Bài 92: Luyện tập chung

Bài 92: Luyện tập chung trang 82 VBT toán lớp 3 tập 2 Cánh Diều.

1: Tìm thành phần chưa biết trong các phép tính sau:
a) 1 536 + ………… = 6 927
………… + 729 = 8 153

b) ………… – 42 = 981
………… – 3 236 = 8 462

c) 4 492 – ………… = 1 059
3 298 – ………… = 225

d) 2 × ………… = 1 846
………… × 3 = 2 307

e) ………… : 3 = 1 527
………… : 4 = 1 823

g) 2 416 : ………… = 4
7 545 : ………… = 5

Lời giải:
a) Muốn tìm một số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết
1 536 + 5 391 = 6 927
7 424 + 729 = 8 153

b) Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ
1 023 – 42 = 981
11 698 – 3 236 = 8 462

c) Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu
4 492 – 3 433 = 1 059
3 298 – 3 073 = 225

d) Muốn tìm một thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số kia.
2 × 923 = 1 846
769 × 3 = 2 307

e) Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia.
4 581 : 3 = 1 527
7 292 : 4 = 1 823

g) Muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia chia cho thương
2 416 : 604 = 4
7 545 : 1 509 = 5

2: Tính kết quả của các phép trừ sau rồi dùng phép cộng để thử lại:

75 905 – 54 732
…………………….
…………………….
…………………….
Thử lại:
…………………….
…………………….
…………………….
90 009 – 87 004
…………………….
…………………….
…………………….
Thử lại:
…………………….
…………………….
…………………….

Lời giải:
75 905 – 54 732

Bumbii Bài 92: Luyện tập chung trang 82 VBT toán lớp 3 tập 2 Cánh Diều. Hình 1

Thử lại

Bumbii Bài 92: Luyện tập chung trang 82 VBT toán lớp 3 tập 2 Cánh Diều. Hình 2

90 009 – 87 004

Bumbii Bài 92: Luyện tập chung trang 82 VBT toán lớp 3 tập 2 Cánh Diều. Hình 3

Thử lại:

Bumbii Bài 92: Luyện tập chung trang 82 VBT toán lớp 3 tập 2 Cánh Diều. Hình 4

3: Số ?

Bumbii Bài 92: Luyện tập chung trang 82 VBT toán lớp 3 tập 2 Cánh Diều. Hình 5

Lời giải:

a) Giỏ thứ nhất có 25 kg quả, cả hai giỏ có 45 kg quả.
25 + …. = 45.
Muốn tìm một số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.
Như vậy giỏ thứ hai có:
45 – 25 = 20 (kg)
Ta cần điền số 20 vào ô trống

b) Ta có: 5 + … = 25
Muốn tìm một số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.
25 – 5 = 20 (lít)
Ta cần điền số 20 vào ô trống

Ta điền như sau:

Bumbii Bài 92: Luyện tập chung trang 82 VBT toán lớp 3 tập 2 Cánh Diều. Hình 6

4: Có 1 690 thùng hàng cần chuyển đến các siêu thị. Người ta đã vận chuyển được 4 chuyến, mỗi chuyến 218 thùng. Hỏi còn bao nhiêu thùng hàng chưa được chuyển đi?

Lời giải:

Bài giải
Số thùng hàng đã được chuyển đi là:
218 × 4 = 872 (thùng)
Số thùng hàng chưa được chuyển đi là:
1 690 – 872 = 818 (thùng)
Đáp số: 818 thùng hàng.

5: Thực hiện các hoạt động sau:
a) Viết một phép chia, ví dụ 246 : 2 = ?
Tính thương rồi sử dụng phép nhân để kiểm tra lại kết quả.

Bumbii  trang 82 VBT toán lớp 3 tập 2 Cánh Diều. Hình 7

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

b) Tính kết quả phép chia sau rồi dùng phép nhân để thử lại.

59 190 : 3
……………………      Thử lại
……………………       ……………………
……………………       ……………………
……………………       ……………………
……………………       ……………………
……………………
……………………

70 826 : 7

……………………      Thử lại
……………………       ……………………
……………………       ……………………
……………………       ……………………
……………………       ……………………
……………………
……………………

c) Viết phép chia khác rồi cùng bạn tính và kiểm tra lại kết quả.
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Lời giải:

a) Em viết một phép chia. Ví dụ: 5 208 : 4 = ?
Tính thương rồi sử dụng phép nhân để kiểm tra lại kết quả như sau.

Bumbii trang 82 VBT toán lớp 3 tập 2 Cánh Diều. Hình 8

b)

Bumbii trang 82 VBT toán lớp 3 tập 2 Cánh Diều. Hình 9

c) Em viết một phép chia khác. Ví dụ: 24 185 : 5 = ?
Tính thương rồi sử dụng phép nhân để kiểm tra lại kết quả như sau.

Bumbii trang 82 VBT toán lớp 3 tập 2 Cánh Diều. Hình 10

6: Đức đố Linh: Mua 4 chiếc bút hết 92 000 đồng. Hỏi mỗi chiếc bút giá bao nhiêu tiền?
Em hãy giúp Linh trả lời câu hỏi trên và đặt thêm các câu hỏi tương tự rồi đố bạn thực hiện.

Lời giải:
Em giúp Linh trả lời câu hỏi của Đức như sau:

Mỗi chiếc bút có giá là:
92 000 : 4 = 23 000 (đồng)
Đáp số: 23 000 đồng

Em đặt thêm câu hỏi tương tự như sau:
Em đã mua 4 gói kẹo hết 20 000 đồng. Hỏi mỗi gói kẹo có giá bao nhiêu tiền?

Giá tiền mỗi gói kẹo là:
20 000 : 4 = 5 000 (đồng)
Đáp số: 5 000 đồng

Xem bài giải trước: Bài 91: Tìm thành phần chưa biết của phép tính (tiếp theo)
Xem bài giải tiếp theo: Bài 93: Diện tích một hình
Xem bài giải khác: Giải VBT Toán Lớp 3 Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x