Ôn tập học kì I

Ôn tập học kì I – trang 22 vở bài tập Tin học Lớp 3 – Chân Trời Sáng Tạo.…

Continue Reading

Bài 7: Sắp xếp dễ tìm

Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – Bài…

Continue Reading

Bài 6: Xem tin và giải trí trên Internet

Chủ đề B: Máy tính và Internet – Bài 6: Xem tin và giải trí trên…

Continue Reading

Bài 5: Tập gõ bàn phím

Chủ đề: Máy tính và em – Bài 5. Tập gõ bàn phím – trang 13…

Continue Reading

Bài 4: Làm việc với máy tính

Chủ đề: Máy tính và em – Bài 4: Làm việc với máy tính, trang 11…

Continue Reading

Bài 3: Máy tính – những người bạn mới

Chủ đề A: Máy tính và em – Bài 3: Máy tính – những người bạn…

Continue Reading

Bài 2: Xử lí thông tin

Chủ đề: Máy tính và em - Bài 2: Xử lí thông tin - trang 5…

Continue Reading

Bài 1: Thông tin và quyết định

Chủ đề: Máy tính và em - Bài 1: Thông tin và quyết định - trang…

Continue Reading