Giải bài tập Toán Lớp 3 – NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Bài 21: Khối lập phương, khối hộp hình chữ nhật

Bài 21: Khối lập phương, khối hộp hình chữ nhật trang 63 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết…

Đọc bài
Giải bài tập Toán Lớp 3 – NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Bài 20: Thực hành vẽ góc vuông, vẽ đường tròn, hình vuông, hình chữ nhật và vẽ trang trí

Bài 20: Thực hành vẽ góc vuông, vẽ đường tròn, hình vuông, hình chữ nhật và…

Đọc bài
Giải bài tập Toán Lớp 3 – NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Bài 19: Hình tam giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông

Bài 19: Hình tam giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông trang 56 SGK toán lớp…

Đọc bài
Giải bài tập Toán Lớp 3 – NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Bài 18: Góc, góc vuông, góc không vuông

Bài 18: Góc, góc vuông, góc không vuông trang 54 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri…

Đọc bài
Giải bài tập Toán Lớp 3 – NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Bài 17: Hình tròn. Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn

Bài 17: Hình tròn. Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn trang 52 SGK toán lớp 3 tập…

Đọc bài
Giải bài tập Toán Lớp 3 – NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Bài 16: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng

Bài 16: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng trang 49 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết…

Đọc bài
Giải bài tập Toán Lớp 3 – NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Bài 15: Luyện tập chung

Bài 15: Luyện tập chung trang 46 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc…

Đọc bài
Giải bài tập Toán Lớp 3 – NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Bài 14: Một phần mấy

Bài 14: Một phần mấy trang 42 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc…

Đọc bài
Giải bài tập Toán Lớp 3 – NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Bài 13: Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia

Bài 13: Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia trang 39 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết…

Đọc bài
Giải bài tập Toán Lớp 3 – NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Bài 12: Bảng nhân 9, bảng chia 9

Bài 12: Bảng nhân 9, bảng chia 9 trang 36 SGK toán lớp 3 tập 1 Kết Nối Tri…

Đọc bài