ĐỀ-XI-MÉT

Bài này các em cùng Bumbii học về đơn vị đo Đề-xi-mét trang 33 Vở bài…

Continue Reading

Bài 4: Đề-xi-mét

Bài 4: Đề-xi-mét trang 10 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 tập 1 NXB Cánh Diều. Các em cùng…

Continue Reading