Bài 21: Phép cộng trong phạm vi 10 (tiếp theo)

Bài 21: Phép cộng trong phạm vi 10 (tiếp theo) trang 39 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 Cánh Diều.

Bài 1: Tính nhẩm:

4 + 2
5 + 3
7 + 3
1 + 9
5 + 5
3 + 4
6 + 4
1 + 6
1 + 7

Hướng dẫn:

4 + 2 = 6
5 + 3 = 8
7 + 3 = 10
1 + 9 = 10
5 + 5 = 10
3 + 4 = 7
6 + 4 = 10
1 + 6 = 7
1 + 7 = 8

Bài 2: Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính:

Bumbii Bài 21: Phép cộng trong phạm vi 10 (tiếp theo) trang 39 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 Cánh Diều. Hình 1

Hướng dẫn:
Quan sát hình, tính các phép tính và chọn kết quả đúng:
3 + 1 = 4               0 + 3 = 3
5 + 0 = 5               7 + 2 = 9
3 + 5 = 8               5 + 1 = 6
4 + 3 = 7               8 + 2 = 10

Bumbii Bài 21: Phép cộng trong phạm vi 10 (tiếp theo) trang 39 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 Cánh Diều. Hình 2

Bài 3: Nêu các phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ:

Bumbii Bài 21: Phép cộng trong phạm vi 10 (tiếp theo) trang 39 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 Cánh Diều. Hình 3

Hướng dẫn:
a) Bên trái có 5 bạn nhỏ đang kéo co, bên phải có 5 bạn nhỏ đang kéo có. Tất cả có 10 bạn nhỏ đang kéo co.
Ta có phép tính: 5 + 5 = 10

b) Có 7 bạn đang trồng cây, có thêm 2 bạn nữa tới giúp. Vậy tất cả có 9 bạn.
Ta có phép tính: 7 + 2 = 9

Bumbii Bài 21: Phép cộng trong phạm vi 10 (tiếp theo) trang 39 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 Cánh Diều. Hình 4

Bài 4: a) Tô màu vào những phép tính có kết quả bằng 7:

Bumbii Bài 21: Phép cộng trong phạm vi 10 (tiếp theo) trang 39 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 Cánh Diều. Hình 5

b) Tô màu vào những phép tính có kết quả bằng 10:

Bumbii trang 39 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 Cánh Diều. Hình 6

Hướng dẫn:

a) Các phép tính có kết quả bằng 7 là:
6 + 1 = 7
3 + 4 = 7
0 + 7 = 7
5 + 2 = 7
4 + 3 = 7

Bumbii  trang 39 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 Cánh Diều. Hình 7

b) Các phép tính có kết quả bằng 10 là:
8 + 2 = 10
5 + 5= 10
3 + 7 = 10
9 + 1 = 10
6 + 4 = 10
10 + 0 = 10

Bumbii trang 39 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 Cánh Diều. Hình 8

Xem bài trước: Bài 20: Luyện tập
Xem bài tiếp theo: Bài 22: Luyện tập
Xem các bài giải khác: Giải bài tập toán lớp 1 Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x