Bài 79: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000

Bài 79: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 trang 58 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Cánh Diều.

Đề bài 1: Tính:

\[ \begin{array}{rr} &633 \\ + & \\ &322\\ \hline &……\\ \end{array} \]
\[ \begin{array}{rr} &208 \\ + & \\ &241\\ \hline &……\\ \end{array} \]
\[ \begin{array}{rr} &417 \\ + & \\ &111\\ \hline &……\\ \end{array} \]
\[ \begin{array}{rr} &759 \\ + & \\ &200\\ \hline &……\\ \end{array} \]

Hướng dẫn giải:
Em thực hiện cộng lần lượt từ phải sang trái (cộng các chữ số hàng đơn vị, rồi đến các chữ số hàng chục và chữ số hàng trăm).

Em điền kết quả như sau:

\[ \begin{array}{rr} &633 \\ + & \\ &322\\ \hline &945\\ \end{array} \]
\[ \begin{array}{rr} &208 \\ + & \\ &241\\ \hline &449\\ \end{array} \]
\[ \begin{array}{rr} &417 \\ + & \\ &111\\ \hline &528\\ \end{array} \]
\[ \begin{array}{rr} &759 \\ + & \\ &200\\ \hline &959\\ \end{array} \]

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

153 + 426582 + 207450 + 125666 + 300

Hướng dẫn giải:
Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.
Em thực hiện cộng lần lượt từ phải sang trái (cộng các chữ số hàng đơn vị, rồi đến các chữ số hàng chục và chữ số hàng trăm).

Em điền kết quả như sau:

Bumbii Bài 79: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 trang 58 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Cánh Diều.

Bài 3. Tính (theo mẫu):

Bumbii Bài 79: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 trang 58 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Cánh Diều.
\[ \begin{array}{rr} &452 \\ + & \\ &37\\ \hline &……\\ \end{array} \]
\[ \begin{array}{rr} &304 \\ + & \\ &72\\ \hline &……\\ \end{array} \]
\[ \begin{array}{rr} &644 \\ + & \\ &30\\ \hline &……\\ \end{array} \]
\[ \begin{array}{rr} &326 \\ + & \\ &61\\ \hline &……\\ \end{array} \]

Hướng dẫn giải:

Cộng các chữ số thẳng cột theo thứ tự từ phải sang trái.
Em thực hiện cộng lần lượt từ phải sang trái (cộng các chữ số hàng đơn vị, rồi đến các chữ số hàng chục và chữ số hàng trăm).
Em điền kết quả như sau:

\[ \begin{array}{rr} &452 \\ + & \\ &37\\ \hline &489\\ \end{array} \]
\[ \begin{array}{rr} &304 \\ + & \\ &72\\ \hline &376\\ \end{array} \]
\[ \begin{array}{rr} &644 \\ + & \\ &30\\ \hline &674\\ \end{array} \]
\[ \begin{array}{rr} &326 \\ + & \\ &61\\ \hline &387\\ \end{array} \]

Đề bài 4: Tính (theo mẫu):

Bumbii Bài 79: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 trang 58 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Cánh Diều.

Hướng dẫn giải
Quan sát ví dụ mẫu.
Em thực hiện cộng lần lượt từ phải sang trái (cộng các chữ số hàng đơn vị, rồi đến các chữ số hàng chục và chữ số hàng trăm).
Em điền kết quả như sau:

Bumbii Bài 79: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 trang 58 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Cánh Diều.

Đề bài 5: Đặt tính rồi tính:

803 + 55246 + 31510 + 9694 + 4

Trả lời:
Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.
Em thực hiện cộng lần lượt từ phải sang trái (cộng các chữ số hàng đơn vị, rồi đến các chữ số hàng chục và chữ số hàng trăm).

Em điền kết quả như sau:

Bumbii trang 58 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Cánh Diều.

Bài 6. Lớp 2A và lớp 2B cùng sưu tầm các bức ảnh về động vật trong sách đỏ Việt Nam. Lớp 2A sưu tầm được 145 bức ảnh, lớp 2B sưu tầm được 154 bức ảnh. Hỏi hai lớp sưu tầm được tất cả bao nhiêu bức ảnh?

Bumbii trang 58 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Cánh Diều.

Trả lời:

Bài giải
Cả hai lớp sưu tầm được số bức ảnh là:
145 + 154 = 199 (bức ảnh)
Đáp số: 199 bức ảnh

Xem bài giải trước: Bài 78: Luyện tập chung
Xem bài giải tiếp theo: Bài 80: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000
Xem các bài giải khác: Giải bài tập SGK toán lớp 2 NXB Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x