Bài 23: Luyện tập

Bài 23: Luyện tập trang 44 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều.

Đề bài 1: Lúc đầu trên sân có 6 bạn đang chơi, sau đó có thêm 5 bạn đi đến. Hỏi trên sân có tất cả bao nhiêu bạn?

Bumbii Bài 23: Luyện tập trang 44 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều.

Bài giải
Trên sân có tất cả số bạn là:
 (bạn)
Đáp số: ? bạn.

Hướng dẫn giải
Để tìm số bạn có tất cả trên sân ta lấy số bạn lúc đầu có trên sân cộng với số bạn đi đến thêm. 

Bài giải
Trên sân có tất cả số bạn là:
6 + 5 = 11 (bạn)
Đáp số: 11 bạn.

Đề bài 2: Cường có 12 quả bóng, Cường cho em 5 quả. Hỏi Cường còn lại bao nhiêu quả bóng?

Bumbii Bài 23: Luyện tập trang 44 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều.

Bài giải
Cường còn lại số quả bóng là:
 (quả)
Đáp số: ? quả bóng.

Hướng dẫn giải
Để tìm số quả bóng Cường còn lại ta lấy số quả bóng Cường có trừ đi số quả bóng Cường cho em.

Bài giải
Cường còn lại số quả bóng là:
12  – 5 = 7 (quả)
Đáp số: 7 quả bóng.

Đề bài 3: Tham dự cuộc thi viết về chủ đề “Em yêu biển đảo Việt Nam”, đội Hải Âu có 25 bài dự thi, đội Chim Én có 30 bài dự thi. Hỏi hai đội có tất cả bao nhiêu bài dự thi?

Bumbii Bài 23: Luyện tập trang 44 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều.

Hướng dẫn giải
Để tìm số bài dự thi của cả hai đội ta lấy số bài dự thi của đội Hải Âu cộng với số bài dự thi của đội Chim Én.

Bài giải
Hai đội có tất cả số bài dự thi là:
25 + 30 = 55 (bài)
Đáp số: 55 bài dự thi.

Đề bài 4: Lớp 2B trồng 12 khóm hoa, trong đó có 3 khóm đã nở hoa. Hỏi còn bao nhiêu khóm chưa nở hoa?

Bumbii Bài 23: Luyện tập trang 44 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều.

Hướng dẫn giải
Để tìm số khóm hoa chưa nở ta lấy số khóm hoa đã trồng trừ đi số khóm hoa đã nở.

Bài giải
Số khóm chưa nở hoa là:
12 – 3 = 9 (khóm)
Đáp số: 9 khóm hoa.

Đề bài 5: Đặt tính rồi tính:
803 + 55                      246 + 31
510 + 9                        694 + 4

Hướng dẫn giải
Em thực hiện đặt tính sao cho các chữ số ở cùng hàng được đặt thẳng cột với nhau (chữ số hàng đơn vị thẳng cột với chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng chục thẳng cột với chữ số hàng chục, chữ số hàng trăm thẳng cột với chữ số hàng trăm). 

Em thực hiện cộng lần lượt từ phải sang trái (cộng các chữ số hàng đơn vị, rồi đến các chữ số hàng chục và chữ số hàng trăm).

Em điền kết quả như sau:

Bumbii Bài 23: Luyện tập trang 44 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều.

Đề bài 6: Lớp 2A và lớp 2B cùng sưu tầm các bức ảnh về động vật trong sách đỏ Việt Nam. Lớp 2A sưu tầm được 145 bức ảnh, lớp 2B sưu tầm được 154 bức ảnh. Hỏi hai lớp sưu tầm được tất cả bao nhiêu bức ảnh?

Hướng dẫn giải
Số bức ảnh hai lớp sưu tầm = Số bức ảnh của lớp 2A + Số bức ảnh của lớp 2B.

Bài giải
Số bức ảnh cả hai lớp sưu tầm được là:
145 + 154 = 299 (bức ảnh)
Đáp số: 299 bức ảnh

Xem bài giải trước: Bài 22: Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ
Xem bài giải tiếp theo:
Bài 24: Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiếp theo)
Xem các bài giải khác: Giải bài tập SGK toán lớp 2 NXB Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x