Bài 6. Các thao tác cơ bản với khối văn bản

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E2. Tập soạn thảo văn bản – Bài 6. Các…

Continue Reading

Bài 2. Định dạng văn bản trên trang chiếu

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E1. Tạo bài trình chiếu – Bài 2. Định dạng…

Continue Reading

Bài 2. Di chuyển, sao chép thư mục và tệp

Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – C2.…

Continue Reading

Bài 2. Tác hại của việc xem những trang web không phù hợp với lứa tuổi

Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet – Thông tin trên trang web – Bài 2.…

Continue Reading

Bài 1. Các loại thông tin chính trên trang web

Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet – Thông tin trên trang web – Bài 1.…

Continue Reading

Bài 2. Thực hành gõ bàn phím đúng cách

Chủ đề A. Máy tính và em – A2. Lợi ích của việc gõ bàn phím…

Continue Reading

Bài 1. Em tập gõ hàng phím số

Chủ đề A. Máy tính và em – A2. Lợi ích của việc gõ bàn phím…

Continue Reading

Bài 2. Phần mềm máy tính

Chủ đề A. Máy tính và em – A1. Phần cứng và phần mềm – Bài 2.…

Continue Reading

Bài 6. Sử dụng phần mềm khi được phép

Chủ đề 4. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số – Bài…

Continue Reading

Bài 12: Làm quen với Scratch

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Bài…

Continue Reading