5
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
12 642 : 6
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

Lời giải:

Bumbii Bài 101: Bài kiểm tra số 4 trang 105 VBT toán lớp 3 tập 2 Cánh Diều.  Hình 2

4: Một tấm thiệp hình chữ nhật có chiều rộng 6 cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích tấm thiệp đó.

Bài giải
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………….……………………………………………………….
……………………………………………………………………

Lời giải:

Bài giải
Chiều dài tấm thiệp hình chữ nhật là:
6 × 3 = 18 (cm)
Diện tích tấm thiệp hình chữ nhật là:
18 × 6 = 108 (cm2)
Đáp số: 108 cm2

5: Quả bóng có giá 87 000 đồng
Khoanh vào chữ đứng trước tên bạn đã trả đủ số tiền mua quả bóng trên.

Bumbii Bài 101: Bài kiểm tra số 4 trang 105 VBT toán lớp 3 tập 2 Cánh Diều.  Hình 3

Lời giải:

Quan sát hình em thấy:
Bạn Huy có số tiền là:
50 000 + 20 000 + 5 000 + 2 000 = 77 000 (đồng)

Bạn Hiếu trả số tiền là:
50 000 + 10 000 × 3 + 2 000 × 3 + 1000 = 87 000 (đồng)

Vậy bạn Hiếu trả đủ số tiền mua quả bóng trên.

6: Quan sát giá tiền của mỗi đồ chơi sau rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Bumbii Bài 101: Bài kiểm tra số 4 trang 105 VBT toán lớp 3 tập 2 Cánh Diều.  Hình 4

a) Mua 1 rô-bốt, 1 tàu hoả phải trả số tiền là: ……………………….
b) An có 100 000 đồng. An có đủ tiền mua cả 3 đồ chơi trên không? Tại sao?
Trả lời: ……………………………………………

Lời giải:
a) Mua 1 rô-bốt, 1 tàu hoả phải trả số tiền là: 30 000 + 29 000 = 59 000 (đồng)

b) Giá tiền cả 3 đồ chơi là:
30 000 + 45 000 + 29 000 = 104 000 (đồng)
Do 104 000 đồng > 100 000 đồng nên An không đủ tiền để mua cả 3 đồ chơi trên.

7: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Trang trồng một cây đỗ và theo dõi mỗi tuần cây đỗ đó cao thêm bao nhiêu xăng-ti-mét. Nếu mỗi tuần cây đỗ cao thêm 3 cm thì bảng nào dưới đây là bảng biểu diễn số liệu mà Trang đã theo dõi?

A.

Tuần123
Chiều cao cây (cm)333

B.

Tuần123
Chiều cao cây (cm)5811

C.

Tuần123
Chiều cao cây (cm)3612

D.

Tuần123
Chiều cao cây (cm)139

Lời giải:
– Nếu tuần 1 cây cao 5 cm:
+ Tuần 2 cây cao: 5 + 3 = 8 (cm)
+ Tuần 3 cây cao: 8 + 3 = 11 (cm)
Em khoanh vào B.

8: Khi quay vòng ngẫu nhiên sau thì kim quay sẽ dừng lại ở một ô ghi chữ (xem hình vẽ). Xoay vòng quay ngẫu nhiên một lần. Viết các khả năng có thể xảy ra đối với chữ nhận được khi kim quay dừng lại.

Bumbii Bài 101: Bài kiểm tra số 4 trang 105 VBT toán lớp 3 tập 2 Cánh Diều.  Hình 5

Trả lời: ……………………………………………

Lời giải:

Trả lời: Có 4 khả năng có thể xảy ra đối với chữ nhận được khi kim quay dừng lại.
+ Chữ nhận được là chữ A
+ Chữ nhận được là chữ B
+ Chữ nhận được là chữ C
+ Chữ nhận được là chữ E

Xem bài giải trước: Bài 100: Em ôn lại những gì đã học
Xem bài giải tiếp theo: Bài 102: Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000
Xem bài giải khác: Giải VBT Toán Lớp 3 Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x