Chủ đề 4. Bài 7. Tính toán tự động trên bảng tính

Mời các em cùng Bumbii tham khảo hướng dẫn giải các bài tập bài 7 tính…

Continue Reading

Chương 1 – Bài 1. Tập hợp các số hữu tỉ

Bài 1. Tập hợp các số hữu tỉ trang 7 vở bài tập toán lớp 7…

Continue Reading

Chủ đề 4. Bài 6. Làm quen với phần mềm bảng tính

Mời các em cùng Bumbii tham khảo hướng dẫn giải các bài tập ở trang 19…

Continue Reading

Chủ đề 3. Bài 5. Ứng xử trên mạng

Mời các em cùng Bumbii tham khảo hướng dẫn giải các bài tập bài 5 ứng…

Continue Reading

Chủ đề 2. Bài 4. Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên Internet

CHỦ ĐỀ 2. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN. BÀI 4.…

Continue Reading

Chủ đề 1. Bài 3. Quản lí dữ liệu trong máy tính

Mời các em cùng Bumbii tham khảo hướng dẫn giải các bài tập bài 3 quản…

Continue Reading

Chủ đề 1. Bài 2. Phần mềm máy tính

Mời các em tham khảo hướng dẫn giải bài tập bài 2 Phần mềm máy tính…

Continue Reading

Chủ đề 1. Bài 1. Thiết bị vào – ra

Mời các em cùng Bumbii tham khảo hướng dẫn giải các bài tập bài 1 Thiết…

Continue Reading