Bài 10. Thực hành tổng hợp

Bài 10 Thực hành tổng hợp trang 61 sách giáo khoa Tin Học lớp 7 –…

Đọc bài

Bài 9. Định dạng trang tính và in

Bài 9. Định dạng trang tính và in trang 58 sách giáo khoa Tin Học lớp…

Đọc bài

Bài 8. Sử dụng một số hàm có sẵn

Bài 8. Sử dụng một số hàm có sẵn trang 55 SGK Tin Học lớp 7…

Đọc bài

Bài 7. Công thức tính toán dùng địa chỉ các ô dữ liệu

Bài 7. Công thức tính toán dùng địa chỉ các ô dữ liệu trang 52 SGK…

Đọc bài

Bài 6. Thực hành lập sổ theo dõi thu chi cá nhân

Thực hành lập sổ theo dõi thu chi cá nhân trang 50 SGK Tin Học lớp…

Đọc bài

Bài 5. Định dạng số tiền và ngày tháng

Bài 5. Định dạng số tiền và ngày tháng trang 47 SGK Tin Học lớp 7…

Đọc bài

Bài 4. Định dạng hiển thị dữ liệu số

Bài 4. Định dạng hiển thị dữ liệu số trang 45 SGK Tin Học lớp 7…

Đọc bài

Bài 3. Làm quen với trang tính tt

Bài làm quen với trang tính (tiếp theo) trang 42 SGK Tin Học lớp 7 –…

Đọc bài

Bài 2. Làm quen với trang tính

Làm quen với trang tính trang 39 SGK Tin Học lớp 7 – Cánh Diều, mời…

Đọc bài

Bài 1. Làm quen với bảng tính điện tử

Làm quen với bảng tính điện tử trang 36 SGK Tin Học lớp 7 – Cánh…

Đọc bài