Bài 21: Luyện tập chung

Bài 21: Luyện tập chung trang 34 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Bài 1. Tính:

14 – 7 = ….7 + 9 = ….5 + 9 = ….
5 + 6 = ….11 – 8 = ….4 + 8 = ….
12 – 8 = ….4 + 7 = ….12 – 4 = ….

Trả lời:

14 – 7 = 77 + 9 = 165 + 9 = 14
5 + 6 = 1111 – 8 = 34 + 8 = 12
12 – 8 = 44 + 7 = 1112 – 4 = 8

Bài 2. Tính nhẩm:

9 + 6 = …9 + 8 = …8 + 5 = …
6 + 9 = …8 + 9 = …5 + 8 = …
15 – 9 = …17 – 8 = …13 – 5 = …
15 – 6 = …17 – 9 = …13 – 8 = …

Trả lời:

9 + 6 = 159 + 8 = 178 + 5 = 13
6 + 9 = 158 + 9 = 175 + 8 = 13
15 – 9 = 617 – 8 = 913 – 5 = 8
15 – 6 = 917 – 9 = 813 – 8 = 5

Bài 3. Viết các phép tính thích hợp (theo mẫu):

Bumbii Bài 21: Luyện tập chung trang 34 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều. H1

Trả lời:

Bumbii Bài 21: Luyện tập chung trang 34 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều. H2

Bài 4. Tính:

9 + 1 + 8 = …11 – 1 – 3 = …7 + 3 – 4 = …
8 + 2 + 5 = …14 – 4 – 1 = …15 – 5 + 7 = …
4 + 6 + 7 = …19 – 9 – 6 = …13 – 3 + 8 = …

Trả lời:

9 + 1 + 8 = 1811 – 1 – 3 = 77 + 3 – 4 = 16
8 + 2 + 5 = 1514 – 4 – 1 = 915 – 5 + 7 = 17
4 + 6 + 7 = 1719 – 9 – 6 = 413 – 3 + 8 = 18

Bài 5. >, <, =

7 + 5 …. 119 + 6 …. 5 + 96 + 7 …. 7 + 6
13 – 4  ….  1015 – 8 …. 5 + 814 – 9 …. + 9

Trả lời:

7 + 5 = 12 > 11 nên 7 + 5  >  11

9 + 6 = 15; 5 + 9 = 14, vì 15 > 14 nên 9 + 6  > 5 + 9

6 + 7 = 13; 7 + 6 = 13 nên 6 + 7  =  7 + 6

13 – 4 = 9 < 10 nên 13 – 4  <  10

15 – 8 = 7; 5 + 8 = 13, vì 7 < 13 nên 15 – 8  <  5 + 8

14 – 9 =5; 5 + 9 = 13, vì 5 < 13 nên 14 – 9  <  5 + 9

Em điền như sau:

7 + 5 > 119 + 6 > 5 + 96 + 7 = 7 + 6
13 – 4 < 1015 – 8 < 5 + 814 – 9 < 5 + 9

Bài 6. Hiền làm được 12 chiếc chong chóng, Hiền cho các em 9 cái. Hỏi Hiền còn lại bao nhiêu cái chong chóng?

Phép tính:  ….  ….  ….  =  ….

Trả lời: Hiền còn lại …. chiếc chong chóng

Trả lời:

Phép tính:  12 – 9 = 3

Trả lời: Hiền còn lại 3 chiếc chong chóng
Bài 21: Luyện tập chung

Xem bài giải trước: Bài 20: Luyện tập
Xem bài giải tiếp theo: Bài 22: Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ
Xem các bài giải khác: Giải bài tập toán lớp 2 NXB Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x