Bài 31: Hình bình hành, hình thoi

Bài 31: Hình bình hành, hình thoi trang 105 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hoạt động tiết 1

1. Những hình nào dưới đây là hình bình hành?

Bumbii Bài 31: Hình bình hành, hình thoi trang 105 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. hình bình hành

Trả lời:

Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.
Do đó, quan sát hình em trả lời:
Các hình bình hành là: Hình A; hình C; hình E.

2. Quan sát hình vẽ rồi trả lời câu hỏi.

Biết A, B, C, D là bốn đỉnh của một hình bình hành. Hỏi đỉnh C đã bị con vật nào che mất?

Bumbii Bài 31: Hình bình hành, hình thoi trang 105 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Con vật nào che đỉnh hình bình hành

Trả lời:

Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.
Do đó, quan sát hình em trả lời:
Đỉnh C bị con che mất.

3. Cho ABCD và CDEG là các hình bình hành.
Biết độ dài cạnh AB bằng 3 dm.
a) Độ dài cạnh EG bằng bao nhiêu đề-xi-mét?
b) Kể tên những cạnh song song với cạnh CD.

Bumbii Bài 31: Hình bình hành, hình thoi trang 105 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Độ dài cạnh hình bình hành

Trả lời:

a) Ta có ABCD và CDEG là các hình bình hành nên EG = DC = AB = 3 dm

b) Những cạnh song song với cạnh CD là: cạnh AB; cạnh EG.

Hoạt động tiết 2

1. Những hình nào dưới đây là hình thoi?

Bumbii Bài 31: Hình bình hành, hình thoi trang 105 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Hình thoi

Trả lời:

Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.
Các hình thoi là: Hình A; hình C.

2.  Cho dãy hình theo quy luật như sau:

Bumbii Bài 31: Hình bình hành, hình thoi trang 105 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. quy luật hình

 Hình thích hợp với vị trí dấu “?” là hình thoi hay hình bình hành?

Trả lời:

Quan sát hình em tìm ra quy luật sắp xếp của các hình đã cho là: Hình thoi, hình bình hành, hình thoi, hình bình hành và lặp lại như vậy.

 Vậy hình thích hợp với vị trí dấu “?” là hình thoi.

3. Quan sát hình vẽ rồi chọn câu trả lời đúng:

Bumbii Bài 31: Hình bình hành, hình thoi trang 105 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. nối 4 đỉnh nào tạo hình thoi

Nối bốn điểm nào trong hình vẽ để được một hình thoi?
A. Bốn điểm M, N, P, Q
B. Bốn điểm M, N, P, R
C. Bốn điểm M, N, P, S

Trả lời:

Nối điểm M với điểm R; điểm P với điểm R để tạo thành một hình thoi.
Chọn đáp án B.

Luyện tập

Cho hình thoi ABCD. Hai đường chéo AC và BD của hình thoi cắt nhau tại điểm O. Dùng ê ke để kiểm tra xem hai đường chéo có vuông góc với nhau hay không.

Bumbii Bài 31: Hình bình hành, hình thoi trang 105 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. hai đường chéo của hình thoi vuông góc

Trả lời:

Dùng ê ke để kiểm tra, em thấy:
Hai đường chéo AC và BD của hình thoi vuông góc với nhau.

2. Chọn câu trả lời đúng.

a) Cho 2 miếng ghép giống nhau như hình bên:

Bumbii Bài 31: Hình bình hành, hình thoi trang 105 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. 2 miếng ghép

Với 2 miếng ghép đó, không thể ghép được hình nào dưới đây?

Bumbii Bài 31: Hình bình hành, hình thoi trang 105 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. không ghép thành hình nào

b) Cho 4 miếng ghép giống nhau như hình bên:

Bumbii Bài 31: Hình bình hành, hình thoi trang 105 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. 4 miếng ghép

Với 4 miếng ghép đó, hãy ghép thành mỗi hình dưới đây.

Bumbii Bài 31: Hình bình hành, hình thoi trang 105 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. ghép thành mỗi hình

Trả lời:

a) Với 2 miếng ghép đó có thể ghép thành hình A, B, C như bên dưới, nhưng không thể ghép thành hình D.

Chọn đáp án D.

Bumbii trang 105 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Không ghép thành hình D

b) Em ghép như sau:

Bumbii trang 105 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. ghép hình như sau.

3. Dưới đây là một số hình ảnh thực tế có dạng hình thoi. Em hãy tìm thêm một số hình ảnh thực tế có dạng hình thoi nhé!

Bumbii 105 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. hình ảnh hình thoi trong thực tế.

Trả lời:

Hình ảnh có dạng hình thoi là: hàng rào, khung lồng đèn hình thoi…

4. Thực hành gấp giấy và cắt tạo hình thoi.
Em hãy gấp giấy theo các đường nét đứt như hình dưới đây rồi cắt được một hình thoi nhé!

Bumbii 105 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.  Thực hành gấp giấy và cắt tạo hình thoi.

Trả lời:

Học sinh tự thực hiện theo hướng dẫn trên.

Xem bài giải trước: Bài 30: Thực hành vẽ hai đường thẳng song song
Xem bài giải tiếp theo: Bài 32: Luyện tập chung
Xem các bài giải khác: Giải Bài Tập SGK Toán Lớp 4 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x