Bài 30: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo)

Bài 30: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) trang 60 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều.

Đề bài 1: Tính:

Bumbii Bài 30: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) trang 60 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều.

Hướng dẫn giải
Thực hiện cộng lần lượt từ phải sang trái: hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, hàng chục cộng hàng chục (lưu ý có nhớ).

Bumbii Bài 30: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) trang 60 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều.

Đề bài 2: Đặt tính rồi tính:

Bumbii Bài 30: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) trang 60 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều.

Hướng dẫn giải
Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau: hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, hàng chục thẳng hàng chục . Cộng các chữ số lần lượt từ phải sang trái (lưu ý có nhớ).

Bumbii Bài 30: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) trang 60 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều.

Đề bài 3: Tìm chữ số bị chú ong che khuất trong mỗi phép tính sau:

Bumbii Bài 30: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) trang 60 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều.

Hướng dẫn giải
Phép tính 36 + 7.
Đặt tính rồi tính ta được:  

Vậy chữ số bị chú ong che khuất là 4.

Phép tính thứ hai:
Ta thấy chữ số hàng chục ở tổng và số hạng thứ nhất đều là 7, do đó phép tính đã cho là phép tính không có nhớ.
Ở hàng đơn vị, ta có 6 + 2 = 8.
Phép tính đầy đủ như sau:

Vậy chữ số bị chú ong che khuất là 6.

Phép tính thứ ba:
Ở hàng đơn vị ta có: 6 + 5 = 11, do đó ta viết 1 ở hàng đơn vị, nhớ 1 sang hàng chục.
Quan sát ta thấy chữ số hàng chục ở tổng là 2, từ đó suy ra chữ số hàng chục ở số hạng thứ nhất là 1.
Phép tính đầy đủ như sau:

Vậy chữ số bị chú ong che khuất là 1.

Đề bài 4: Nhi bật xa được 87 cm, Khôi bật xa hơn Nhi 5 cm. Hỏi Khôi bật xa được bao nhiêu xăng-ti-mét?

Hướng dẫn giải
Đọc kĩ đề bài để viết tóm tắt giải bài toán.

Tóm tắt
Nhi: 87 cm
Khôi bật xa hơn Nhi: 5 cm
Khôi: ? cm                 

Để tìm số xăng-ti-mét Khôi bật xa được ta lấy số xăng-ti-mét Nhi bật xa được cộng với số xăng-ti-mét Khôi bật xa hơn Nhi.

Bài giải
Khôi bật xa được số xăng-ti-mét là:
87 + 5 = 92 (cm)
Đáp số: 92 cm.

Xem bài giải trước: Bài 29: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100
Xem bài giải tiếp theo: Bài 31: Luyện tập
Xem các bài giải khác: Giải bài tập SGK toán lớp 2 NXB Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x