Bài 47: Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20

Bài 47: Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 trang 94 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều.

Đề bài 1: Tính nhẩm:

9 + 37 + 86 + 5
3 + 98 + 75 + 6
12 – 915 – 711 – 6
12 – 315 – 811 – 5

Hướng dẫn giải
Thực hiện tính nhẩm kết quả phép tính cộng dựa vào các cách tính (đếm thêm một số đơn vị hoặc tách số) hoặc bảng cộng (qua 10) đã học, sau đó tính kết quả các phép tính trừ dựa vào kết quả phép tính cộng vừa tính được.

9 + 3 = 127 + 8 = 156 + 5 = 11
3 + 9 = 128 + 7 = 155 + 6 = 11
12 – 9 = 315 – 7 = 811 – 6 = 5
12 – 3 = 915 – 8 = 711 – 5 = 6

Đề bài 2: Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính:

Bumbii Bài 47: Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 trang 94 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều.

Hướng dẫn giải
Thực hiện tính nhẩm kết quả các phép tính ở mỗi chú gà con, sau đó nối phép tính với kết quả tương ứng ở mỗi con gà mẹ.

Bumbii Bài 47: Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 trang 94 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều.

Đề bài 3: Điền dấu (>, <, =) thích hợp thay cho dấu ? trong ô trống.

Bumbii Bài 47: Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 trang 94 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều.

Hướng dẫn giải
Tính nhẩm kết quả các phép tính ở hai vế, so sánh kết quả với nhau rồi điền dấu thích hợp vào ô trống.

Bumbii Bài 47: Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 trang 94 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều.

Đề bài 4: a) Tính:

Bumbii Bài 47: Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 trang 94 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều.

b) Xếp các chữ cái tương ứng với kết quả phép tính ở câu a vào các ô ? em sẽ biết thêm tên một loài động vật trong sách đỏ Việt Nam.

Bumbii Bài 47: Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 trang 94 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều.

Hướng dẫn giải
a) Thực hiện các phép tính lần lượt từ trái sang phải.
Ta có:
6 + 6 + 4 = 12 + 4 = 16
16 – 8 + 8 = 10
7 + 7 + 3 = 14 + 3 = 17
18 – 9 – 2 = 9 – 2 = 7
5 + 9 – 4 = 14 – 4 = 10.

Vậy ta có kết quả như sau:

Bumbii trang 94 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều.

b) Dựa vào kết quả tính ở câu a, em điền chữ tương ứng với số như sau:

Bumbii trang 94 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều.

Em biết thêm một động vật có tên là Sao La.

Đề bài 5: a) Dũng nhặt được 16 vỏ sò, Huyền nhặt được ít hơn Dũng 7 vỏ sò. Hỏi Huyền nhặt được bao nhiêu vỏ sò?

Bumbii trang 94 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều.

b) Dũng và Huyền dùng các vỏ sò ghép thành hai bức tranh, bức tranh thứ nhất gồm 8 vỏ sò, bức tranh thứ hai nhiều hơn bức tranh thứ nhất 9 vỏ sò. Hỏi bức tranh thứ hai được ghép từ bao nhiêu vỏ sò?

Bumbii trang 94 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều.

Hướng dẫn giải
Đọc kĩ đề bài để viết tóm tắt và giải bài toán.
a) Tóm tắt
Dũng nhặt: 16 vỏ sò
Huyền nhặt ít hơn Dũng: 7 vỏ sò
Huyền nhặt: ? vỏ sò

Để tìm số vỏ sò Huyền nhặt được ta lấy số vỏ sò Dũng nhặt được trừ đi số vỏ sò Huyền nhặt được ít hơn Dũng.

Bài giải
Huyền nhặt được số vỏ sò là:
16 – 7 = 9 ( vỏ)
Đáp số: 9 vỏ sò.

b) Tóm tắt
Bức tranh thứ nhất: 8 vỏ sò
Bức tranh thứ hai nhiều hơn bức tranh thứ nhất: 9 vỏ sò
Bức tranh thứ hai: ? vỏ sò

Để tìm số vỏ sò dùng để ghép bức tranh thứ hai ta lấy số vỏ sò dùng để ghép bức tranh thứ nhất cộng với số vỏ sò bức tranh thứ hai nhiều hơn bức tranh thứ nhất.

Bài giải
Bức tranh thứ hai được ghép từ số vỏ sò là:
8 + 9 = 17 ( vỏ)
Đáp số: 17 vỏ sò.

Xem bài giải trước: Bài 46: Luyện tập chung
Xem bài giải tiếp theo: Bài 48: Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100
Xem các bài giải khác: Giải bài tập SGK toán lớp 2 NXB Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x