Bài 79: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000

Bài 79: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 trang 58 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Cánh Diều. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Bài 1. Tính:

\[ \begin{array}{rr} &633 \\ + & \\ &322\\ \hline &……\\ \end{array} \]
\[ \begin{array}{rr} &208 \\ + & \\ &241\\ \hline &……\\ \end{array} \]
\[ \begin{array}{rr} &417 \\ + & \\ &111\\ \hline &……\\ \end{array} \]
\[ \begin{array}{rr} &759 \\ + & \\ &200\\ \hline &……\\ \end{array} \]

Trả lời:

\[ \begin{array}{rr} &633 \\ + & \\ &322\\ \hline &945\\ \end{array} \]
\[ \begin{array}{rr} &208 \\ + & \\ &241\\ \hline &449\\ \end{array} \]
\[ \begin{array}{rr} &417 \\ + & \\ &111\\ \hline &528\\ \end{array} \]
\[ \begin{array}{rr} &759 \\ + & \\ &200\\ \hline &959\\ \end{array} \]

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

153 + 426582 + 207450 + 125666 + 300

Trả lời:

Bumbii Bài 79: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 trang 58 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Cánh Diều. H1

Bài 3. Tính (theo mẫu):

Bumbii Bài 79: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 trang 58 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Cánh Diều. H2
\[ \begin{array}{rr} &452 \\ + & \\ &37\\ \hline &……\\ \end{array} \]
\[ \begin{array}{rr} &304 \\ + & \\ &72\\ \hline &……\\ \end{array} \]
\[ \begin{array}{rr} &644 \\ + & \\ &30\\ \hline &……\\ \end{array} \]
\[ \begin{array}{rr} &326 \\ + & \\ &61\\ \hline &……\\ \end{array} \]

Trả lời:

\[ \begin{array}{rr} &452 \\ + & \\ &37\\ \hline &489\\ \end{array} \]
\[ \begin{array}{rr} &304 \\ + & \\ &72\\ \hline &376\\ \end{array} \]
\[ \begin{array}{rr} &644 \\ + & \\ &30\\ \hline &674\\ \end{array} \]
\[ \begin{array}{rr} &326 \\ + & \\ &61\\ \hline &387\\ \end{array} \]

Bài 4. Tính (theo mẫu):

Bumbii Bài 79: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 trang 58 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Cánh Diều. H3
Bumbii Bài 79: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 trang 58 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Cánh Diều. H4

Trả lời:

Bumbii Bài 79: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 trang 58 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Cánh Diều. H5

Bài 5. Đặt tính rồi tính:

803 + 55246 + 31510 + 9694 + 4

Trả lời:

Bumbii trang 58 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Cánh Diều. H6

Bài 6. Lớp 2A và lớp 2B cùng sưu tầm các bức ảnh về động vật trong sách đỏ Việt Nam. Lớp 2A sưu tầm được 145 bức ảnh, lớp 2B sưu tầm được 154 bức ảnh. Hỏi hai lớp sưu tầm được tất cả bao nhiêu bức ảnh?

Bài giải
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….

Trả lời:

Bài giải
Cả hai lớp sưu tầm được số bức ảnh là:
145 + 154 = 199 (bức ảnh)
Đáp số: 199 bức ảnh
Bài 79: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000

Xem bài giải trước: Bài 78: Luyện tập chung
Xem bài giải tiếp theo: Bài 80: Phép trừ (không nhớ) trng phạm vi 1000
Xem các bài giải khác: Giải bài tập toán lớp 2 NXB Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x