Bài 2,3: Mảng hai chiều. Thực hành về tệp, mảng và danh sách

Chủ đề Fcs: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Kĩ…

Continue Reading

Bài 1: Kiểu mảng và cấu trúc mảng

Chủ đề Fcs: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Kĩ…

Continue Reading

Phòng tránh lừa đảo và ứng xử văn hóa trên mạng

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số – Ứng…

Continue Reading

Bài 4: Thực hành một số tính năng hữu ích của dịch vụ thư điện tử

Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – Tìm…

Continue Reading

Bài 3: Thực hành một số tính năng nâng cao của mạng xã hội

Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – Tìm…

Continue Reading

Bài 2: Thực hành một số tính năng hữu ích của máy tìm kiếm

Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – Tìm…

Continue Reading

Bài 1: Lưu trữ trực tuyến

Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – Tìm…

Continue Reading