Bài 35: Luyện tập chung

Bài 35: Luyện tập chung trang 64 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 Cánh Diều.

Bài 1: Tính nhẩm:

2 + 2 = …
3 + 3 = …
4 + 4 = …
5 + 5 = …
6 + 2 = …
2 + 6 = …
8 – 2 = …
8 – 6 = …
4 + 0 = …
0 + 6 = …
8 – 0 = …
9 – 9 = …
10 – 7 = …
10 – 9 = …
6 + 3 = …
9 – 4 = …

Hướng dẫn:
Tính nhẩm các phép tính rồi ghi kết quả như sau:

2 + 2 = 4
3 + 3 = 6
4 + 4 = 8
5 + 5 = 10
6 + 2 = 8
2 + 6 = 8
8 – 2 = 6
8 – 6 = 2
4 + 0 = 4
0 + 6 = 6
8 – 0 = 8
9 – 9 = 0
10 – 7 = 3
10 – 9 = 1
6 + 3 = 9
9 – 4 = 5

Bài 2: Viết các phép cộng có kết quả là 8 từ những thẻ số sau:

Bumbii Bài 35: Luyện tập chung trang 64 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 Cánh Diều. Hình 1

Hướng dẫn:
Quan sát hình, từ các thẻ số tìm các phép cộng có kết quả là 8:
8 + 0 = 8                                       
5 + 3 = 8
7 + 1 = 8                                       
4 + 4 = 8
6 + 2 = 8

Bài 3: Số?

6 + \(\fbox{ ? }\) = 9
9 – \(\fbox{ ? }\) = 6
5 – \(\fbox{ ? }\) = 3
2 + \(\fbox{ ? }\) = 5
7 + \(\fbox{ ? }\) = 10
10 – \(\fbox{ ? }\) = 3

Hướng dẫn:
Tính các phép tính điền các số thích hợp vào ô trống như sau:

6 + \(\fbox{ 3 }\) = 9
9 – \(\fbox{ 3 }\) = 6
5 – \(\fbox{ 2 }\) = 3
2 + \(\fbox{ 3 }\) = 5
7 + \(\fbox{ 3 }\) = 10
10 – \(\fbox{ 7 }\) = 3

Bài 4: >; < ; =

3 + 5 \(\fbox{ ? }\) 6
7 – 0 \(\fbox{ ? }\) 7
8 – 6 \(\fbox{ ? }\) 0
4 + 4 \(\fbox{ ? }\) 9
5 + 5 \(\fbox{ ? }\) 10
2 – 2 \(\fbox{ ? }\) 2

Hướng dẫn:
Tính các phép tính, rồi điền các dấu >, <, = vào chỗ trống:
3 + 5 = 8, 8 > 6 => 3 + 5 > 6
Tương tự cho các phép tính khác, em điền được như sau:

3 + 5 \(\fbox{ > }\) 6
7 – 0 \(\fbox{ = }\) 7
8 – 6 \(\fbox{ > }\) 0
4 + 4 \(\fbox{ < }\) 9
5 + 5 \(\fbox{ = }\) 10
2 – 2 \(\fbox{ < }\) 2

Bài 5: Tính: 

3 + 1 + 6 = …
8 – 4 – 3 = …
9 – 1 – 3 = …
3 + 4 + 2 = …

Hướng dẫn:
Tính các phép tính rồi ghi kết quả chính xác:

3 + 1 + 6
3 + 1 = 4
4 + 6 = 10
Vậy 3 + 1 + 6 = 10
9 – 1 – 3
9 – 1 = 8
8 – 3 = 5
Vậy: 9 – 1 – 3 = 5
8 – 4 – 3
8 – 4 = 4
4 – 3 = 1
Vậy: 8 – 4 – 3 = 1
3 + 4 + 2
3 + 4 = 7
7 + 2 = 9
Vậy 3 + 4 + 2 = 9

Bài 6: Số? 

Bumbii Bài 35: Luyện tập chung trang 64 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 Cánh Diều. Hình 2

Hướng dẫn:
Quan sát hình, điền các số thích hợp vào ô trống:

Bumbii trang 64 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 Cánh Diều. Hình 3

Xem bài trước: Bài 34: Luyện tập
Xem bài tiếp theo: Bài 36: Em ôn lại những gì đã học
Xem các bài giải khác: Giải bài tập toán lớp 1 Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x