Bài 29: Em ôn lại những gì đã học

Bài 29: Em ôn lại những gì đã học trang 61 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều.

1: Tính nhẩm:
2 × 6 = ……  
6 × 2 = ……  
12 : 2 = ……
12 : 6 = ……

7 × 4 = ……  
4 × 7 = ……  
28 : 7 = ……  
28 : 4 = ……

9 × 3 = ……  
3 × 9 = ……  
27 : 9 = ……  
27 : 3 = ……

8 × 5 = …..
5 × 8 = …..
40 : 8 = ….
40 : 5 = ….

Lời giải:
Nhẩm lại bảng nhân và bảng chia đã học để tính nhẩm kết quả các phép tính:
2 × 6 = 12  
6 × 2 = 12  
12 : 2 = 6  
12 : 6 = 2  

7 × 4 = 28  
4 × 7 = 28  
28 : 7 = 4  
28 : 4 = 7  

9 × 3 = 27  
3 × 9 = 27  
27 : 9 = 3  
27 : 3 = 9  

8 × 5 = 40
5 × 8 = 40
40 : 8 = 5
40 : 5 = 8

2: Chọn thẻ tương ứng với phần đã tô màu trong mỗi hình sau:

Bumbii Bài 29: Em ôn lại những gì đã học trang 61 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều. 2: Chọn thẻ

Lời giải:

Hình A được chia làm 2 phần bằng nhau, tô màu 1 phần.
Vậy đã tô màu \(\displaystyle\frac{1}{2}\)  hình A.
Tương tự, em nối được như sau:

Bumbii Bài 29: Em ôn lại những gì đã học trang 61 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều. 2:

3: Chọn dấu (+; −; ×; : ) thích hợp:

Bumbii Bài 29: Em ôn lại những gì đã học trang 61 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều. 3: Chịn dấu

Lời giải:
Thực hiện tính nhẩm rồi điền dấu thích hợp vào ô trống để được phép tính đúng.
Ta điền như sau:

8 + 1 = 9  
6 : 3 = 2  
1 × 9 = 9  

7 : 7 = 1  
0 × 3 = 0  
5 × 0 = 0  

1 × 4 = 4  
1 – 1 = 0  
1 – 0 = 1  

6 × 0 = 0
0 + 6 = 6
8 : 8 = 1

4: Số?

Số đã cho639
Thêm 3 đơn vị9
Gấp 3 lần18
Bớt 3 đơn vị3
Giảm 3 lần2

Lời giải:

Thêm 3 đơn vị, ta lấy số đó cộng với 3.
Bớt 3 đơn vị, ta lấy số đó trừ đi 3.
Muốn gấp một số lên 3 lần, ta lấy số đó nhân với 3.
Muốn giảm một số đi 3 lần, ta lấy số đó chia cho 3.

Ta điền vào bảng như sau:

Số đã cho639
Thêm 3 đơn vị9612
Gấp 3 lần18927
Bớt 3 đơn vị306
Giảm 3 lần213

5: Chú Nam vắt được 5 xô sữa bò, mỗi xô có 8 l sữa. Hỏi chú Nam vắt được tất cả bao nhiêu lít sữa?

Lời giải:

Bài giải
Chú Nam vắt được tất cả số lít sữa là:
8 × 5 = 40 (l)
Đáp số: 40 lít sữa bò

6: Ước lượng rồi viết số đo cân nặng phù hợp với mỗi trường hợp sau:

Bumbii  trang 61 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều. 6: Ước lượng

Lời giải:
a) Một miếng bánh nặng 100 g.
7 miếng bánh nặng khoảng 700 g.
Vậy số cần điền vào ô trống là 700 g.

b) Cốc thứ nhất đựng vật đến vạch thứ nhất, nặng 100 g.
Cốc thứ hai đưng vật đến vạch thứ 4. Cốc thứ hai nặng khoảng 400 g.

Xem bài giải trước: Bài 28: Một phần bảy. Một phần tám. Một phần chín
Xem bài giải tiếp theo: Bài 30: Bài kiểm tra số 1
Xem bài giải khác: Giải VBT Toán Lớp 3 Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x