Bài 40: Giải bài toán có đến hai bước tính

Bài 40: Giải bài toán có đến hai bước tính trang 77 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều.

1: Bể thứ nhất có 5 con cá ngựa, bể thứ hai có nhiều hơn bể thứ nhất 3 con. Hỏi cả hai bể có bao nhiêu con cá ngựa?

Lời giải:

Bài giải
Bể thứ hai có số con cá ngựa là:
5 + 3 = 8 (con)
Cả hai bể có số con cá ngựa là:
5 + 8 = 13 (con)
Đáp số: 13 con cá ngựa

2: Anh sưu tập được 35 vỏ ốc, em sưu tập được ít hơn anh 16 vỏ ốc. Hỏi cả hai anh em sưu tập được bao nhiêu vỏ ốc?

Lời giải:

Bài giải
Em sưu tập được số vỏ ốc là:
35 – 16 = 19 (vỏ)
Cả hai anh em sưu tập được số vỏ ốc là:
35 + 19 = 54 (vỏ)
Đáp số: 54 vỏ ốc.

3: Chum thứ nhất đựng 100 l tương, chum thứ hai đựng ít hơn chum thứ nhất 18 l tương. Hỏi cả hai chum đựng bao nhiêu lít tương?

Lời giải:

Bài giải
Chum thứ hai đựng được số lít tương là:
100 – 18 = 82 (l)
Cả hai chum đựng số lít tương là:
100 + 82 = 182 (l)
Đáp số: 182 lít tương

4: Giải các bài toán sau (theo mẫu):

Mẫu: Sóc em có 8 quả thông, sóc anh có số quả thông gấp 3 lần sóc em. Hỏi cả hai anh em nhà sóc có bao nhiêu quả thông?

Bài giải
Số quả thông của sóc anh là:
8 × 3 = 24 (quả)
Số quả thông của cả hai anh em là:
8 + 24 = 32 (quả)
Đáp số: 32 quả thông

a) Xe ô tô nhỏ chở được 7 người, xe ô tô tô chở được số người gấp 5 lần xe ô tô nhỏ. Hỏi cả hai xe chở được bao nhiêu người?

b) Nhà Minh nuôi 9 con vịt, số gà gấp 6 lần số vịt. Hỏi nhà Minh nuôi tất cả bao nhiêu con gà và con vịt?

Lời giải:

a)

Bài giải
Xe ô tô to chở được số người là:
7 × 5 = 35 (người)
Cả hai xe chở được số người là:
7 + 35 = 42 (người)
Đáp số: 42 người.

b)

Bài giải
Nhà Minh nuôi số con gà là:
9 × 6 = 54 (con)
Nhà Minh nuôi tất cả số con gà và vịt là:
9 + 54 = 63 (con)
Đáp số: 63 con gà và vịt.

5: Hai lớp 3A và 3B cùng tham gia trò chơi kéo co, lớp 3A có 25 bạn, lớp 3B có 23 bạn. Số bạn tham gia được chia đều thành 4 đội. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu bạn?

Lời giải:

Bài giải
Tổng số học sinh của hai lớp 3A và 3B tham gia kéo co là:
25 + 23 = 48 (bạn)
Mỗi đội có số bạn là:
48 : 4 = 12 (bạn)
Đáp số: 12 bạn.

6: Một đoàn tàu chạy tuyến Hà Nội – Lào Cai, đến ga Yên Bái có 58 khách xuống tàu và 27 khách lên tàu. Tàu tiếp tục chạy về ga Lào Cai, lúc này có tất cả 91 khách trên tàu. Hỏi trước khi tàu dừng tại ga Yên Bái, trên tàu có bao nhiêu hành khách?

Lời giải:

Bài giải
Trước khi có thêm 27 hành khách lên tàu, số hành khách trên tàu là:
91 – 27 = 64 (hành khách)
Trước khi có 58 hành khách xuống tàu, số hành khách trên tàu là:
64 + 58 = 122 (hành khách)
Đáp số: trước khi tàu dừng lại ở ga Yên Bài, trên tàu có 122 hành khách.

Xem bài giải trước: Bài 39: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Xem bài giải tiếp theo: Bài 41: Làm quen với biểu thức số
Xem bài giải khác: Giải VBT Toán Lớp 3 Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x