Bài 35: Ôn tập hình học

Bài 35: Ôn tập hình học trang 121 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Luyện tập tiết 1

1. Chọn câu trả lời đúng.
Hai kim của đồng hồ nào dưới đây tạo thành góc tù?

Bumbii Bài 35: Ôn tập hình học trang 121 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Hai kim của đồng hồ nào dưới đây tạo thành góc tù

Trả lời:
Hai kim của đồng hồ B tạo thành góc tù.
Chọn đáp án B.

2. Nêu tên các góc nhọn, góc vuông, góc tù có trong hình dưới đây.

Bumbii Bài 35: Ôn tập hình học trang 121 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. 2. Nêu tên các góc nhọn, góc vuông, góc tù

Trả lời:
– Góc nhọn đỉnh H, cạnh HK, HG; góc nhọn đỉnh G, cạnh GE, GH.
– Góc vuông đỉnh E, cạnh EG, EK.
– Góc tù đỉnh K, cạnh KH, KE.

3. Dùng thước đo góc để đo các góc của hình tứ giác MNPQ.
b) Nêu tên các cặp góc có số đo bằng nhau của hình tứ giác MNPQ.

Bumbii Bài 35: Ôn tập hình học trang 121 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. hình tứ giác MNPQ

Trả lời:
a) Góc đỉnh M, cạnh MN, MQ có số đo là 115°.
Góc đỉnh N, cạnh NM, NP có số đo là 115°.
Góc đỉnh Q, cạnh QM, QP có số đo là 60°.
Góc đỉnh P, cạnh PN, PQ có số đo là 65°.

b) Tên các cặp góc có số đo bằng nhau của hình tứ giác MNPQ là:
– Góc đỉnh M, cạnh MN, MQ và góc đỉnh N, cạnh NM, NP
– Góc đỉnh Q, cạnh QM, QP và góc đỉnh P, cạnh PN, PQ

4. Số?

Bumbii Bài 35: Ôn tập hình học trang 121 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Số?

Hình bên có:
a) ..?.. góc nhọn
b) ..?.. góc vuông
c) ..?.. góc tù

Trả lời:
a) 5 góc nhọn.
b) 4 góc vuông.
c) góc tù.

Luyện tập tiết 2

1. Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh C là góc vuông.
a) Hãy nêu từng cặp cạnh vuông góc với nhau.
b) Hãy nêu từng cặp cạnh cắt nhau và không vuông góc với nhau.

Bumbii Bài 35: Ôn tập hình học trang 121 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Hình tứ giác ABCD

Trả lời:
Dùng ê ke để kiểm tra em có:
a) Các cặp cạnh vuông góc với nhau là: AB và AD ; CB và CD
b) Các cặp cạnh cắt nhau và không vuông góc với nhau là: BA và BC; DA và DC

2. a) Vẽ hình chữ nhật ABCD và điểm M trên giấy kẻ ô vuông như hình dưới đây.

Bumbii Bài 35: Ôn tập hình học trang 121 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. vẽ hình chữ nhật ABCD

b) Hãy vẽ đường thẳng đi qua điểm M và song song với cạnh AD, cắt cạnh CD tại điểm N.
c) Dùng ê ke để kiểm tra xem đoạn thẳng MN có vuông góc với cạnh CD không.

Trả lời:
a) Vẽ hình theo mẫu
b) Vẽ đường thẳng đi qua M và vuông góc với cạnh AB ta được đường thẳng đi qua điểm M và song song với cạnh AD như sau:

Bumbii Bài 35: Ôn tập hình học trang 121 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. VẼ đường thẳng MN.

c) Dùng ê ke để kiểm tra em có thẳng MN vuông góc với cạnh CD.

3. Chọn câu trả lời đúng.

Bumbii Bài 35: Ôn tập hình học trang 121 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Hình bên được xếp bởi các que tính.

Hình bên được xếp bởi các que tính.
a) Trong hình bên có bao nhiêu hình thoi?
A. 1 
B. 2
C. 3 
D. 4

b) Que tính màu đỏ được xếp song song với que tính màu nào dưới đây?
A. Màu nâu
B. Màu xanh
C. Màu tím 
D. Màu da cam

Trả lời:
a) Trong hình bên có 3 hình thoi.
Chọn đáp án C.

b) Que tính màu đỏ được xếp song song với que tính màu xanh.
Chọn đáp án B.

4. Vẽ hình rồi tô màu (theo mẫu)

Bumbii Bài 35: Ôn tập hình học trang 121 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. vẽ hình rồi tô màu.

Trả lời:
Em tự thực hiện vẽ theo mẫu.

Luyện tập tiết 3

1. Chọn câu trả lời đúng.
a) Hình nào dưới đây là hình bình hành?

Bumbii trang 121 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. hình nào là hình bình hành

b) Hình nào dưới đây vừa có cặp cạnh song song, vừa có cặp cạnh vuông góc?

Bumbii trang 121 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. vừa có cặp cạnh song song, vừa có cặp cạnh vuông góc?

Phương pháp giải:

a) Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.
Chọn đáp án B

b) Dùng ê ke để kiểm tra cặp cạnh vuông góc
Chọn đáp án C

2. Số?
a) Cho hình bình hành ABCD như hình bên:

Bumbii trang 121 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. hình hành ABCD

BC = ……. cm
DC = …… cm

b) Cho hình thoi MNPQ như hình bên:

Bumbii trang 121 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. hình thoi MNPQ

NP = …… cm
PQ = …… cm
QM = ….. cm

Trả lời:
a) Hình bình hành ABCD có hai cặp cạch đối diện bằng nhau nên:
BC = AD = 3 cm
DC = AB = 5 cm

b) Hình thoi MNPQ có bốn cạnh bằng nhau nên:
NP = 4 cm
PQ = 4 cm
QM = 4 cm

3. Vẽ góc nhọn, góc tù (theo mẫu).

Bumbii trang 121 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. vẽ góc nhọn góc tù

Trả lời:
Em tự thực hiện vẽ hình theo mẫu.

Xem bài giải trước: Bài 34: Ôn tập phép cộng, phép trừ
Xem bài giải tiếp theo: Bài 36: Ôn tập đo lường
Xem các bài giải khác: Giải Bài Tập SGK Toán Lớp 4 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x