Bài 8: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Bài 8: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt trang 23 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hoạt động

1. Tìm các góc nhọn, góc tù và góc bẹt trong các góc sau.

Bumbii Bài 8: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt trang 23 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. 1. Tìm các góc nhọn, góc tù và góc bẹt

Trả lời:

Góc nhọn: góc đỉnh O, góc đỉnh D.
Góc tù: góc đỉnh B, góc đỉnh A.
Góc bẹt: góc đỉnh E.

2. Việt vẽ hai cái bút chì như hình dưới đây.

Bumbii Bài 8: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt trang 23 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. 2. Việt vẽ hai cái bút chì


Hình cái bút chì nào có đầu bút là một góc tù? Hình cái bút chì nào có đầu bút là một góc nhọn?

Trả lời:

Hình B là hình cái bút chì có đầu bút là một góc tù.
Hình A là hình cái bút chì có đầu bút là một góc nhọn.

3. Bạn An chọn một trong ba miếng bánh 1, 2, 3 như hình vẽ, biết rằng:
– Miếng bánh mà An chọn không phải là miếng bé nhất;
– Góc đỉnh O ở hình miếng bánh mà An chọn không là góc bẹt.
Hãy tìm miếng bánh bạn An đã chọn.

Bumbii Bài 8: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt trang 23 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. 3. Bạn An chọn một trong ba miếng bánh

Trả lời:

– Miếng bánh mà An chọn không phải là miếng bé nhất, tức là không phải miếng bánh 1.
– Góc đỉnh O ở hình miếng bánh mà An chọn không là góc bẹt, tức là không phải miếng bánh 3.
Vậy miếng bánh bạn An đã chọn là miếng bánh 2.

Luyện tập tiết 1

1. Tìm các góc nhọn, góc tù và góc bẹt trong các góc sau.

Bumbii Bài 8 trang 23 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.  1. Tìm các góc

Trả lời:

Góc nhọn: góc đỉnh I cạnh IE, IH; góc đỉnh I cạnh IP, IR;
Góc tù: góc đỉnh O cạnh OC, OD; góc đỉnh I cạnh IK, KL.
Góc bẹt: góc đỉnh V cạnh VU, VX.

2. Mỗi chiếc quạt xoè ra tạo thành một góc. Bạn Nga đếm số góc nhọn, góc vuông, góc tù và góc bẹt rồi tạo một biểu đồ như hình vẽ. Nhưng bạn ấy bị nhằm một cột, hỏi cột đó là cột nào?

Bumbii Bài 8 trang 23 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. 2. Mỗi chiếc quạt xoè ra tạo thành một góc

Trả lời:

Bạn Nga bị nhầm cột “Góc vuông” vì chỉ có 1 góc vuông, trong khi bạn ấy điền 2 chấm tròn tức là 2 góc vuông.

3. Con nhện bò theo một trong hai đường đi màu đỏ hoặc màu xanh để về tổ (như hình vẽ).

Bumbii Bài 8 trang 23 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. 3. Con nhện bò theo một trong hai đường đi

a) Tìm đường đi cho nhện, biết rằng đường đi này có ít nhất một góc tù.
b) Dùng thước đo góc để xác định số đo của góc đỉnh O; cạnh OM, ON.

Trả lời:

a) Quan sát hình em thấy đường đi màu xanh có 1 góc tù.
Vậy nhện bò theo đường đi màu xanh.

b) Số đo của góc đỉnh O; cạnh OM, ON là: 120°.

4. a) Quan sát các mặt đồng hồ dưới đây rồi cho biết lúc mấy giờ thì kim giờ và kim phút tạo thành góc nhọn, góc tù, góc bẹt, góc vuông.

Bumbii Bài 8 trang 23 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. 4. a) Quan sát các mặt đồng hồ dưới đây

b) Em hãy tìm một thời điểm khác mà khi đó kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc vuông.

Trả lời:

a) Kim giờ và kim phút tạo thành:
Góc nhọn lúc giờ 2 giờ.
Góc tù lúc giờ 4 giờ.
Góc bẹt lúc giờ 6 giờ.
Góc vuông lúc giờ 9 giờ.

b) Một thời điểm khác mà khi đó kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc vuông là lúc 3 giờ.

5. Có một bánh xe bằng gỗ đã hỏng (như hình vẽ). Con mọt gỗ đang gặm một trong hai cái nan xe màu đỏ.
Biết nan xe đó và một nan xe màu xanh tạo thành một góc tù. Tìm nan xe mà con mọt gỗ đang gặm.

Bumbii Bài 8 trang 23 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. bánh xe bằng gỗ nan xe

Trả lời:

Quan sát hình em thấy nan xe A tạo với nan xe màu xanh phía dưới thành một góc vuông.
Vậy nan xe mà con mọt gỗ đang gặm là nan xe A.

Luyện tập tiết 2

1. Hãy tìm 1 góc tù, 1 góc nhọn và 1 góc bẹt trong hình dưới đây.

Bumbii Bài 8 trang 23 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. cang cua tạo thành góc

Trả lời:

Quan sát hình em thấy:
Góc tù là cái càng bên trái của con cua hình E.
Góc nhọn là hình A, hình B, cái càng bên phải của con cua hình C và hình D.
Góc bẹt là cái càng bên trái của con cua hình C.

2. Số?

Hình dưới đây có ? góc nhọn, ? góc vuông, ? góc tù, ? góc bẹt.

Bumbii Bài 8 trang 23 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. hình tam giác

Trả lời:

Hình trên có 4 góc nhọn, 2 góc vuông, 1 góc tù, 1 góc bẹt.

Xem bài giải trước: Bài 7: Đo góc, đơn vị đo góc
Xem bài giải tiếp theo: Bài 9: Luyện tập chung
Xem các bài giải khác: Giải Bài Tập SGK Toán Lớp 4 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x