Bài 5. Thực hành mô phỏng các thuật toán tìm kiếm, sắp xếp

Thực hành mô phỏng thuật toán tìm kiếm, sắp xếp trang 90 SGK Tin Học lớp…

Continue Reading

Bài 4. Sắp xếp nổi bọt

Bài Sắp xếp nổi bọt trang 87 SGK Tin Học lớp 7 – Cánh Diều, mời…

Continue Reading

Bài 3. Sắp xếp chọn

Bài 3 Sắp xếp chọn trang 84 SGK Tin Học lớp 7 – Cánh Diều, mời…

Continue Reading

Bài 2. Tìm kiếm nhị phân

Bài Tìm kiếm nhị phân trang 81 SGK Tin Học lớp 7 – Cánh Diều, mời…

Continue Reading

Bài 1. Tìm kiếm tuần tự

Bài Tìm kiếm tuần tự trang 78 SGK Tin Học lớp 7 – Cánh Diều, mời…

Continue Reading

Bài 15. Thực hành tổng hợp tạo bài trình chiếu

bài Thực hành tổng hợp tạo bài trình chiếu trang 76 sách giáo khoa Tin Học…

Continue Reading

Bài 14. Thêm hiệu ứng cho trang chiếu

Thêm hiệu ứng cho trang chiếu trang 73 sách giáo khoa Tin Học lớp 7 –…

Continue Reading

Bài 13. Thực hành định dạng bài trình chiếu

Bài 13. Thực hành định dạng bài trình chiếu trang 70 sách giáo khoa Tin Học…

Continue Reading

Bài 12. Tạo bài trình chiếu

Bài 12 Tạo bài trình chiếu trang 67 sách giáo khoa Tin Học lớp 7 –…

Continue Reading

Bài 11. Luyện tập sử dụng phần mềm bảng tính

Bài Luyện tập sử dụng phần mềm bảng tính trang 64 sách giáo khoa Tin Học…

Continue Reading