Bài 90: Tìm thành phần chưa biết của phép tính

Bài 90: Tìm thành phần chưa biết của phép tính trang 78 VBT toán lớp 3 tập 2 Cánh Diều.

1: Tìm thành phần chưa biết trong các phép tính sau:
a) 10 + …… = 15       
123 + …… = 130
b) …… + 4 = 9              
…… + 50 = 370        
 c) 2 000 + …… = 3 400
…… + 652 = 700

Lời giải:
Muốn tìm một số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết
10 + …… = 15
ta có: 15 – 10 = 5.
Em điền 5 vào chỗ chấm.
Tương tự như trên Em điền như sau:
a) 10 + 5 = 15
123 + 7 = 130
b) 5 + 4 = 9
320 + 50 = 370
c) 2 000 + 1 400 = 3 400
48 + 652 = 700

2: Số?

Số hạng10761612
Số hạng68885
Tổng26371295

Lời giải:
Muốn tìm tổng, ta lấy số hạng cộng số hạng.
Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng còn lại.
Em điền vào bảng như sau:

Số hạng10761612410
Số hạng681025885
Tổng168426371295

3: Tìm thành phần chưa biết trong các phép tính sau:
a) …… – 8 = 10       
…… – 20 = 30        
b) 16 – …… = 12        
50 – …… = 45
c) …… – 226 = 10         
721 – …… = 700

Lời giải:

Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ
Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu
Ta điền như sau:
a) 18 – 8 = 10
50 – 20 = 30
b) 16 – 4 = 12        
50 – 5 = 45
c) 236 – 226 = 107
21 – 21 = 700   

4: Số?

Số bị trừ33821642 340
Số trừ782732
Hiệu43922321002 300

Lời giải:
Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ.
Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.
Ta điền vào bảng như sau:

Số bị trừ33513654821642 340
Số trừ782732506440
Hiệu2643922321002 300

5: a) Lúc đầu trong ổ có 10 quả trứng, một số quả trứng đã nở, còn lại 6 quả trứng chưa nở. Hỏi có mấy quả trứng đã nỡ?

b) Anh Nam mua vé vào xem hội chợ hết 12 000 đồng, người bán vé trả lại Nam 8 000 đồng. Hỏi anh Nam đã đưa cho người bán vé bao nhiêu tiền?

Lời giải:

a) Số quả trứng đã nỡ là:
10 – 6 = 4 (quả)
Đáp số: 4 quả trứng.

b) Số tiền anh Nam đã đưa cho người bán vé là:
12 000 + 8 000 = 20 000 (đồng)
Đáp số: 20 000 đồng

6: Thực hiện các hoạt động sau:
a) Viết một phép cộng, ví dụ: 175 + 207 = ?
Tính tổng rồi sử dụng phép trừ để kiểm tra lại kết quả.

Bumbii Bài 90: Tìm thành phần chưa biết của phép tính trang 78 VBT toán lớp 3 tập 2 Cánh Diều. Hình 1

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

b) Viết một phép trừ, ví dụ: 209 – 76 = ?
Tính hiệu rồi sử dụng phép cộng để kiểm tra lại kết quả.

Bumbii Bài 90: Tìm thành phần chưa biết của phép tính trang 78 VBT toán lớp 3 tập 2 Cánh Diều. Hình 2

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

c) Viết phép cộng, phép trừ khác rồi cùng bạn tính và kiểm tra lại kết quả.

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Lời giải:

a) Em viết một phép cộng ví dụ: 534 + 271
Sau đó em tính rồi thử lại như sau:

Bumbii trang 78 VBT toán lớp 3 tập 2 Cánh Diều. Hình 3

b) Em viết một phép trừ ví dụ: 770
Sau đó em tính rồi thử lại như sau:

Bumbii  trang 78 VBT toán lớp 3 tập 2 Cánh Diều. Hình 4

c) Em tự đưa ra phép tính cộng, trừ và thực hành cùng với bạn tương tự như câu a, b

Xem bài giải trước: Bài 89: Luyện tập chung
Xem bài giải tiếp theo: Bài 91: Tìm thành phần chưa biết của phép tính (tiếp theo)
Xem bài giải khác: Giải VBT Toán Lớp 3 Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

1 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x