Bài 32: Luyện tập (tiếp theo)

Bài 32: Luyện tập (tiếp theo) trang 52 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

12 + 4859 + 2174 + 6 85 + 5

Trả lời:

Bumbii Bài 32: Luyện tập (tiếp theo) trang 52 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều. H1

Bài 2. Tính (theo mẫu):

Bumbii Bài 32: Luyện tập (tiếp theo) trang 52 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều. H2

Trả lời:

Bumbii Bài 32: Luyện tập (tiếp theo) trang 52 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều. H3

Bài 3. a) Đặt tính rồi tính:

64 + 3679 + 2152 + 4834 + 66

b) Tính nhẩm:

60 + 40 = …20 + 80 = …10 + 90 = …30 + 70 = …
40 + 60 = …80 + 20 = …90 + 10 = …30 + 70 = …

Trả lời:

a)

Bumbii Bài 32: Luyện tập (tiếp theo) trang 52 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều. H4

b) 

60 + 40 = 10020 + 80 = 10010 + 90 = 10030 + 70 = 100
40 + 60 = 10080 + 20 = 10090 + 10 = 10030 + 70 = 100

Bài 4. a) Đặt tính rồi tính theo mẫu:

Bumbii Bài 32: Luyện tập (tiếp theo) trang 52 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều. H5
97 + 391 + 992 + 898 + 2

b) Tính nhẩm:

99 + 1 = …96 + 4 = …94 + 6 = …95 + 5 = …

Trả lời:

a)

\[ \begin{array}{rr} &97 \\ + & \\ &3\\ \hline &100\\ \end{array} \]
\[ \begin{array}{rr} &91 \\ + & \\ &9\\ \hline &100\\ \end{array} \]
\[ \begin{array}{rr} &92 \\ + & \\ &8\\ \hline &100\\ \end{array} \]
\[ \begin{array}{rr} &98 \\ + & \\ &2\\ \hline &100\\ \end{array} \]

b) 

99 + 1 = 10096 + 4 = 10094 + 6 = 10095 + 5 = 100

Bài 5. Nối các phép tính có kết quả bằng nhau:

Bumbii trang 52 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều. H6

Trả lời:

Bumbii trang 52 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều. H7

Bài 6. Ngày thứ nhất cô Liên thu hoạch được 65 cây bắp cải. Ngày thứ hai cô Liên thu hoạch được nhiêu hơn ngày thứ nhất 35 cây. Hỏi ngày thứ hai cô Liên thu hoạch được bao nhiêu cây bắp cải?

Bài giải

……………………………………
……………………………………
……………………………………

Trả lời:

Ngày thứ hai cô Liên thu hoạch được số cây bắp cải là:

     65 + 35 = 100 (cây)

Đáp số: 100 cây bắp cải
Bài 32: Luyện tập (tiếp theo)

Xem bài giải trước: Bài 31: Luyện tập
Xem bài giải tiếp theo: Bài 33: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100
Xem các bài giải khác: Giải bài tập toán lớp 2 NXB Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x