Bài 27: Một phần ba. Một phần năm. Một phần sáu

Bài 27: Một phần ba. Một phần năm. Một phần sáu trang 57 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều.

1: Đã tô màu \(\displaystyle\frac{1}{3}\) hình nào?

Bumbii Bài 27: Một phần ba. Một phần năm. Một phần sáu trang 57 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều.

Trả lời: ………………………………………………………………….

Lời giải:

Hình 1 được chia thành 2 phần bằng nhau, tô màu 1 phần.
Vậy đã tô màu \(\displaystyle\frac{1}{2}\) hình 1.
Tương tự:
Hình 2: \(\displaystyle\frac{2}{3}\)
Hình 3: được chia thành các phần không bằng nhau.
Hình 4: \(\displaystyle\frac{1}{3}\).

Vậy: Đã tô màu \(\displaystyle\frac{1}{3}\) hình 4.

2: a) Đã tô màu \(\displaystyle\frac{1}{5}\) những hình nào?

Bumbii Bài 27: Một phần ba. Một phần năm. Một phần sáu trang 57 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều.

Trả lời: ……………………………………………………….

b) Đã tô màu \(\displaystyle\frac{1}{6}\) những hình nào?

Bumbii Bài 27: Một phần ba. Một phần năm. Một phần sáu trang 57 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều.

Trả lời: …………………………………………………………………

Lời giải:

a) + Hình 1 được chia thành 5 phần bằng nhau, tô màu 1 phần.
Vậy đã tô màu \(\displaystyle\frac{1}{2}\) hình 1.

+ Hình 2: được chia thành 5 phần không đều nhau.

+ Hình 3: \(\displaystyle\frac{1}{6}\)

+ Hình 4: \(\displaystyle\frac{1}{5}\)

Vậy: Đã tô màu \(\displaystyle\frac{1}{5}\) hình 1 và hình 4.

b) + Hình 1 được chia thành 6 phần bằng nhau, tô màu 1 phần.
Vậy đã tô màu \(\displaystyle\frac{1}{6}\) hình 1.

+ Hình 2: \(\displaystyle\frac{1}{6}\)

+ Hình 3: \(\displaystyle\frac{1}{3}\)

Vậy: Đã tô màu \(\displaystyle\frac{1}{6}\) hình 1 và hình 2.

3: Thực hành: Gấp hình để tạo thành \(\displaystyle\frac{1}{3}\), \(\displaystyle\frac{1}{5}\), \(\displaystyle\frac{1}{6}\)

Bumbii Bài 27: Một phần ba. Một phần năm. Một phần sáu trang 57 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều.

Lời giải:
Em tự thực hành tương tự như hình vẽ.

4: Tuấn đã ăn \(\displaystyle\frac{1}{3}\) chiếc bánh, Khang đã ăn \(\displaystyle\frac{1}{5}\) chiếc bánh, Minh đã ăn \(\displaystyle\frac{1}{6}\) chiếc bánh. Theo em, mỗi bạn đó đã ăn phần bánh của chiếc bánh nào?

Bumbii trang 57 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều.

Lời giải:

– Chiếc bánh A được chia làm 3 phần bằng nhau, ăn 1 phần.
Như vậy Tuấn đã ăn \(\displaystyle\frac{1}{3}\) chiếc bánh A.

– Chiếc bánh B được chia làm 6 phần bằng nhau, ăn 1 phần.
Như vậy Minh đã ăn \(\displaystyle\frac{1}{6}\) chiếc bánh B.

– Chiếc bánh C được chia làm 5 phần bằng nhau, ăn 1 phần.
Như vậy Khang đã ăn \(\displaystyle\frac{1}{5}\) chiếc bánh C.

Xem bài giải trước: Bài 26: Một phần hai, một phần tư
Xem bài giải tiếp theo: Bài 28: Một phần bảy. Một phần tám. Một phần chín
Xem bài giải khác: Giải VBT Toán Lớp 3 Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x