Bài 32: Luyện tập chung

Bài 32: Luyện tập chung trang 110 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Luyện tập tiết 1

1. Chọn câu trả lời đúng.
Việt có 4 miếng dán như sau:

Bumbii Bài 32: Luyện tập chung trang 110 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. 4 miếng dán

Biết Việt dán hình bình hành sau khi dán hình vuông và trước khi dán hình tam giác. Hỏi hình nào dưới đây là sản phẩm của Việt?

Bumbii Bài 32: Luyện tập chung trang 110 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. hình nào là hình dán của Việt

Trả lời:
Việt dán hình bình hành sau khi dán hình vuông và trước khi dán hình tam giác nên thứ tự dán các hình của Việt có thể là: Hình vuông, hình tròn, hình bình hành, hình tam giác.
Vậy sản phẩm của Việt là hình D

2. Quan sát hình sau, hãy chỉ ra:
a) Hai đoạn thẳng song song với nhau.
b) Hai đoạn thẳng vuông góc với nhau.

Bumbii Bài 32: Luyện tập chung trang 110 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Hãy chỉ ra hai đoạn thẳng song song, vuông góc

Trả lời:
a) Hai đoạn thẳng song song với nhau: DE và GH; EG và HK; BC và EG , BC và HK
b) Hai đoạn thẳng vuông góc với nhau: AB và BC; GH và HK.

3. a) Vẽ đường thẳng AB và điểm H không nằm trên đường thẳng AB (theo mẫu).

Bumbii Bài 32: Luyện tập chung trang 110 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Vẽ đường thẳng AB và điểm H.

b) Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm H và vuông góc với đường thẳng AB.
c) Vẽ đường thẳng EG đi qua điểm H và song song với đường thẳng AB.

Trả lời:
a) Vẽ đuognừ thẳng AB và điểm H theo mẫu.
b) Vẽ đường thẳng CD như sau:
Bước 1: Đặt một cạnh góc vuông của ê ke trùng với đường thẳng AB và cạnh góc vuông thứ hai gặp điểm H. 
Bước 2: Vạch một đường thẳng theo cạnh góc vuông thứ hai của ê ke, ta được đường thẳng CD đi qua điểm H và vuông góc với đường thẳng AB.

Bumbii Bài 32: Luyện tập chung trang 110 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Vẽ CD

c) Vẽ đường thẳng EG như sau:
Vẽ đường thẳng EG đi qua điểm H và vuông góc với đường thẳng CD ta được đường thẳng EG song song với đường thẳng AB.

Bumbii Bài 32: Luyện tập chung trang 110 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Vé EG

4. Lấy các que tính xếp thành hình bên. Di chuyển 2 que tính để được 2 hình thoi.

Bumbii Bài 32: Luyện tập chung trang 110 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Que tính xếp thánh hình thoi

Trả lời:

Em xếp hình theo yêu cầu, sau đó em di chuyển 2 que tính để tạo thành 2 hình thoi như 4 cách bên dưới:

Bumbii Bài 32: Luyện tập chung trang 110 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. di chuyển que tính thành 2 hình thoi

Luyện tập tiết 2

1. Đ, S?

Bumbii Bài 32: Luyện tập chung trang 110 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. chiếc thuyền

Trong hình trên có:
a) Đoạn thẳng MP song song với đoạn thẳng DC.
b) Đoạn thẳng AP song song với đoạn thẳng DC.
c) Đoạn thẳng MN vuông góc với đoạn thẳng NP.
d) Đoạn thẳng GH vuông góc với đoạn thẳng AB.

Trả lời:
Quan sát hình và dùng ê ke kiểm tra, em trả lời như sau:
a) Đoạn thẳng MP song song với đoạn thẳng DC.     Đ
b) Đoạn thẳng AP song song với đoạn thẳng DC.     Đ
c) Đoạn thẳng MN vuông góc với đoạn thẳng NP.    S
d) Đoạn thẳng GH vuông góc với đoạn thẳng AB.    Đ

2. Hãy dự đoán xem hai đoạn thẳng song song trong hình dưới đây có cùng độ dài hay không. Kiểm tra lại bằng cách sử dụng thước kẻ.

Bumbii Bài 32: Luyện tập chung trang 110 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. cái thang

Trả lời:
Em dùng thước kẻ kiểm tra thấy:
Hai đoạn thẳng song song trong hình vẽ có độ dài bằng nhau.

3. Vẽ một hình bình hành trên giấy kẻ ô vuông như hình dưới đây. Sau đó, vẽ một đường thẳng chia hình bình hành đó thành hai phần để cắt và ghép thành một hình chữ nhật.

Bumbii trang 110 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. hình bình hành

Trả lời:
Ta cắt và ghép như sau:

Bumbii trang 110 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. cắt hình bình hành ghép thành hình chữ nhật

4. Lấy các que tính xếp thành hình dưới đây. Di chuyển 3 que tính để được 3 hình thoi.

Bumbii trang 110 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. xếp que tính thành 3 hình tam giác

Trả lời:

Em di chuyển 3 que tính ở hình tam giác thứ nhất để xếp thành 3 hình thoi như sau:

Bumbii trang 110 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. di chuyển 3 que tính thành 3 hình thoi

Luyện tập tiết 3

1. Đồng hồ bên chỉ thời gian là 3 giờ. Lúc này, kim giờ và kim phút của đồng hồ vuông góc với nhau. Hãy tìm một giờ khác mà kim giờ và kim phút của đồng hồ cũng vuông góc với nhau.

Bumbii trang 110 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. đồng hồ 3 giờ tạo thành góc vuông

Trả lời:

Lúc 9 giờ thì kim giờ và kim phút tạo thành góc vuông.

Bumbii trang 110 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. đồng hồ 9 giờ tạo thành góc vuông

2. Hai đường màu đỏ trong mỗi hình dưới đây có phải là hai đường thẳng song song hay không?

Bumbii trang 110 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. hai đường màu đỏ song song

Trả lời:

 Em dùng thước kiểm tra thấy: hai đường màu đỏ trong mỗi hình đều là hai đường thẳng song song.

3. Chọn câu trả lời đúng.

Tìm hình thích hợp để đặt vào ô có dấu “?”

Bumbii trang 110 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. đồng hồ 3 giờ tạo thành góc vuông tìm quy luật

Trả lời:

Em quan sát hình và tìm ra quy luật: Mỗi hàng hoặc mỗi cột đều có các hình: hình tròn, hình thoi, hinhg bình hành.
Ta thấy: Hàng thứ ba đã có hình bình hành và hình tròn, còn thiếu hình thoi.
Vậy hình thích hợp đặt vào dấy “?” là hình thoi.
Chọn đáp án B.

4. a) Vẽ hình vuông ABCD trên giấy kẻ ô vuông và vẽ đoạn thẳng AC (theo mẫu).
b) Cắt hình vuông ABCD thành hai phần theo đoạn thẳng AC và ghép hai phần đó thành hình bình hành hoặc hình tam giác.

Bumbii trang 110 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. cắt hình vuông

Trả lời:

Em cắt rồi ghép thành hình bình hành hoặc hình tam giác như sau:

Bumbii trang 110 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. ghép thành hình bình hành, hình tam giác

Xem bài giải trước: Bài 31: Hình bình hành, hình thoi
Xem bài giải tiếp theo: Bài 33: Ôn tập các số đến lớp triệu
Xem các bài giải khác: Giải Bài Tập SGK Toán Lớp 4 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

3 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x