Đề ôn thi học kì 1 toán lớp 3 – Đề số 1

Bumbii xin gửi đến giáo viên, phụ huynh và các em học sinh bộ đề ôn…

Continue Reading

Bài tập cuối chương VIII

Bài tập cuối chương \(VIII\) trang \(48\) Sách bài tập Toán lớp \(10\) tập \(2\) Chân…

Continue Reading

Bài 3. Nhị thức Newton

Bài 3. Nhị thức Newton trang \(45\) Sách bài tập Toán lớp \(10\) tập \(2\) Chân…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 3 – NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Bài 79: Ôn tập hình học và đo lường

Bài 79: Ôn tập hình học và đo lường trang 121 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 3 – NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Bài 74: Khả năng xảy ra của một sự kiện

Bài 74: Khả năng xảy ra của một sự kiện trang 108 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết…

Continue Reading

Bài 1. Quy tắc cộng và quy tắc nhân

Bài \(1\). Quy tắc cộng và quy tắc nhân trang \(36\) Sách bài tập Toán lớp…

Continue Reading
Trẻ em ngày nay đang trở nên hiểu biết và thành thạo công nghệ từ sớm, điều này tạo điều kiện để các nhà công nghệ giáo dục phát triển thêm nhiều sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu. Đã qua rồi cái thời học sinh chỉ học qua sách giáo khoa, công nghệ đang từng bước lấn sâu vào nghành giáo dục. Vì thế, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một phương pháp giảng dạy được nghiên cứu từ những năm 1950 và ngày càng được áp dụng phổ biến đến hôm nay, phương pháp học tập dựa trên trò chơi – Game-based Learning (GBL).

Game-based Learning – Phương pháp học tập dựa trên trò chơi

Game-based Learning (GBL) là phương pháp học tập dựa trên trò chơi, đây là phương pháp…

Continue Reading

Bài tập cuối chương VII

Bài tập cuối chương \(VII\) trang \(19\) Sách bài tập Toán lớp \(10\) tập \(2\) Chân…

Continue Reading

Bài 3. Phương trình quy về phương trình bậc hai

Bài \(3\). Phương trình quy về phương trình bậc hai trang \(16\) Sách bài tập Toán…

Continue Reading

Bài 2. Giải bất phương trình bậc hai một ẩn

Bài 2. Giải bất phương trình bậc hai một ẩn trang \(10\) Sách bài tập Toán…

Continue Reading