Bài 12. Tạo bài trình chiếu

Bài 12 Tạo bài trình chiếu trang 67 sách giáo khoa Tin Học lớp 7 –…

Continue Reading

Bài 11. Luyện tập sử dụng phần mềm bảng tính

Bài Luyện tập sử dụng phần mềm bảng tính trang 64 sách giáo khoa Tin Học…

Continue Reading

Bài 10. Thực hành tổng hợp

Bài 10 Thực hành tổng hợp trang 61 sách giáo khoa Tin Học lớp 7 –…

Continue Reading

Bài 9. Định dạng trang tính và in

Bài 9. Định dạng trang tính và in trang 58 sách giáo khoa Tin Học lớp…

Continue Reading

Bài 8. Sử dụng một số hàm có sẵn

Bài 8. Sử dụng một số hàm có sẵn trang 55 SGK Tin Học lớp 7…

Continue Reading

Bài 7. Công thức tính toán dùng địa chỉ các ô dữ liệu

Bài 7. Công thức tính toán dùng địa chỉ các ô dữ liệu trang 52 SGK…

Continue Reading

Bài 6. Thực hành lập sổ theo dõi thu chi cá nhân

Thực hành lập sổ theo dõi thu chi cá nhân trang 50 SGK Tin Học lớp…

Continue Reading

Bài 5. Định dạng số tiền và ngày tháng

Bài 5. Định dạng số tiền và ngày tháng trang 47 SGK Tin Học lớp 7…

Continue Reading

Bài 4. Định dạng hiển thị dữ liệu số

Bài 4. Định dạng hiển thị dữ liệu số trang 45 SGK Tin Học lớp 7…

Continue Reading

Bài 3. Làm quen với trang tính tt

Bài làm quen với trang tính (tiếp theo) trang 42 SGK Tin Học lớp 7 –…

Continue Reading