7 cộng với một số, 6 cộng với một số

7 cộng với một số, 6 cộng với một số trang 43 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 1: Số?
a) 7 + 4 = 7 + .?. + 1
   7 + 7 = 7 + .?. + 4

b) 6 + 5 = 6 + .?. + 1
   6 + 6 = 6 + .?. + 2

Hướng dẫn giải
7 + 4 = 7 + .?. + 1.
Ta thấy 4 = .?. + 1, do đó số cần điền vào .?. là 3.
7 + 4 = 7 + 3 + 1

Tính nhẩm tương tự với các câu còn lại, em điền được như sau:
a) 7 + 4 = 7 + 3 + 1
   7 + 7 = 7 + 3 + 4

b) 6 + 5 = 6 + 4 + 1
   6 + 6 = 6 + 4 + 2

Đề bài 2: Tính nhẩm.

7 + 47 + 56 + 6
7 + 66 + 57 + 7

Hướng dẫn giải
Với phép tính dạng 7 cộng với một số:
Tách số hạng thứ hai thành tổng của 3 và một số.
Ta gộp cho đủ chục (lấy 7 cộng với 3 bằng 10) rồi cộng với số còn lại.

Thực hiện tương tự với các phép tính còn lại.

• 7 + 4
4 = 3 + 1
7 + 3 = 10
10 + 1 = 11
Vậy: 7 + 4 = 11.
• 7 + 5
5 = 3 + 2
7 + 3 = 10
10 + 2 = 12
Vậy: 7 + 5 = 12.
• 7 + 6
6 = 3 + 3
7 + 3 = 10
10 + 3 = 13
Vậy: 7 + 6 = 13.
• 7 + 7
7 = 3 + 4
7 + 3 = 10
10 + 4 = 14
Vậy: 7 + 7 = 14.
• 6 + 5
5 = 4 + 1
6 + 4 = 10
10 +1  = 11
Vậy: 6 + 5 = 11.
• 6 + 6
6 = 4 + 2
6 + 4 = 10
10 + 2 = 12
Vậy: 6 + 6 = 12.

Vậy ta có kết quả như sau: 

7 + 4 = 117 + 5 = 126 + 6 = 12
7 + 6 = 136 + 5 = 117 + 7 = 14

Đề bài 3: Tính để tìm mèo con cho mèo mẹ.

Bumbii 7 cộng với một số, 6 cộng với một số trang 43 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Em áp dụng kiến thức đã học: 9 cộng với một số, 8 cộng với một số, 7 cộng với một số, 6 cộng với một số để tính các phép tính ở mỗi mèo mẹ và nối kết quả thích hợp ở từng mèo con.

9 + 6 = 9 + 1 + 5 = 10 + 5 = 156 + 5 = 6 + 4 + 1 = 10 + 1 = 11
8 + 6 = 8 + 2 + 4 = 10 + 4 = 146 + 6 = 6 + 4 + 2 = 10 + 2 = 12
7 + 6 = 7 + 3 + 3 = 10 + 3 = 138 + 8 = 8 + 2 + 6 = 10 + 6 = 16

Vậy ta nối như sau:

Bumbii 7 cộng với một số, 6 cộng với một số trang 43 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

 Đề bài 4: Viết phép tính (theo mẫu).

Bumbii 7 cộng với một số, 6 cộng với một số trang 43 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải

a) Quan sát hình vẽ, em đếm số chấm tròn màu xanh và chấm tròn màu đỏ.
Sau đó, em viết phép tính để tìm tổng số chấm tròn màu xanh và màu đỏ.

b) Quan sát hình vẽ, em đếm số chấm tròn màu cam và chấm tròn màu tím.
Sau đó, em iết phép tính để tìm tổng số chấm tròn màu cam và màu tím.

Bumbii 7 cộng với một số, 6 cộng với một số trang 43 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 5: Tính nhẩm

4 + 97 + 8
3 + 85 + 7
8 + 96 + 7

Hướng dẫn giải
Các em tách và gộp các số có tổng bằng 10 trước rồi lấy 10 cộng với số còn lại.

4 + 9 = 3 + 1 + 9 = 3 + 10 = 137 + 8 = 7 + 3 + 5 = 10 + 5 = 15
3 + 8 = 1 + 2 + 8 = 1 + 10 = 115 + 7 = 5 + 5 + 2 = 10 + 2 = 12
8 + 9 = 7 + 1 + 9 = 7 + 10 = 176 + 7 = 6 + 4 + 3 = 10 + 3 = 13

Đề bài 6: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm.

5 + 7 .?. 7 + 55 + 8 .?. 8 + 3
9 + 2 .?. 3 + 96 + 8 .?. 8 + 6

Hướng dẫn giải
Các em thực hiện các phép tính sau đó so sánh các số có hai chữ số rồi điền dấu thích hợp vào dấu “?”.

5 + 7 = 5 + 5 + 2 = 10 + 2 = 12
7 + 5 = 7 + 3 + 2 = 10 + 2 = 12
12 = 12

5 + 8 = 5 + 5 + 3 = 10 + 3 = 13
8 + 3 = 8 + 2 + 1 = 10 + 1 = 11
13 > 11

9 + 2 = 9 + 1 + 1 = 10 + 1 = 11
3 + 9 = 3 + 7 + 2 = 10 + 2 = 12
11 < 12

6 + 8 = 6 + 4 + 4 = 10 + 4 = 14
8 + 6 = 8 + 2 + 4 = 10 + 4 = 14
14 = 14

Vậy em điền được như sau:

5 + 7 = 7 + 55 + 8 > 8 + 3
9 + 2 < 3 + 96 + 8 = 8 + 6

Đề bài 7: Hai đĩa nào có tổng số quả chuối là 12?

Bumbii trang 43 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Đếm số quả chuối có trong mỗi đĩa ta có kết quả:
Đĩa A: 8 quả;  Đĩa B: 6 quả;  Đĩa C: 7 quả;
Đĩa D: 5 quả;  Đĩa E: 6 quả;  Đĩa G: 4 quả.

Mà:   8 + 4 = 12;   6 + 6 = 12;   7 + 5 = 12.

Vậy:  Đĩa A và đĩa G có tổng số quả chuối là 12.
Đĩa B và đĩa E có tổng số quả chuối là 12.
Đĩa C và đĩa D có tổng số quả chuối là 12.

Bumbii trang 43 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Xem bài giải trước: 8 cộng với một số
Xem bài giải tiếp theo: Bảng cộng
Xem bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x